روش های Break Out


افعال جداشدنی در انگلیسی — به زبان ساده

«افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) به افعالی گفته می‌شود که از از دو قسمت فعل و حرف اضافه یا قید تشکیل شده‌اند. در برخی موارد، می‌توان اجزاء فعل را از هم جدا کرد. در این صورت به آن‌ها «افعال جداشدنی» (Separable Verbs) می‌گویند. اما بعضی از آن‌ها را نمی‌توان جدا کرد، به همین خاطر به آن‌ها «افعال جدانشدنی» (Inseparable Verbs) می‌گویند. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» در مورد افعال جدانشدنی صحبت کردیم. در این مطلب، قصد داریم کاربرد و انواع افعال جداشدنی در انگلیسی را همراه با مثال بررسی کنیم.

افعال عبارتی در انگلیسی چیست ؟

همان‌طور که گفته شد، افعال عبارتی در انگلیسی از ترکیب فعل و حرف اضافه یا قید ساخته می‌شوند، به همین خاطر به آن‌ها افعال دو یا چندقسمتی نیز می‌گویند. افعال عبارتی، بخش مهمی از دستور زبان انگلیسی را تشکیل می‌دهند و یادگیری آن‌ها امری ضروری به شمار می‌رود. بدون شک، بسیاری از ما تا حدی با تعدادی از این افعال آشنا هستیم یا قبلاً از آن‌ها استفاده کرده‌ایم. به مثال‌های زیر و افعال عبارتی هر یک توجه کنید.

I woke up late this morning.

من امروز صبح دیر از خواب بیدار شدم.

Can you look after the kids while I do the shopping?

وقتی من در حال خرید کردن هستم، می‌توانی از بچه‌ها مراقبت کنی؟

If you’re going out, put on a coat.

اگر بیرون می‌روی، پالتو بپوش.

My Mum picks me up after school.

مادرم بعد از مدرسه به دنبالم می‌آید.

ساختار افعال عبارتی در انگلیسی

 • ساختار کلی افعال عبارتی به صورت زیر است:

verb + adverb

این دسته از افعال عبارتی می‌توانند به دو دسته «متعدی» (Transitive) و‌ «لازم» (Intransitive) تقسیم شوند. دسته اول به مفعول مستقیم نیاز دارند و دسته دوم، مفعول مستقیم نمی‌گیرند. به کمک مثال‌های زیر، می‌توانید با این ساختار بیشتر آشنا شوید. در دو مثال اول از فعل متعدی و در دو مثال آخر فعل لازم به کار رفته است.

We will have to put off the meeting .

باید جلسه را به تعویق بیندازیم.

(در این جمله «the meeting» مفعول است.)

They refused my offer .

آن‌ها دعوت مرا رد کردند.

(در این جمله، «my offer» مفعول است.)

I don't like to get up.

من دوست ندارم [از رختخواب] بلند شوم.

He was late because his car broke down.

او دیرش شد، زیرا ماشینش خراب شده بود.

 • نوع دیگری از افعال عبارتی با ساختار زیر به کار می‌روند:

verb + preposition

به دلیل این‌که حرف اضافه همواره مفعول دارد، تمام افعال عبارتی در این دسته باید مفعول مستقیم داشته باشند. بنابراین، افعال عبارتی که در این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند، همه متعدی هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He is looking after the dog.

او مراقب سگ است.

Did you talk about me?

در مورد من حرف زدی؟

John is waiting for Mary.

«جان» منتظر «ماری» است.

افعال حرف اضافه‌ای از هم جدا نمی‌شوند. به عبارت دیگر، نمی‌توانیم مفعول مستقیم را بین دو جزء فعل قرار دهیم. به مثال زیر دقت کنید.

Who is looking after the baby?

Who is looking the baby after ?

چه کسی در حال مراقبت کردن از بچه است؟

 • دسته سوم افعال عبارتی با فرمول زیر به کار می‌روند:

verb + adverb + preposition

به چند مثال زیر توجه کنید.

He doesn't get on with his wife.

او با همسرش کنار نمی‌آید.

I look forward to seeing you.

مشتاق دیدار تو هستم.

We have run out of eggs.

تخم‌مرغ ما تمام شده است.روش های Break Out

کاربرد افعال جداشدنی

افعال جداشدنی در انگلیسی

اگر افعال عبارتی با ساختار «verb + adverb» مفعول مستقیم داشته باشند، معمولاً می‌توانیم دو جزء فعل را از هم جدا کنیم. به این دسته از افعال عبارتی، «افعال جداشدنی» (Separable Verbs) می‌گویند. برای مثال، «turn down» به معنای «رد کردن»، فعل جداشدنی است که به دو شکل زیر به کار می‌رود:

They turned down my offer.

