محاسبه ی سود و زیان


سود میانگین موزون

چطور میتوانیم سود فاکتور را فروش مشاهده کنیم؟

سود فاکتور فروش چطور محاسبه می‌شود؟ یا به بیان ساده‌تر چقدر در فروش محصولات خود سود کردیم؟ شاید این سوالی باشد که قبل از هرچیزی از خودمان می‌پرسیم: “بر چه اساسی برنامه آسانا با کلیک بر روی دکمه‌ی “نمایش سود” یک عدد را به ما نشان می‌دهد؟”

سود چیست؟

مهم ترین دلیل برای راه اندازی یک کسب و کار این است که به سود برسیم. اگر مجموع درآمدهای کسب و کار از مجموع هزینه‌ها بیشتر شود، به سود می‎رسیم. در حقیقت سود اختلاف بین درآمد کسب و کار و مجموع هزینه‌ها است.

بنابراین گزارش میزان سود می‎تواند به عنوان معیار اصلی برای تصمیم‌گیری‎های مالی جهت رسیدن به اهداف بلند مدت استفاده شود. همه‌ی تحلیل گران مالی سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی‌ها و تصمیم ‎گیری‌های خود به‌ حساب می‌آورند. مدیران موفق نیز به صورت هوشمندانه سود خالص را مدیریت می‌کنند تا به درآمد بیشتر برسند.

امروزه کسب‌و‌کارها از نرم‌افزارها برای صدور فاکتور استفاده می‌کنند. اکثر نرم‌افزارها این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهند تا سود را براحتی برای هر فاکتور محاسبه کنند.

نحوه‌ی محاسبه‎‌ی سود حاصل از فروش وابسته به فاکتور خرید است. هنگام صدور فاکتور فروش، در صورتی که فاکتور خرید قبل از تاریخ فاکتور فروش، برای کالا صادر شده باشد، بر اساس نوع قیمت محاسبه شده‎‌ی خرید، سود محاسبه می‎شود. فرمول محاسبه‌ی سود فاکتور فروش:

سود = مبلغ فروش پس از تخفیف – مبلغ خرید پس از تخفیف

اما سوال دیگر اینجاست که قیمت خرید چطور محاسبه می شود؟ معمولا روش‎های زیر برای محاسبه‎ ی قیمت خرید محاسبه ی سود و زیان استفاده می‎شود:

 • آخرین مبلغ خرید
 • میانگین موزون خرید

سود فاکتور فروش بر اساس آخرین مبلغ خرید

فرض کنید، 10 عدد مداد را در تاریخ 22/5/99 به قیمت 10000 تومان خریداری کردیم. در تاریخ 24/5/99 مجددا این کالا را به قیمت 15000 خریدیم. یک عدد مداد را در تاریخ 28/5/99 به قیمت 19000 فروختیم. سود حاصل از فروش یک عدد مداد 4000 تومان است. این مبلغ بر اساس آخرین قیمت خرید یعنی 15000 تومان محاسبه می شود.

4000 = 15000 – 19000

سود فاکتور فروش بر اساس میانگین موزون خرید

فرض کنید 10 عدد مداد را از فروشنده A به قیمت 5000 تومان و 15 عدد مداد را از فروشنده B به قیمت 10000 تومان خریداری کردیم. میانگین وزنی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

میانگین موزون برای سود حاصل از فروش

حالا فاکتور فروشی برای فروش یک عدد مداد به مبلغ 12000 محاسبه ی سود و زیان تومان ثبت می‌کنیم. سود حاصل از فروش برابر است با 4000 تومان است که برابر با اختلاف میانگین وزنی و قیمت فروش است:

میانگین وزنی – قیمت فروش = سود

4000 = 8000 – 12000

آیا آسانا امکان محاسبه‎ ی سود حاصل از فروش را دارد؟

با توجه به توضیحات مذکور، نرم‌افزار صدور فاکتور آسانا امکان محاسبه‌ی سود فاکتور، بر اساس آخرین مبلغ خرید و میانگین موزون را دارد.

