فیلتر حرفه ای هفتگی بورس


دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک فیلتر حرفه ای هفتگی بورس کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت: Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان: Tue, 11 Oct 2022 6:28:12 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Tue, 11 Oct 2022 6:28:12 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

فیلتر حرفه ای هفتگی بورس؛ بهترین نمادها و صنایع را بشناسید

بازار در این فیلتر حرفه ای هفتگی بورس گزارش به نمادهایی پرداخته است که حجم بالایی را نسبت به قبل داشته و ارزش معاملات بالایی را کسب کرده اند.

بازار؛ گروه بورس: شناسایی نمادهایی که حقوقی ها یا پول های درشت حقیقی بر روی آنها زوم کرده و قبل از رشد ارزش معاملات بالایی را کسب کرده اند بسیار مهم بوده و می تواند باعث سودسازی معامله گر در معاملات آینده باشد، بازار در تحلیل هفتگی به این نمادها و صنایع پرداخته است.

بیشترین ارزش ریالی خرید حقوقی
۱. وپاسار (آخرین معامله +۵.۰۳ %)
- حجم معاملات: ۳۷ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱.۲ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۲۶.۹ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۳۸ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۶ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶

۲. خودرو (آخرین معامله +۴.۸۵ %)
- حجم معاملات: ۸۰۷.۵ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۳.۱ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۱۴۳.۹ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۳۰ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۲۳ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۹ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۲

۳. وبملت (صف خرید +۵.۸۸ %)
- حجم معاملات: ۵۳۹.۸ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۰ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۴۱.۲ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۸ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۵۲ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۵

۴. اخابر (صف فروش ۲.۹۷- %)
- حجم معاملات: ۱۸.۲ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱۶.۵ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۱۷.۲ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۷ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۵ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲۱۰ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰

۵. میدکو (آخرین معامله +۱.۰۲ %)
- حجم معاملات: ۴.۵ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۰.۹ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۳.۸ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۲ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۵ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۶ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹

۶. شتران (آخرین معامله ۱.۸۱- %)
- حجم معاملات: ۷۵.۳ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱.۳ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۱۳.۹ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۲ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۲ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲۰ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶

۷. شبندر (آخرین معامله ۱.۹۸- %)
- حجم معاملات: ۱۹.۲ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱.۹ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۴.۹ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۱ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۶ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۷ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹

۸. وکار (آخرین معامله +۲.۳۵ %)
- حجم معاملات: ۵۲.۶ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۳.۱ برابر
- حجم فیلتر حرفه ای هفتگی بورس خرید حقوقی: ۳۲ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۰ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۰ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۳۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : فیلتر حرفه ای هفتگی بورس ۰.۳

۹. فخوز (آخرین معامله +۰.۵۲ %)
- حجم معاملات: ۱۳.۹ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۰.۹ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۵.۷ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۹ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۶ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۷ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹

حجم فیلتر حرفه ای هفتگی بورس معاملات بیشتر از میانگین ماه و قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده
۱. قیستو (صف خرید +۱.۹۹ %)
- حجم: ۶۰۵ هزار سهم
- حجم به میانگین ماه : ۲.۲ برابر
- سرانه خرید : ۲۸۳ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۵۶.۶

۲. امین (آخرین معامله ۰.۲۸- فیلتر حرفه ای هفتگی بورس %)
- حجم: ۶.۴ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱.۸ برابر
- سرانه خرید : ۵ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۵

۳.پیزد (آخرین معامله +۰.۷۸ %)
- حجم: ۴۸۵ هزار سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱.۷ برابر
- سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۷

۴. بوعلی (آخرین معامله +۲.۰۴ %)
- حجم: ۲.۹ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱.۴ برابر
- سرانه خرید : ۸ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۴

۵. وکبهمن (آخرین معامله +۴.۶۶ %)
- حجم: ۲.۸ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱ برابر
- سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۷

۶. بپیوند (آخرین معامله ۱.۴۱- %)
- حجم: ۳.۸ M سهم
- حجم به میانگین ماه : ۱ برابر
- سرانه خرید : ۵ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۵


حجم معاملات بیشتر از ۳ برابر میانگین هفتگی و قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده
۱. امین (آخرین معامله ۰.۲۸- %)
- حجم: ۶.۴ M سهم
- حجم به میانگین هفتگی : ۷.۷ برابر
- حجم به میانگین ماه : ۱.۸ برابر
- سرانه خرید : ۵ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۵

فیلتر نمادهایی که آخرین معامله آنها بیش از ۳ درصد بالاتر فیلتر حرفه ای هفتگی بورس از قیمت پایانی است و صف خرید ندارند
۱. خدیزل
- آخرین معامله: +۰.۹۲ %
- پایانی: ۲.۴۹- %

۲. دعبید
- آخرین معامله: +۴.۳۴ %
- پایانی: +۰.۵۷ %

۳. تفیرو
- آخرین معامله: +۳.۹۹ %
- پایانی: ۰ %

صنایع و گروه های دارای بیشترین ارزش معاملات
۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۵ نماد)