They turned my offer down.

آن‌ها پیشنهاد مرا رد کردند.

اما اگر مفعول مستقیم در نقش «ضمیر» ظاهر شود، راهی نداریم جز این‌که دو جزء فعل را از هم جدا کنیم و وسط آن‌ها ضمیر را قرار دهیم. به مثال زیر توجه کنید تا این موضوع را به خوبی درک کنید.

John switched on the radio. (درست)

John switched the radio on. (درست)

John switched it on. (درست)

John switched on it . (نادرست)

لیست افعال جداشدنی در انگلیسی

در ادامه این مطلب، به تعدادی از پرکاربردترین افعال جداشدنی در انگلیسی اشاره کرده‌ایم که در جدول زیر همراه با معنی مشاهده می‌کنید.

افعال جداشدنی در انگلیسی

Separable Phrasal Verbs

ترتیب کلمات برای افعال جداشدنی در انگلیسی

ترتیب کلمات برای افعال جداشدنی در انگلیسی به صورت زیر است.

 • زمانی که مفعول مستقیم، اسم شخص یا چیزی باشد، می‌تواند بعد از فعل عبارتی یا وسط آن قرار بگیرد:

I threw away the old pizza .

= I threw the old pizza away .

من پیتزای مانده را دور انداختم.

 • اگر مفعول مستقیم اسم نباشد و به‌جای آن از ضمایر مفعولی استفاده شود، باید بین دو جزء فعل قرار بگیرد:

I threw it away .

Not: I throw away it .

من آن را دور انداختم.

مثال افعال جداشدنی در انگلیسی

برای درک بهتر ساختار افعال جداشدنی در انگلیسی در ادامه این مطلب چند مثال همراه با ترجمه آن‌ها آورده‌ایم.

Please روش های Break Out put the lamp on the desk.

لطفاً لامپ را روی میز بگذارید.

They tore down the old building.

ساختمان قدیمی را خراب کردند.

I decided to throw out my old jeans.

تصمیم گرفتم شلوار جین قدیمی‌ام را دور بیندازم.

The report is due today. Stop putting it off.

موعد گزارش امروز است. آن را به تعویق نیندازید.

Mom had to get us up every day for school.

مادر باید ما را هر روز صبح برای مدرسه بیدار می‌کرد.

The union took on the huge oil company.

اتحادیه، مسئولیت شرکت بزرگ نفت را به عهده گرفت.

The recipe says to take three onions and chop them up.

دستور غذا می‌گوید سه عدد پیاز را بردارید و آن‌ها را خرد کنید.

Could you help me with this math problem? I can’t figure it out.

ممکن است در مورد این مسئله ریاضی به من کمک کنی؟ سر در نمی‌آورم.

The tour company will pick you up at the airport and take you to your hotel.

شرکت گردشگری شما را از فرودگاه برمی‌دارد و به هتل خود می‌برد.

لیست افعال جداشدنی در انگلیسی

After you’re done reading those magazines, please put them away.

بعد از این که آن مجله‌ها را خواندی، لطفاً آن‌ها را کنار بگذار.

I really like this dress. Can I try it on?

من واقعاً این لباس را دوست دارم. می‌توانم آن را پرو کنم؟

Could you tell me your e-mail address again? I didn’t write it down.

ممکن است آدرس ایمیل خود را دوباره بگویید؟ آن را یادداشت نکردم.

She got a job offer from a big company, but she turned it down to pursue a career in music.

او پیشنهاد کاری از شرکت بزرگی دریافت کرد، اما آن را رد کرد تا حرفه موسیقی را دنبال کند.

افعال جدا نشدنی در انگلیسی

برخی از افعال عبارتی انگلیسی جدانشدنی هستند، مانند مثال زیر:

Who looks after the baby when you're at work?

چه کسی وقتی سر کار هستید از کودک مراقبت می‌کند؟

حتی در صورتی که ضمیر داشته باشیم، باز هم نمی‌توانیم اجزاء فعل را از هم جدا کنیم، مانند مثال زیر:

Who looks after her when you're at work?