سود ماینگین موزون

سود میانگین موزون

سود فاکتور فروش - سود آخرین خرید

محاسبه‌ی سود آخرین مبلغ خرید

محاسبه سود فاکتور فروش

محاسبه سود در فاکتور فروش

چطور میتوانیم سود فاکتور را فروش مشاهده کنیم؟

سود فاکتور محاسبه ی سود و زیان فروش چطور محاسبه می‌شود؟ یا به بیان ساده‌تر چقدر در فروش محصولات خود سود کردیم؟ شاید این سوالی باشد که قبل از هرچیزی از خودمان می‌پرسیم: “بر چه اساسی برنامه آسانا با کلیک بر روی دکمه‌ی “نمایش سود” یک عدد را به ما نشان می‌دهد؟”

سود چیست؟

مهم ترین دلیل برای راه اندازی یک کسب و کار این است که به سود برسیم. اگر مجموع درآمدهای کسب و کار از مجموع هزینه‌ها بیشتر شود، به سود می‎رسیم. در حقیقت سود اختلاف بین درآمد کسب و کار و مجموع هزینه‌ها است.

بنابراین گزارش میزان سود می‎تواند به عنوان معیار اصلی برای تصمیم‌گیری‎های مالی جهت رسیدن به اهداف بلند مدت استفاده شود. همه‌ی تحلیل گران مالی سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی‌ها و تصمیم ‎گیری‌های خود به‌ حساب می‌آورند. مدیران موفق نیز به صورت هوشمندانه سود خالص را مدیریت می‌کنند تا به درآمد بیشتر برسند.

امروزه کسب‌و‌کارها از نرم‌افزارها برای صدور فاکتور استفاده می‌کنند. اکثر نرم‌افزارها این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهند تا سود را براحتی برای هر فاکتور محاسبه کنند.

نحوه‌ی محاسبه‎‌ی سود حاصل از فروش وابسته به فاکتور خرید است. هنگام صدور فاکتور فروش، در صورتی که فاکتور خرید قبل از تاریخ فاکتور فروش، برای کالا صادر شده باشد، بر اساس نوع قیمت محاسبه شده‎‌ی خرید، سود محاسبه می‎شود. فرمول محاسبه‌ی سود فاکتور فروش:

سود = مبلغ فروش پس از تخفیف – مبلغ خرید پس از تخفیف

اما سوال دیگر اینجاست که قیمت خرید چطور محاسبه می شود؟ معمولا روش‎های زیر برای محاسبه‎ ی قیمت خرید استفاده می‎شود:

 • آخرین مبلغ خرید
 • میانگین موزون خرید

سود فاکتور فروش بر اساس آخرین مبلغ خرید

فرض کنید، 10 عدد مداد را در تاریخ 22/5/99 به قیمت 10000 تومان خریداری کردیم. در تاریخ 24/5/99 مجددا این کالا را به قیمت 15000 خریدیم. یک عدد مداد را در تاریخ 28/5/99 به قیمت 19000 فروختیم. سود حاصل از فروش یک عدد مداد 4000 تومان است. این مبلغ بر اساس آخرین قیمت خرید یعنی 15000 تومان محاسبه می شود.

4000 = 15000 – 19000

سود فاکتور فروش بر اساس میانگین موزون خرید

فرض کنید 10 عدد مداد را از فروشنده A به قیمت 5000 تومان و 15 عدد مداد را از فروشنده B به قیمت 10000 تومان خریداری کردیم. میانگین وزنی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

میانگین موزون برای سود حاصل از فروش

حالا فاکتور فروشی برای فروش یک عدد مداد به مبلغ 12000 تومان ثبت می‌کنیم. سود حاصل از فروش برابر است با 4000 تومان است که برابر با اختلاف میانگین وزنی و قیمت فروش است:

میانگین وزنی – قیمت فروش = سود

4000 = 8000 – 12000

آیا آسانا امکان محاسبه‎ ی سود حاصل از فروش را دارد؟

با توجه به توضیحات مذکور، نرم‌افزار صدور فاکتور آسانا امکان محاسبه‌ی سود فاکتور، بر اساس آخرین مبلغ خرید و میانگین موزون را دارد.

سود ماینگین موزون

سود میانگین موزون

سود فاکتور فروش - سود آخرین خرید

محاسبه‌ی سود آخرین مبلغ خرید

محاسبه سود فاکتور فروش

محاسبه سود در فاکتور فروش

مفهوم PnL در ترید رمز ارزها چیست؟ ابزاری برای محاسبه سود و زیان معاملات

PnL چیست؟

اگر در بازار رمز ارزها به عنوان تریدر فعالیت می‌کنید، حتما با اصطلاح PnL مواجه شده‌اید. پی ان ال مخفف Profit and Loss و به منظور محاسبه سود و زیان سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کنار آن دو مفهوم Realized و Unrealized نیز استفاده می‌شود که در این مقاله این مفاهیم را معرفی کرده و نحوه محاسبه و کاربرد آن را نیز آموزش خواهیم داد.