- ارزش معاملات: ۱۶۷۶ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۴۷)(فروش: ۳۷)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳
- حقیقی به حقوقی: ۳%
- خروج نقدینگی : ۵۱ میلیارد تومان
- صفوف فروش: ۱ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۲۷۹+ میلیارد تومان

۲. بانکها و موسسات اعتباری (۱۷ نماد)

- ارزش معاملات: ۶۲۱ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۳۵)(فروش: ۱۸)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۹
- حقوقی به حقیقی: ۱۹%
- ورود نقدینگی : ۱۱۵ میلیارد تومان
- صفوف خرید: ۴۷ میلیارد تومان
- صفوف فروش: ۲۷۰ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۲۲۱.۶+ میلیارد تومان

۳. خودرو و ساخت قطعات (۳۱ نماد)

- ارزش معاملات: ۵۵۶ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۲۳)(فروش: ۱۹)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۲
- حقوقی به حقیقی: ۱%
- ورود نقدینگی : ۷ میلیارد تومان
- صفوف خرید: ۲۰ میلیارد تومان
- صفوف فروش: ۳۰۳ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۷۵.۷+ میلیارد تومان

۴. فلزات اساسی (۳۹ نماد)

- ارزش معاملات: ۳۷۰ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۱۸)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹
- حقیقی به حقوقی: ۳%
- خروج نقدینگی : ۱۱ میلیارد تومان
- صفوف فروش: ۴۸۵ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۱۷.۸- میلیارد تومان

۵. فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای (۱۳ نماد)

- ارزش معاملات: ۲۸۶ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۲۲)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷
- حقیقی به حقوقی: ۱۳%
- خروج نقدینگی : ۳۶ میلیارد تومان
- صفوف فروش: ۲۶ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۴۷.۹- میلیارد تومان

۶. محصولات شیمیایی (۵۷ نماد)

- ارزش معاملات: ۲۳۹ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۱۰)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳
- حقیقی به حقوقی: ۹%
- خروج نقدینگی : ۲۱ میلیارد تومان
- صفوف خرید: ۱۴ میلیارد تومان
- صفوف فروش: ۲۰۲ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۵.۷+ میلیارد تومان

۷. مواد و محصولات دارویی (۴۶ نماد)

- ارزش معاملات: ۱۴۷ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۲۲)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷
- حقیقی به حقوقی: ۱۳%
- خروج نقدینگی : ۱۹ میلیارد تومان
- صفوف فروش: ۱۸۶ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۱۷.۹- میلیارد تومان

۸. سیمان، آهک و گچ (۳۸ نماد)

- ارزش معاملات: ۱۱۳ میلیارد تومان
- سرانه (خرید: ۱۷)(فروش: ۱۳)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳
- حقیقی به حقوقی: ۲۳%
- خروج نقدینگی : ۲۶ میلیارد تومان
- صفوف خرید: ۴ میلیارد تومان
- صفوف فروش: ۳۷۴ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۱.۸- میلیارد تومان

۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس

قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.

اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!

فیلتر بورسی اول

فیلتر رنج مثبت و منفی:

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی دوم

فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته فیلتر حرفه ای هفتگی بورس باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی سوم

فیلتر صف خرید:

حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی فیلتر حرفه ای هفتگی بورس که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!

استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید

استراتژی اول:

طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.

استراتژی دوم:

چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.

فیلتر بورس چهارم

فیلتر صف فروش:

استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش

استراتژی اول:

هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.

استراتژی دوم:

تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.

بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟

در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.

فیلتر بورسی پنجم

نماد های در حال صف خرید:

این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)

فیلتر حرفه ای هفتگی بورس

دیده‌بان بازار به صورت پیشفرض،
هیچ فیلتری نداره و با داده‌های خام پر شده،
دیده‌بان ویتامین با استفاده از این داده‌ها،
اطلاعات با ارزشی محاسبه می‌کنه!

برای تبدیل دیده‌بان بازار سایت tsetmc به دیده‌بان ویتامین،
با انتخاب دکمه زیر، کد را کپی و به عنوان یک فیلتر جدید،
آن‌را ثبت کنید.

افزونه ویتامین به مرورگر افزوده میشه و سایت tsetmc رو بهینه و به ظاهر مدرن تبدیل میکنه، همچنین از داده‌های خام سایت برای محاسبه اطلاعات تکمیلی و ارزشمند استفاده میکنه!

برای نصب افزونه روی مرورگر، ابتدا وارد لینک نصب مربوط به مرورگر خود شوید،
در صفحه جدید، با توجه به زبان صفحه (مثلا فارسی) ، روی دکمه افزودن به کروم یا فایرفاکس کلیک کنید،
بعد از دیدن پیام Add extension آن‌را انتخاب کنید. به tsetmc بروید و تغییرات را ببینید.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

فیلتر پول هوشمند

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف فیلتر حرفه ای هفتگی بورس خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.