چه کسی وقتی سر کار هستید از او مراقبت می‌کند؟

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» به طور کامل با افعال جدانشدنی در انگلیسی آشنا شدیم. در این آموزش، اشاره مختصری به آن‌ها می‌کنیم و در ادامه چند مثال با تعدادی از افعال پرکاربرد جدانشدنی ارائه خواهیم کرد. لینک افعال جدانشدنی در انگلیسی را در زیر مشاهده می‌کنید.

مثال افعال جدا نشدنی در انگلیسی

به چند مثال با افعال جدانشدنی در انگلیسی توجه کنید.

I came across your email when I was clearing my inbox.

وقتی داشتم اینباکس خود را پاک می‌کردم، تصادفی ایمیل شما را دیدم.

The caterpillar turned into a beautiful butterfly.

کاترپیلار به پروانه زیبایی تبدیل شد.

It was quite a major operation. It took me months to get over it and feel normal again.

عمل جراحی خیلی مهمی بود. ماه‌ها طول کشید تا بر آن غلبه کنم و دوباره به حالت عادی برگردم.

Can you hear that noise all the time? I don't know how you put up with it.

آن صدا را تمام مدت می‌شنوی؟ نمی‌دانم چطور تحملش می‌کنی.

The concert'روش های Break Out s on Friday. I'm really looking forward to it.

کنسرت جمعه است. بی‌صبرانه منتظرش هستم.

فعل در انگلیسی

روش تشخیص افعال جداشدنی و جدانشدنی

افعال گذرا به مفعول یا متعدی، هم می‌توانند جدانشدنی باشند و هم جداشدنی. یکی از راه‌های تشخیص افعال جدانشدنی و افعال جداشدنی در انگلیسی این است که اجزاء فعل عبارتی را از هم جدا کنیم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم و در ساختار و معنی جمله مشکلی ایجاد نشود، در آن صورت فعل جداشدنی است. اما اگر نتوانیم اجزاء فعل را از هم جدا کنیم، فعل جدانشدنی است. به مثال زیر دقت کنید.

Please turn off the TV.

Please turn the TV off.

لطفاً تلویزیون را خاموش کن.

(در مثال فوق، می‌توانیم «the TV» را بین دو جزء فعل قرار دهیم، بنابراین فعل جداشدنی است.)

I’ll look after your dog while you’re on vacation.

I’ll look your dog after while you’re on vacatio n.

وقتی در سفر هستید، من مراقب سگ شما خواهم بود.

(در این مثال، نمی‌توانیم «your dog» را وسط فعل قرار دهیم، بنابراین، فعل جدانشدنی است.)

تشخیص افعال جداشدنی و جدانشدنی کار ساده‌ای نیست. در مواردی که نمی‌توانیم به روش فوق آن‌ها را از هم تفکیک کنیم، بهترین راه مراجعه به دیکشنری است.

بهترین راه برای یادگیری افعال عبارتی چیست ؟

صدها فعل عبارتی در زبان انگلیسی وجود دارد که بدون شک همه آن‌ها را نمی‌توانیم حفظ کنیم. بنابراین، بهتر است مانند افعال دیگر انگلیسی با آن‌ها برخورد کنیم. برای مثال، زمانی که با فعل عبارتی جدید «break into» مواجه می‌شوید، به آن توجه کنید. برای درک معنی آن، ابتدا سعی کنید از طریق متن یا بافت جمله (Context) آن را تشخیص دهید. اگر باز هم متوجه مفهوم آن نشدید، از دیکشنری کمک بگیرید. به مرور و با تمرین و تکرار می‌توانید بر آن‌ها مسلط شوید و در موقعیت‌های درست به کار ببرید.

در نظر داشته باشید که در بیشتر موارد، افعال عبارتی از نظر معنایی تفاوت زیادی با فعل خود دارند. برای مثال فعل «come» به معنی آمدن است، اما فعل دوقسمتی آن «come across» به معنای «کسی را اتفاقی دیدن» است. بنابراین، نمی‌توان خارج از متن یا بدون کمک دیکشنری معنی آن‌ها را حدس زد. در این مطلب، به تعدادی از پرکاربردترین افعال جداشدنی در انگلیسی و معنی آن‌ها اشاره کرده‌ایم که می‌توانید برای شروع یادگیری از آن‌ها کمک بگیرید. همچنین مثال‌هایی نیز در این خصوص آورده شده تا با کاربرد آن‌ها در جمله بیشتر آشنا شوید.