PnL چیست؟

پی ان ال اصطلاحی رایجی است که در بازارهای مالی و معاملات دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. PNL به صورت مشخص برای محاسبه سود و زیان کل ایجاد شده در یک معامله یا تعدادی از معاملات در یک بازه زمانی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. P در این کلمه مخفف Profit و به معنی سود، L مخفف کلمه Loss و به معنی زیان و کلمه N مخفف And است. در برخی مراجع این کلمه به صورت P&L نشان داده می‌شود. برای محاسبه PnL عموما باید یک بازه زمانی مشخصی را انتخاب کنیم. مثلا محاسبه PnL در یک روز یا محاسبه آن در یک ماه، سه ماه و یک سال و… . این اصطلاح مفهوم پیچیده‌ای ندارد اما ممکن است PNL Realized (محقق شده) یا PNL Unrealized (محقق نشده) کمی گیج کننده باشد. اما مفهوم این PNL محقق شده و محقق نشده چیست؟

به طور خلاصه، زمانی که پوزیشن معاملاتی شما باز باشد برای نمایش سود یا زیان این معامله از PNL Unrealized استفاده می‌کنند. برعکس زمانی که پوزیشن معاملاتی خود را می‌بندید و دارایی خریداری شده رو به فروش می‌رساند، سود و زیان شما محقق شده و بر روی اکانت شما تاثیر گذاشته است.

PNL محقق شده چیست؟

PnL realized چیست؟

Realized PnL یا سود و زیان محقق شده اشاره به سود و زیان قطعی شما در یک معامله دارد. این شاخص زمانی محاسبه می‌شود که تریدر پوزیشن معاملاتی خود را ببندد. در واقع برای محاسبه آن، از قیمت بسته شدن پوزیشن معاملاتی و قیمت باز شدن آن پوزیشن معاملاتی استفاده می‌کنیم و به این صورت میزان سود یا زیان مشخص خواهد شد. در ادامه محاسبه آن را آموزش خواهیم داد.

برای مثال یک تریدر در بازار رمز ارزها، اتریوم را در قیمت ۱,۵۰۰ دلار خریداری کرده و در قیمت ۲,۵۰۰ دلار آن را به فروش می‌رساند. از آن‌جا که این دارایی به فروش رسیده برای محاسبه سود و زیان از سود و زیان محقق شده استفاده می‌کنیم. در نتیجه، برای محاسبه سود و زیان، باید قیمت اتریوم در زمان فروش و قیمت اتریوم در زمان خرید را در محاسبات خود استفاده کنیم.

PnL محقق نشده چیست؟

این شاخص زمانی استفاده می‌شود که تریدر هنوز پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه داشته است. مثلا او اتریوم ۱,۵۰۰ دلاری را خریده و همچنان آن را نگه‌داشته و قصد فروش آن را ندارد؛ در نتیجه برای محاسبه این سود یا زیان، قیمت لحظه‌ای آن دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جا که قیمت لحظه‌ای مدام در حال تغییر است، پس این سود و زیان نیز متغیر است. از همین نظر به آن سود و زیان محقق نشده گفته می‌شود.

اما برای محاسبه PnL محقق شده و محقق نشده، علاوه بر قیمت رمزارز در زمان باز کردن پوزیشن معاملاتی و قیمت آن در زمان بستن پوزیشن معاملاتی و همچنین قیمت لحظه‌ای آن، به اطلاعات دیگری نیز نیاز داریم. در ادامه روش محاسبه PnL را آموزش خواهیم داد.