کی و کجا از افعال عبارتی استفاده نمی‌کنیم؟

افراد انگلیسی‌زبان از افعال عبارتی، هم در محاوره و هم در موقعیت‌های رسمی استفاده می‌کنند. اما در نوشتار رسمی، بهتر است تا حد امکان از به کار بردن افعال عبارتی خودداری کرد و به‌جای آن از فعل‌های رسمی‌تر کمک گرفت.

جمع‌بندی

در این مطلب، افعال عبارتی در زبان انگلیسی را توضیح دادیم و به انواع ساختارهای آن اشاره کردیم. در حقیقت، سه ساختار اصلی برای افعال عبارتی در نظر گرفته شده که عبارت است از:

 • فعل + قید
 • فعل + حرف اضافه
 • فعل + قید + حرف اضافه

در مورد افعال عبارتی که در دسته اول قرار می‌گیرند، می‌توانیم دو جزء فعل را از هم جدا کنیم. به این دسته از افعال عبارتی، افعال جداشدنی می‌گوییم. اما اجزاء دو ساختار دیگر را نمی‌توانیم از هم جدا کنیم. به همین خاطر به‌ آن‌ها افعال جدانشدنی می‌‌گوییم. نکته مهم در رابطه با افعال جداشدنی این است که اگر به‌جای مفعولِ مستقیم، از ضمیر استفاده شود، حتماً باید بین دو جزء فعل عبارتی قرار بگیرد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش و کاربرد ابزار جداکردن بخش ها در ورد Word Section Breaks

ابزار سکشن بندی، چیدمان متفاوتی در داخل یک صفحه و یا بین صفحات ایجاد می نماید به عنوان مثال شما در حال نوشتن مقاله می باشید و قصد دارید صفحات ابتدایی و انتهایی فرمت نگارش شما به صورت تک ستونی(چکیده، منابع) و صفحات میانی(متن اصلی) به صورت دو ستونی باشد.قابلیت های این ابزار را فقط با مثال ها و کاربرد هایی که در ادامه ذکر خواهد شد، درک خواهید کرد.

این ابزار یکی از مهمترین و کاربردی ترین ابزار ها در ورد و مخصوصا پایان نامه مقالات و تالیف کتب می باشد.

کاربرد های Section:

چطور Section را فعال یا ایجاد کنیم؟

Page Layout>Page Setup>Break

فعال کردن Section Break

اجزا Section در ورد:

از این طریق بخش جدیدی در ابتدای صفحه بعد ایجاد می شود.

از این طریق بخش جدیدی در همین صفحه ایجاد می شود.

 • Odd Page & Even Page

از این طریق بخش جدیدی در ابتدای صفحات زوج یا فرد ایجاد می شود.

یادآوری: برای یادگیری ابزار Page Break (صفحه بندی) در ورد به آموزش “” مراجعه کنید.

چطور Section Break را حذف کنیم؟

ابتدا در نمای Print Layout قرار بگیرید:

ساده ترین راه برای رسیدن به این نما، گوشه پایین سمت راست فایل ورد شما می باشد.

حذف section break در Print Layout

سپس از مسیر زیر Section Break را نمایان سازید:

Section Break حذف در ورد

اکنون کافیست بر روی آن کلیک کنید و گزینه Delete را از روی صفجه کلید فشار دهید.

breakout fruit روی کامپیوتر ویندوز

پیش نمایش برنامه ([همه را ببین 24 اسکرین شات ها])

به دنبال راهی برای دانلود breakout fruit برای رایانه شخصی ویندوز 11/10/8/7? پس شما در جای درستی هستید. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا بدانید چگونه می توانید یکی از بهترین ها را دانلود و نصب کنید. معمایی بازی breakout fruit برای کامپیوتر.

اکثر برنامه های موجود در فروشگاه Google Play یا iOS Appstore منحصراً برای سیستم عامل های تلفن همراه ساخته شده اند. اما آیا می دانید حتی اگر نسخه رسمی پلتفرم رایانه شخصی در دسترس نباشد، همچنان می توانید از هر یک از برنامه های اندروید یا iOS مورد علاقه خود بر روی لپ تاپ خود استفاده کنید؟ بله، آنها از چند ترفند ساده خارج می شوند که می توانید از آنها برای نصب برنامه های اندروید بر روی دستگاه های ویندوز و استفاده از آنها همانطور که در تلفن های هوشمند اندرویدی استفاده می کنید استفاده کنید..