محاسبه PnL در معاملات اسپات

هرچند PnL بیشتر در معاملات مارجین و فیوچرز مورد استفاده قرار می‌گیرد و محاسبه آن در بازار اسپات خیلی رایج نیست؛ با این حال ما در این مقاله این شاخص را در معاملات اسپات نیز محاسبه می‌کنیم. در معاملات اسپات، تریدر امکان استفاده از لوریج یا حساب مارجین را ندارد. همچنین در این بازار، امکان شورت کردن (قرارداد فروش یک دارایی و کسب درآمد از ریزش قیمت) را ندارد. در نتیجه، برای محاسبه PnL محقق شده از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

PnL = تعداد کوین * (قیمت فروش – قیمت خرید)

مثلا یک تریدر تعداد ۰.۱۵ بیت کوین را در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده و در قیمت ۴۲,۰۰۰ دلار آن را به فروش رسانده است. از آنجا که این پوزیشن معاملاتی بسته شده، در نتیجه PnL محقق شده به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$PnL = ۰.۱۵ * (۴۲,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰) = ۱,۸۰۰

برای محاسبه PnL محقق نشده یا Unrealized به جای عدد قیمت فروش، قیمت لحظه‌ای بیت کوین را قرار می‌دهیم.

محاسبه PnL در معاملات فیوچرز

قرارداد آتی ارز دیجیتال چیست

برای محاسبه سود و زیان در معاملات لوریج دار، فرمول بالا کمی تغییر خواهد کرد. در این معاملات تریدرها می‌توانند با استفاده از لوریج یا اهرم معاملاتی، میزان سود و زیان خود را چند برابر کنند. با اینکه این معاملات مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال ریسک بسیار بالایی دارد، اما از لوریج برای بسیاری از افراد جذابت زیادی دارد. در معاملات فیوچرز و مارجین، دو نوع معامله قابل انجام است؛ معاملات شورت و معاملات لانگ. که در معاملات شورت، تریدرها از ریزش قیمت یک دارایی سود خواهند کرد و در معاملات لانگ، بالا رفتن قیمت منجر به کسب سود خواهد شد.

محاسبه PnL در معاملات لانگ:

فرض کنید که قصد دارید یک پوزیشن۱۰,۰۰۰ دلاری (سرمایه اصلی * لوریج) روی قیمت بیت کوین قرارداد لانگ باز کنید. قیمت هر واحد بیت کوین در زمان باز کردن پوزیشن را ۵۰,۰۰۰ دلار و قیمت آن در زمان بستن پوزیشن را معادل ۵۵۰۰۰ دلار فرض کنید. برای محاسبه PnL محقق شده از فرمول زیر استفاده خواهیم کرد:

PnL = (۱/ قیمت باز کردن پوزیشن) – (۱/ قیمت بستن پوزیشن) * سایز پوزیشن

برای مثال بالا، مقدار PnL به صورت زیر محاسبه می‌شود:

PnL = (۱/۵۰,۰۰۰ – ۱/۵۵,۰۰۰) * ۱۰,۰۰۰ = ۰.۰۱۸ BTC

اکنون برای محاسبه میزان سود و زیان دلاری، باید PnL را در قیمت بیت کوین ضرب کنیم:

PnL = ۰.۰۱۸ * ۵۵,۰۰۰ = ۱,۰۰۰$

محاسبه PnL در معاملات شورت:

در معاملات شورت، تریدرها وضعیت قیمت را ریزشی پیش‌بینی می‌کنند در نتیجه با باز کردن قرارداد Short، به دنبال کسب سود از ریزش قیمت‌ها هستند. فرض کنید تریدری قصد دارد یک پوزیشن ۱۰,۰۰۰ دلاری (سرمایه اصلی تریدر * لوریج) روی قیمت بیت کوین قرارداد شورت باز کند. قیمت هر واحد بیت کوین در زمان باز کردن پوزیشن را ۵۰,۰۰۰ دلار و قیمت آن در زمان بستن پوزیشن را ۴۵,۰۰۰ دلار فرض کنید. برای محاسبه سود و زیان محقق شده در معاملات شورت، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

PnL = (۱/ قیمت بستن پوزیشن) – (۱/ قیمت باز کردن پوزیشن) * سایز پوزیشن

برای مثال بالا، مقدار PnL محقق شده به صورت زیر محاسبه می‌شود:

PnL = (۱/۴۵,۰۰۰ – ۱/۵۰,۰۰۰) * ۱۰,۰۰۰ = ۰.۰۲۲ BTC

اکنون برای محاسبه میزان سود و زیان دلاری، باید PnL را در قیمت بیت کوین ضرب کنیم:

PnL = ۰.۰۲۲ * ۴۵,۰۰۰ = ۱,۰۰۰$

نکته: ما در تمامی فرمول‌های ذکر شده در فوق، PnL Realized را محاسبه کردیم. برای محاسبه PnL Unrealized یا سود و زیان محقق نشده، به جای قیمت بستن پوزیشن باید از قیمت لحظه‌ای آن رمز ارز استفاده کرد.