در اینجا در این مقاله، ما راه های مختلف را فهرست می کنیم دانلود breakout fruit روی کامپیوتر در یک راهنمای گام به گام بنابراین قبل از پرش به آن، اجازه دهید مشخصات فنی را ببینیم breakout fruit.

breakout fruit برای کامپیوتر - مشخصات فنی

نامbreakout fruit
تاسیسات+۵۰
توسعه یافته توسطTA Games

breakout fruit در بالای لیست قرار دارد معمایی دسته بندی برنامه ها در گوگل پلی استور امتیاز و نقدهای واقعاً خوبی دریافت کرده است. در حال حاضر, breakout fruit برای ویندوز گذشت +۵۰ بازی تاسیسات and 0 ستاره میانگین امتیازات مجموع کاربران.

breakout fruit دانلود برای کامپیوتر لپ تاپ ویندوز 11/10/8/7:

اکثر برنامه های این روزها فقط برای پلتفرم موبایل توسعه یافته اند. بازی‌ها و برنامه‌هایی مانند PUBG، Subway surfers، Snapseed، Beauty Plus و غیره فقط برای پلتفرم‌های اندروید و iOS در دسترس هستند. اما شبیه سازهای اندروید به ما این امکان را می دهند که از همه این برنامه ها در رایانه شخصی نیز استفاده کنیم..

بنابراین حتی اگر نسخه رسمی breakout fruit برای رایانه های شخصی موجود نیست، همچنان می توانید با کمک شبیه سازها از آن استفاده کنید. در اینجا در این مقاله، ما دو تا از شبیه سازهای محبوب اندروید را برای استفاده به شما معرفی می کنیم. breakout fruit روی کامپیوتر.

breakout fruit دانلود برای کامپیوتر ویندوز 11/10/8/7 – روش 1:

Bluestacks یکی از جالب‌ترین و پرکاربردترین شبیه‌سازها برای اجرای برنامه‌های اندروید بر روی رایانه شخصی ویندوز شماست. نرم افزار Bluestacks حتی برای سیستم عامل مک نیز موجود است. ما قصد داریم در این روش از Bluestacks برای دانلود و نصب استفاده کنیم. breakout fruit برای کامپیوتر ویندوز 11/10/8/7 لپ تاپ. بیایید راهنمای نصب گام به گام خود را شروع کنیم.

 • مرحله 1: اگر قبلاً آن را نصب نکرده اید، نرم افزار Bluestacks را از لینک زیر دانلود کنید. – دانلود بلواستکس برای کامپیوتر
 • گام 2: روش نصب بسیار ساده و سرراست است. پس از نصب موفق، شبیه ساز Bluestacks را باز کنید.
 • مرحله 3: در ابتدا ممکن است مدتی طول بکشد تا برنامه Bluestacks بارگیری شود. پس از باز شدن، باید بتوانید صفحه اصلی Bluestacks را ببینید..
 • مرحله 4: فروشگاه Google Play از قبل در Bluestacks نصب شده است. در صفحه اصلی، Play Store را پیدا کنید و روی نماد آن دوبار کلیک کنید تا باز شود..
 • مرحله 5: اکنون جستجو کنید بازی می خواهید روی رایانه شخصی خود نصب کنید. در مورد ما جستجو برای breakout fruit برای نصب روی کامپیوتر.
 • مرحله 6: پس از کلیک بر روی دکمه Install, breakout fruit به طور خودکار در Bluestacks نصب خواهد شد. شما می توانید بازی زیر لیست برنامه های نصب شده در بلواستکس.

اکنون می توانید فقط روی دبل کلیک کنید بازی آیکون در bluestacks و شروع به استفاده از breakout fruit بازی روی لپ تاپ شما می توانید استفاده کنید بازی به همان روشی که از آن در گوشی های هوشمند اندروید یا iOS خود استفاده می کنید.

اگر یک فایل APK دارید، در Bluestacks گزینه ای برای روش های Break Out وارد کردن فایل های APK وجود دارد. نیازی نیست به گوگل پلی استور بروید و بازی را نصب کنید. با این حال، استفاده از روش استاندارد برای نصب هر برنامه اندرویدی توصیه می شود..

آخرین نسخه Bluestacks دارای بسیاری از ویژگی های خیره کننده است.. Bluestacks4 به معنای واقعی کلمه 6 برابر سریعتر از گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی J7 است. بنابراین استفاده از Bluestacks روش توصیه شده برای نصب است. breakout fruit روی کامپیوتر برای استفاده از Bluestacks باید یک رایانه شخصی با حداقل تنظیمات داشته باشید. در غیر این صورت، ممکن است هنگام اجرای بازی‌های سطح بالا مانند PUBG با مشکلات بارگیری مواجه شوید.

breakout fruit دانلود برای کامپیوتر ویندوز 11/10/8/7 – روش 2:

با این حال، یکی دیگر از شبیه سازهای محبوب اندروید که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، MEmu play است. این فوق العاده انعطاف پذیر، سریع و منحصراً برای اهداف بازی طراحی شده است. اکنون خواهیم دید که چگونه دانلود breakout fruit برای کامپیوتر ویندوز 11 یا 10 یا 8 یا 7 لپ تاپ با استفاده از MemuPlay.