محاسبه PnL سبد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری در بیت کوین

تا اینجا محاسبه PnL روی هر خرید و فروش را معرفی کردیم. اما از آن‌جا که تمامی صرافی‌ها این مقدار را به ما نمایش می‌دهند، این مفهوم استفاده‌های بیشتری نیز پیدا کرده است. یکی از این کاربردها، محاسبه سود یا زیان روی سبد سرمایه‌گذاری است. حالتی را در نظر بگیرید که شما چند رمز ارز مختلف را با دید بلندمدت خریداری کرده‌اید. این سبد شامل چند ارز دیجیتال بوده و طبیعتا با توجه به تغییرات قیمت در بازار، مقدار PnL کل سبد شما به صورت لحظه‌ای نیز تغییر خواهد کرد.

بسیاری از صرافی‌ها نموداری از PnL سبد سرمایه‌گذاری تریدرها را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه نمایش می‌دهند. صرافی بایننس در سال ۲۰۲۰ میلادی در حساب توییتر خود از این سرویس رونمایی کرد.

PnL سود و زیان چیست؟

همانطور که در تصویر مشخص است، عدد PnL به صورت روزانه، ماهانه و به صورت تجمعی نشان داده می‌شود. این بخش برای مدیریت سرمایه و درک بهتر میزان سود و زیان سبد سرمایه‌گذاری، بسیار کاربردی است.

کاربرد PnL در مدیریت ریسک

یکی دیگر از کاربردهای PnL، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است. حتما با اصطلاح حد سود و حد ضرر در معامله‌گری آشنا هستید. حد ضرر در مواقعی استفاده می‌شود که تحلیل ما از روند آتی قیمت اشتباه بوده و قیمت در خلاف جهت مورد انتظار ما حرکت می‌کند. در چنین مواقعی با تعریف حد ضرر، از افزایش میزان ضرر معامله جلوگیری می‌کنیم. حد سود نیز یکی دیگر از ابزارهای مدیریت سرمایه است. زمانی که یک پوزیشن معاملاتی را باز می‌کنیم و قیمت در جهت مورد انتظار ما حرکت می‌کند، ما از تغییرات قیمت سود کسب خواهیم کرد. اما روند قیمت تا ابد در جهت دلخواه ماه حرکت نخواهد کرد. لذا برای آن حد سود تعیین می‌کنیم. یعنی به محض رسیدن به سود دلخواه خود، از بازار خارج می‌شویم. این دو ابزار، حدسود و حدضرر، روی هر خرید و فروش اعمال می‌شود.

برخی از تریدرها، برای مدیریت بهتر سرمایه خود، حد سود و حد ضرر را بر روی سبد سرمایه‌گذاری خود نیز اعمال می‌کنند. برای این منظور، این افراد PnL سبد خود را محاسبه می‌کنند (البته همه صرافی‌ها این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهند). اما کاربرد این کار چیست؟ فرض کنید احمد یک تریدر روزانه است که در بازار رمز ارزها معامله می‌کند. ارزش سبد سرمایه‌گذاری او ۱۰,۰۰۰ دلار است. او برای سبد خود PnL +-۵% روزانه ( پی ان ال مثبت منفی ۵ درصد) را تعیین کرده است. به مثال زیر توجه کنید.

ارزش دلاری سبد سرمایه‌گذاری احمد ۱۰,۰۰۰ دلار است. او روز معاملاتی خود را آغاز می‌کند، پس از انجام چند معامله موفق در روز، ارزش سبد او به ۱۰,۵۰۰ دلار می‌رسد. به عبارتی او امروز موفق به کسب ۵ درصد سود روی کل سبد خود شده است. در نتیجه، معاملات خود را متوقف کرده و تمام پوزیشن‌های خود را می‌بندد. احمد تا فردا اجازه ترید نخواهد داشت. برعکس حالتی را در نظر بگیرید که او معاملات موفقی را انجام نداده و ارزش سبد او به ۹,۵۰۰ دلار می‌رسد. او براساس استراتژی معاملاتی خود تمام پوزیشن‌های باز خود را بسته و تا فردا تریدی نخواهد کرد.

این کار بیشتر برای تریدرهای روزانه که در یک روز تریدهای زیادی را انجام می‌دهند، کاربرد دارد. این کار برای کنترل احساسات تریدرها توصیه می‌شود.