 • مرحله 1: دانلود و نصب MemuPlay روی کامپیوتر شما اینم لینک دانلود برای شما – وب سایت Memu Play. وب سایت رسمی را باز کنید و نرم افزار را دانلود کنید.
 • گام 2: پس از نصب شبیه ساز، آن را باز کنید و فروشگاه Google Play را پیدا کنید بازی نماد در صفحه اصلی Memuplay. فقط روی آن دوبار ضربه بزنید تا باز شود.
 • مرحله 3: اکنون جستجو برای breakout fruit بازی در فروشگاه Google Play. رسمی را پیدا کن بازی از جانب TA Games توسعه دهنده و روی دکمه Install کلیک کنید.
 • مرحله 4: پس از نصب موفقیت آمیز، می توانید پیدا کنید breakout fruit در صفحه اصلی MEmu Play.

MemuPlay یک اپلیکیشن ساده و کاربردی است. در مقایسه با بلواستکس بسیار سبک وزن است. از آنجایی که برای اهداف بازی طراحی شده است، می توانید بازی های سطح بالایی مانند PUBG، Mini Militia، Temple Run و غیره را بازی کنید..

breakout fruit برای کامپیوتر - نتیجه گیری:

breakout fruit با رابط کاربری ساده و در عین حال موثر خود محبوبیت زیادی کسب کرده است. ما دو تا از بهترین روش ها را برای نصب فهرست کرده ایم. breakout fruit روی کامپیوتر ویندوز لپ تاپ. هر دو شبیه ساز ذکر شده برای استفاده از برنامه ها در رایانه شخصی محبوب هستند. برای بدست آوردن می توانید یکی از این روش ها را دنبال کنید breakout fruit برای کامپیوتر ویندوز 11 یا ویندوز 10.

ما این مقاله را در مورد به پایان می رسانیم breakout fruit دانلود برای کامپیوتر با این. اگر در هنگام نصب شبیه سازها سؤالی دارید یا با مشکلی مواجه شدید breakout fruit برای ویندوز, از طریق نظرات به ما اطلاع دهید ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم!

استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

قبل از اینکه بخواهیم از شکستهای جعلی به عنوان یک استراتژی استفاده کنیم، باید ببینیم که شکست جعلی چیست و چطور باید آن را تشخیص دهیم.

یک شکست جعلی (false break/ false breakout) ، همانطور که از نامش پیداست، به یک حرکت قیمت و بسته شدن در بالای یک مقاومت و یا زیر یک ساپورت و بازگشت مجدد قیمت می باشد که در این صورت آن سطح به حمایت و یا مقاومت جدید تبدیل خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

ملاحظه کنید که چطور NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته،‌ بالای خط مقاومت کانال بسته شد. اما نتوانست بالای آن به عنوان یک حمایت جدید باقی بماند.

دقت کنید که مساله مهم بسته شدن قیمت است. اگر یک جفت ارز از یک سطح مقاومت کلیدی عبور کرده ولی قیمت پایانی زیر آن بسته شود،‌ لزوما یک شکست جعلی نیست.

به عنوان مثال،‌ بسیاری از معامله گران به اشتباه دو شکست علامتگذاری شده در تصویر زیر را شکست جعلی در نظر می گیرند، درصورتیکه اصلا شکستی اتفاق نیوفتاده است.

در نظر داشته باشید که اگر شکستهای بالا را جعلی محسوب می کنید باید دید که تعریف شما از شکست چیست!روش های Break Out

در این استراتژی که توضیح خواهیم داد، به بسته شدن کندل آنسوی سطح مورد نظر، شکست گوییم.

اگر مجددا نگاهی به نمودار EURGBP در بالا بیندازید، مشاهده می کنید که کندل روزانه وارد سطح مقاومت شده ولی بالای آن بسته نشد. پس اصلا شکستی شکل نگرفته است که بخواهیم بگوییم جعلیست.