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ پورتفولیو ارز دیجیتال

PnL مخفف Profit and Loss و به معنی سود و زیان در معاملات است.

 • تفاوت PnL Realized و PnL Unrealized چیست؟

PnL محقق شده یا Realized در مواقعی استفاده می‌شود که تریدر پوزیشن معاملاتی خود را ببند. اما PnL محقق نشده یا Unrealized در مواقعی استفاده می‌شود که پوزیشن معاملاتی تریدر همچنان باز بوده و با قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال، میزان سود و زیان نیز تغییر می‌کند.

 • کاربرد PnL در معاملات رمز ارزها چیست؟

از PnL برای محاسبه مقدار سود و زیان در هر معامله محاسبه ی سود و زیان و همچنین در مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی میزان سود و زیان روزانه، هفتگی و ماهانه یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله با مفهوم PnL یا Profit and Loss در معامله‌گری بازار رمز ارزها آشنا شدیم. این اصطلاح به منظور محاسبه سود و زیان یک معامله، یا سود و زیان یک سبد سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین با دو اصطلاح PnL Realized و PnL Unrealized آشنا شدیم. این دو مفهوم نیز به معنی سود و زیان محقق شده و محقق نشده در ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. در صورتی که تریدر پوزیشن معاملاتی خود را نبسته باشد سود و زیان را به صورت محقق نشده و به محض بستن پوزیشن معاملاتی خود، سود و زیان به صورت محقق شده تعریف می‌شود

اندوخته قانونی چیست

اگر صاحب شرکت تولیدی، تجاری یا هر کسب و کار دیگری هستید، اندوخته قانونی برایتان نام آشنایی است ولی ممکن است به طور دقیقی ندانید اندوخته قانونی چیست و چه کاربردی دارد. پس اگر تا پایان مقاله با ما همراه باشید همه چیز را درباره اندوخته قانونی، نحوه محاسبه و غیره برایتان بگوییم.

انواع اندوخته در حسابداری:

در حسابداری اندوخته های مختلفی وجود دارد که هر کدام ضمن تعریف متفاوت کاربرد مخصوص به خود را دارند. لازمه نگهداری اندوخته، سودآوری کسب و کار است. سه دسته اندوخته حسابداری به شرح زیر هستند.

 1. اندوخته احتیاطی سرمایه: اندوخته احتیاطی سرمایه برای مصارف عمومی و پیش بینی موارد احتمالی در آینده کنار گذاشته می شود و بیشتر به عنوان پشتوانه ای برای بازپرداخت تعهدات به اشخاص ثالث است.
 2. اندوخته توسعه و تکمیل: از اندوخته توسعه وتکمیل برای پیشبرد اهداف شرکت در جهت گسترش فعالیت های شرکت مانند خرید تجهیزات تولید و غیره استفاده می شود و نگهداری آن نیز اختیاری است.
 3. اندوخته قانونی: اندوخته قانونی برای تقویت بنیه مالی شرکت در نظر گرفته شده و مربوط به شرکت هایی است که به سودآوری رسیده باشند. نگهداری اندوخته قانونی نیز پس از رسیدن به سقف مشخصی اختیاری است و شرکت می­تواند اندوخته قانونی را در هر موردی که مایل بود مصرف کند.

اندوخته قانونی چیست:

اندوخته قانونی نوعی سرمایه احتیاطی برای واحدهای اقتصادی است که در صورتی که شرکت دچار بحران نقدی شود یا درآمد خوبی نداشته باشد، می تواند از آن استفاده کند. از سوی دیگر اندوخته قانونی، الزامات و محدودیت هایی دارد که از آن برای تقویت بنیه مالی شرکت استفاده می شود.

به عبارت دیگر اندوخته قانونی بخشی از سود خالص واحد اقتصادی است که به خاطر الزامات قانونی ، تصمیمات هیات مدیره، برنامه توسعه شرکت و غیره کنار گذاشته می شود تا از خروج آن از گردونه دارایی های شرکت جلوگیری شود. البته ایجاد اندوخته قانونی برای شرکت ضروری و اجباری نیست و برای آزاد کردن یا مصرف اندوخته قانونی، قانون گذار زمانی مشخص نکرده است.