حال اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه ترید کرده بودیم، تصمیم اینکه آن شکستها جعلی بودند یا نه،‌ متفاوت می بود. لازم به ذکر است که تکنیکی که در موردش صحبت خواهیم کرد فقط در تایم فریمهای بالا (۴ ساعته به بالا) کاربردی و دقیق خواهد بود.

چراکه در تایم فریمهای پایین معمولا نویزهای زیادی مشاهده می کنید و بررسی شکستها در آن تایم فریمها دقیق نیست.

اهمیت تایم فریم

در این استراتژی، استفاده از تایم فریم مناسب بسیار با اهمیت است.

برای توضیح بهتر، نمودار EURGBP که در بالا مشاهده کردید را مجددا بررسی می کنیم.

گفتیم که دو کندل علامتگذاری شده در تصویر بالا لزوما شکست جعلی (false breakout)‌ نیستند، زیرا کندل روزانه و یا تایم فریم بالاتر از روزانه بالای سطح مقاومت بسته نشده است. اما در تایم فریم ۴ ساعته چطور؟

به تصویر زیر دقت کنید.

همانطور که متوجه شدید، در تایم فریم روزانه کندل قیمت بالای سطح مقاومت بسته نشده است ولی در تایم فریم ۴ ساعته، این کندل بالای خط مقاومت بسته شده است.

حالا این پرسش به ذهن می رسد که آیا در تایم فریم ۴ ساعته، این یک شکست جعلی بود؟

احتمالا، اما در نظر داشته باشید که تحلیل بر اساس عکس العمل قیمت (Price Action)‌ در تایم فریم ۴ ساعته و پایین تر توصیه نمی شود.

همچنین باید در نظر داشته باشید که در کدام تایم فریم، سطوح حمایت و مقاومت قوی تر می باشند. برای درک بهتر موضوع به مقاله آموزشی ‍”طرز صحیح ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی” در بخش پرایس اکشن سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مراجعه کنید.

حال به کانال صعودی در نمودار NZDJPY در زیر توجه کنید.

ملاحظه می کنید که نمودار NZDJPY، کندلهای قیمت چندین بار خطوط حمایت و مقاومت را قبل از شکست جعلی لمس کردند. در این مثال، سطوح حکایت و مقاومت کلیدی پدید آمده در تایم فریم ۴ ساعته معتبر بوده و می توان وقوع شکست جعلی را نیز تایید کرد.

بنابراین می توان گفت که شکست جعلی فقط در تایم فریمی که اتفاق افتاده است معتبر می باشد،‌ نه در تمامی تایم فریمها.

حال این سوال پیش می آید که کدام تایم فریم برای تکنیکی که شرح خواهیم داد مناسب است؟

بر اساس تجربه، تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه بهترین عملکرد را در این تکنیک دارند. البته همانطور که گفته شد باید دید که در کدام تایم فریم یک سطح حمایت و یا مقاومت معتبر بوجود آمده که در صورت ایجاد شکست جعلی، از آن شکست جعلی برای تکنیک زیر استفاده کنیم.

نحوه معامله در شکست جعلی:

حال که متوجه شدیم چطور شکستهای جعلی را تشخیص دهیم،‌ به توضیح نحوه معامله به کمک آنها می پردازیم.

همانند پین بارها (Pin Bar) در عکس العمل قیمتی (Price Action)، شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت که مجددا قیمت در آنها برمی گردد، نشانه ای از قدرت یا ضعف بازار است و ما می توانیم با آنها مانند سیگنالهای پرایس اکشن برخورد کنیم.

در حقیقت، ما نمی توانیم یک پین بار در تایم فریم روزانه مشاهده کنیم ولی یک شکست جعلی در تایم فریمهای بین روز دیده نشود. این موضوع در تایم فریمهای بالاتر هم صدق می کند.

در تصویر زیر، کانال تشکیل شده در نمودار ۴ ساعته NZDJPY مثال واضحی می باشد. زمانیکه کندل قیمت بعد از شکستن خط مقاومت،‌ مجددا وارد کانال بسته شد، زمان مناسبی برای بررسی برای ورود به معامله فروش بود.

در نمودار بالا، می باسیت به دنبال فرصت ورود به معامله فروش با هدف خط حمایت کانال می بودیم.

دور ماندن از اشتباه در ورود به معاملات

برای جلوگیری از ورود اشتباه به معاملات در شکستهای جعلی، باید به سیگنالهای پرایس اکشن مانند پین بار (Pin Bar) و اینساید بار (Inside Bar)‌ تسلط کامل داشته باشید.