ثبت حساب اندوخته قانونی:

حساب اندوخته قانونی، بستانکار است و در بخش حقوق صاحبان سهام ثبت می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد شرکتی می تواند اندوخته قانونی داشته باشد که به سود دهی رسیده است. در صورت داشتن اندوخته قانونی در شرکت ها، ثبت آن در تراز نامه اجباری است.

نحوه محاسبه اندوخته قانونی:

هیأت مدیره شرکت می تواند هر سال به میزان 5 درصد از محاسبه ی سود و زیان سود خالص شرکت را تحت عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند. به خاطر داشته باشید نگهداری این سطح از اندوخته قانونی و ثبت آن در ترازنامه اجباری و ضروری است و تنها زمانی که مقدار اندوخته قانونی به 10 درصد کل سرمایه برسد، ذخیره اندوخته قانونی اختیاری می شود. البته مطابق قانون 140 اصلاحیه قانون تجارت هر ساله باید به میزان یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود. مبنای محاسبه اندوخته قانونی پس از تعیین زیان های وارده از سال های قبل است.

منظور از سود خالص چیست:

منظور از سود خالص شرکت، درآمدی است که بعد از کسر همه هزینه ها برای شرکت باقی می ماند. سود خالص حاصل فعالیت یک سال مالی شرکت، منهای کلیه هزینه ها، استهلاکات، ذخیره و مالیات ها است. این سود می تواند مثبت یا منفی باشد. اگر سود خالص شرکت منفی باشد به معنای عدم سود دهی و نشان دهنده زیان خالص است.

کدام شرکت ها موظف به حفظ اندوخته قانونی هستند:

خوب است بدانید سه گروه از شرکت ها باید اندوخته قانونی داشته باشند. این شرکت ها شامل

 1. شرکت سهامی عام و خاص
 2. شرکت های تعاونی
 3. شرکت هایی با مسئولیت محدود

شرکت های دیگر اجباری به نگهداری حساب اندوخته قانونی ندارند. دلیل عدم اجبار سایر شرکت ها از نگهداری حساب ذخیره اندوخته مانند شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط و غیره این است که چون مسئولیت شرکا محدود به مبلغ سرمایه شان نیست در صورت زیان دهی شرکت، طلبکاران می توانند به هر کدام از شرکا برای دریافت و وصل مطالبات خود مراجعه کرده و از فقدان اندوخته قانونی ضرری متوجه کسی نیست.

دلیل ایجاد اندوخته قانونی:

همان طور که اشاره شد تنها سه دسته از شرکت ها هستند که مکلف به حفظ اندوخته قانونی اند. دلیل الزام قانون برای حفظ اندوخته قانونی در این شرکت ها، سرمایه ای است که توسط هر یک از شرکا به واحد اقتصادی تزریق شده است. با ایجاد حساب اندوخته قانونی در صورت از بین رفتن سرمایه، می توان تمام یا بخشی از دیون شرکت را حفظ و جبران نمود. در واقع قانون گذار از حساب اندوخته قانونی برای بالا بردن تضمین طلب طلبکاران استفاده می کند. اندوخته قانونی یکی از شیوه های گزارش دهی تخصیص و محدودیت در سود انباشته است و همان طور که گفته شد ثبت آن نیز در ترازنامه ضروری است. به خاطر داشته باشید به پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی از اندوخته قانونی برای تخصیص ومحدودیت سود انباشته استفاده می شود. و در نهایت اندوخته قانونی مانند بیمه برای شرکت است و در صورتی که زیانی غیر منتظره به شرکت وارد شود، می توان از آن استفاده کرد.

تفاوت اندوخته و ذخیره در حسابداری:

اندوخته های مبالغی هستند که از منبع مشخصی مانند سرمایه به دست آمده و قبل از تقسیم سود در حسابی به نام حساب اندوخته قانونی نگهداری می شوند. از تفاوت های ذخیره و اندوخته این است که شرط ایجاد حساب اندوخته، داشتن سود است ولی برای به وجود آوردن حساب ذخیره داشتن سود الزامی نست.

اندوخته قانونی در هر سال و به میزان 5 درصد سود سال جاری محاسبه می شود و تا زمانی که به 10 درصد سرمایه شرکت برسد اختیاری می شود ولی برای ذخیره سقفی وجود نداشته و منبع آن هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده است و در مورد ذخیره سهامدارن هیچ دخالتی در تعیین مقدار و میزان آن ندارند.

اندوخته ربطی به هزینه ها در زمان گذشته ندارد ولی ذخیره مربوط به هزینه های گذشته است. اندوخته را در ترازنتمه شرکت ثبت می کنند ولی ذخیره در حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و یا ذخیره کاهش ارزش موجودی ها و سرمایه گذاری ها ثبت می شود.

نکات طلایی اندوخته قانونی که باید بدانید:

 • هر چند شرکت ها و واحد های اقتصادی اختیار دارند که اقدام به افزایش سرمایه کنند ولی اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست. به عبارت دیگر انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است.
 • با توجه به ماده 106 اگر واحد اقتصادی اقدام به افزایش سرمایه کند، اولاً باید این تغییر در سرمایه را به اطلاع اداره ثبت شرکت ها برساند ثانیاً به تناسب افزایش سرمایه باید به 5 درصد سود سالانه را ذخیره نموده تا به میزان 10 درصد از سرمایه جدید برسد.
 • اگر واحد اقتصادی دارای زیان انباشته باشد، برای محاسبه اندوخته قانونی، باید سود خالص را از جمع زیان سنواتی سال جاری کسر کرده و مقدار یک بیستم آن به عنوان حساب اندخته قانونی در نظر بگیرد. بنابراین در صورتی که یک واحد اقتصادی دارای زیان انباشته باشد، تنها مبنای محاسبه اندوخته قانونی سود خالص شرکت نیست بلکه باید زیان انباشته را از سود خالص سال جاری کسر کرد و پس از محاسبه یک بیستم آن را به عنوان اندوخته مالی ذخیره کرد.
 • برای تعیین وضعیت اندوخته قانونی باید جلسه ای با حضور هیات مدیره برگزار شود ونتیجه را به عنوان صورت جلسه ثبت کنند.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله قانون مراحل دادرسی مالیات دعوت می نماید.

نمایش سود هر فاکتور در هلو

در این قسمت از آموزش رایگان نرم افزار هلو به شما آموزش می دهیم تا بتوانید سود هر فاکتور را به ریزترین حالت ممکن محاسبه کنید. خیلی از مواقع پیش می آید که شما به جای نمایش سود یا زیان کلی فروشگاه یا شرکت خود، نیاز دارید تا سود یک فاکتور فروش خاص را مشاهده کنید و یا سود هر ردیف از فاکتور فروش خود را محاسبه کنید.

اگر شما پس از مشاهده این فیلم آموزشی، در این زمینه سوالی دارید حتما برای ما در پایین همین صفحه کامنت بذارید و اگه این مطلب به دردتون خورد ما رو به دوستانتون معرفی کنید.

آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو

مراحل تهیه گزارش سود هر فاکتور در هلو

1. از منوی گزارشات، از قسمت گزارش فاکتور، گزینه نمایش به صورت ستونی را انتخاب نمایید.
2. انتخاب نوع فاکتور را روی فروش قرار داده و روی تهیه گزارش کلیک کنید.
3. پیام نرم افزار را تایید کرده و در پنجره باز شده می توانید برای دیدن یک یا چند فاکتور خاص اقدام کنید.
4. روی گزارش پیشرفته کلیک کنید و در ستون عنوان تیتر “سود” را پیدا کرده و تیک نمایش آن را فعال نمایید.
5. بعد از این مرحله با کلیک روی تهیه گزارش می توانید گزارش فاکتور را همراه با سود یا زیان آن مشاهده کنید.

شرکت در دوره آموزش نرم افزار هلو

نمایش سود هر فاکتور در هلو

فیلم آموزش نمایش سود یا زیان هر کالا از فاکتور فروش در نرم افزار هلو توسط آقای اکبر مهدیزاده مدرس دوره های حسابداری بازارکار در عصرنخبگان یک آموزشگاه حسابداری با مدرک بین المللی تهیه و منتشر شده است. شما میتوانید پس از مشاهده فیلم، در صورت وجود هرگونه سوال، پیشنهاد و یا انتقاد آنرا در قسمت دیدگاه ها مطرح نمایید. ضمنا با عضویت در صفحه اینستاگرام عصرنخبگان از جدیدترین آموزش های رایگان ما باخبر شوید.

ضمنا هرآنچه که از آموزش نرم افزارهای مطرح حسابداری بخواهید، میتوانید در لینک های زیر مشاهده فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.