برای درک بهتر پیشنهاد می شود که مقاله آموزشی “سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن” را در سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مطالعه بفرمایید.

در زیر کمی توضیح در این باره خواهیم داد.

در این نمودار حتما متوجه شدید که مدت کوتاهی بعد از بسته شدن قیمت بالای خط مقاومت کانال، NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته یک پین بار صعودی (Bullish pin bar) تشکیل داد.

شاید این سوال در ذهن پیش بیاید که چرا با مشاهده این سیگنال صعودی (پین بار صعودی) نباید وارد معامله خرید شویم؟

جواب این است که زیرا این پین بار در بالای یک کانال صعودی تشکیل شده است که خود نشان از سیگنال نزولی می باشد. بنابراین ما فقط در صورت شکسته شدن خط حمایت کانال وارد معامله فروش می شویم.

در نگاه عمیق تر، ‌متوجه می شویم که الگوی بالا،‌ یک پرچم نزولی (Bearish Flag)‌ بوده است که در نتیجه آن حرکت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین ورود به معامله خرید، خلاف روند می باشد و توصیه نمی شود.

نکته: به عنوان قاعده کلی، الگوهای صعودی منجر به حرکتهای نزولی و برعکس،‌ الگوهای نزولی منجر به حرکتهای روش های Break Out صعودی خواهند شد.

حال اگر پین بار در نمودار بالا تشکیل نمی شد و بجای خط مقاومت کانال صعودی، یک سطح مقاومت افقی شکسته شده بود، باید قبل از ورود به معامله خرید، حتما در انتظار سیگنال تایید می بودیم. زیرا مثلا تشکیل یک پین بار که سطح مقاومت را به عنوان حمایت مجددا تست می کند هم سیگنال ورود به معامله است و هم می تواند محل مناسبی برای گذاشتن stop loss باشد.

با وجود تمام توضیحات بالا، شما هیچگاه نمی توانید بطور کامل از شکستهای جعلی محفوظ باشید و هیچ تکنیک و استراتژیی شما را بطور ۱۰۰٪ در مقابل شکستهای جعلی ایمن نمی کند. ولی با کمک الگوهای تکنیکال و پرایس اکشنهای صعودی و نزولی می توانید در طول مدت به سودآوری مناسبی درست پیدا کنید.

انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout اليمپ تريد

انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout اليمپ تريد

انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout اليمپ تريد: اين انديكاتور ساده‌ي پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 نقاط حداكثر و حداقل هفته‌ي قبلي را به همراه نقاط حداكثر و حداقل روز قبلي را به نمايش مي‌گذارد.

كسب درآمد اليمپ بروكر olymp broker - انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout اليمپ تريد - نظرات كاربران olymp trade - يادگيري اليمپ تريد - price breakout

اين انديكاتور سطوح حداكثر و حداقل را به طور مستقيم بر روي چارت معاملاتي اعمال مي‌كند (انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout اليمپ تريد).

 • يك Breakout خريد زماني ايجاد مي‌شود كه قيمت بالاتر از قيمت بالاي هفتگي يا روزانه بسته شود.
 • يك Breakout فروش زماني ايجاد مي‌شود كه قيمت پايين‌تر از قيمت بالاي هفتگي يا روزانه بسته شود.

مثال از اين انديكاتور بر روي چارت معاملاتي

چارت 15 دقيقه‌اي GBP/CHF زير انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout يا شكست قيمتي را بر روي پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 به نمايش مي‌گذارد (انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout روش های Break Out اليمپ تريد).

بونوس باينري آپشن - انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout اليمپ تريد - چارت كندل استيك - نصب اليمپ تريد - بهترين بروكر باينري - نظرات كاربران olymp trade

سيگنال‌هاي معاملاتي مقدماتي

سيگنال خريد: يك معامله خريد را در زماني كه قيمت بالاتر از قيمت حداكثر هفتگي يا روزانه بسته مي‌شود، باز كنيد (انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout اليمپ تريد).

همينطور يك توقف ضرر را در زير سطح حمايت ثبت كنيد يا اينكه از روش مربوط به استراتژي خودتان براي توقف ضرر استفاده كنيد.

همينطور يك توقف ضرر را در بالاي سطح مقاومت ثبت كنيد يا اينكه از روش مربوط به استراتژي خودتان براي توقف ضرر استفاده كنيد (انديكاتور روزانه و هفتگي Price Breakout اليمپ تريد).اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.