شرایط عمومی پذیرش در بورس


به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه حسابها و کتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجوديهايش هميشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اينکه کسی از قدرت لايزال او نميتواند بگريزد و استهلاک انباشته محاسبه نميکند گويا که در حوزه حسابداری او چيزی بی ارزش نميشود. به کسی ماليات نميدهد و از کسی به ناحق چيزی نميگيرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هيچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و ترکيبی در حوزه شخصيتش تعريف شدنی نيست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعريف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصيتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر ميگيرد. تداومش يک فرضيه نيست يک فرض و حقيقتی محض است. مديريتش حسابداری است و حسابداري اش مديريت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم ميرسد و چيزی در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواری به اوست. و همان است که رهايی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب مي گرداند دعای برترين انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک

پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت هایی که متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران می باشند می بایست تمام یا بخشی از وظایف خود را از طریق مشاوران دارای مجوز انجام دهند.

پذیرش سهام عادی در بورس، در یکی از تابلوهای بازار اول یا دوم صورت می گیرد و متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عام پذیرش سهام عادی و توجه به شرایط خاص آن، تقاضای خود را در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول و یا بازار دوم به بوررس ارائه نماید.

بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ثبت کلیه شرکت های سهامی عام یا شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بیش از 10 میلیارد ریال نزد سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی می باشد. در صورتی که بخش عمده ای از سهام شرکت از محدودیت در نقل و انتقال برخوردار باشد ، پذیرش در بورس امکان پذیر نیست.

در صورتی که سهام شرکت بی نام باشد، سه نوبت آگهی به فاصله 5 رور در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های شرکت در آن درج می شود، منتشر شود و به اطلاع عموم برسد و در مهلتی که کمتر از شش ماه نیست از صاحبان سهام خواسته شود که جهت تبدیل سهام به شرکت مراجعه نمایند.

شرایط عمومی:

1-نزد سازمان ثبت شده باشد.

2-محدودیت قانونی موثر برای انتقال آن یا اعمال حق رای توسط صاحبان شرکت وجود نداشته باشد.

3-سهام با نام و دارای حق رای باشد.

4-تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.(شرکت سهامی عام)

شرایط خاص:

1-شرکت سهامی عام باشد و سرمایه ثبت شده آن در تابلو اصلی بازار اول از 1000 میلیارد ریال و در تابلو فرعی بازار اول از 500 میلیارد ریال و در بازار دوم از 200 میلیارد ریال کمتر نباشد.

2-تمام سرمایه شرکت به سهام عادی تقسیم شده باشد و امتیاز خاصی برای برخی از سهامداران در نظر گرفته نشده باشد.

3-حداقل 20 درصد از سهام ثبت شده شرکت شناور بوده و تعداد سهامداران آن 1000 نفر باشند (تابلو اصلی بازار اول). حداقل 15درصد از سهام ثبت شده شرکت شناور بوده و تعداد سهامداران آن 750 نفر باشند(تابلو فرعی بازار اول). حداقل 10درصد سهام ثبت شده شناور بوده و تعداد سهامداران آن 250 نفر باشد(بازار دوم)

4-در تابلو اصلی بازار اول حداقل 3 سال سابقه و در تابلو فرعی بازار اول حداقل 3 سال سابقه و در بازار دوم باید حداقل 2 سال سابقه فعالیت درصنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد و همچنین از مدت ماموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن ، حدقل شش ماه سپری شده باشد.

5-در تابلو اصلی بازار اول باید 3 دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش و در تابلو فرعی بازار اول باید 2 دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش و در بازار دوم در 1 دوره مالی منتهی به پذیرش می بایست حداقل دو دوره آن سال مالی کامل و سود شرایط عمومی پذیرش در بورس آور بوده باشد و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سود آوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

6-زیان انباشته نداشته باشد.

7-در تابلو اصلی بازار اول حداقل 30 درصد و در تابلو فرعی بازار اول حداقل 20 درصد و در بازار دوم حداقل 15 درصد می بایست بر اساس آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده نسبت به حقوق صاحبان سهام به کلیه دارایی ها باشد.

8-اساسنامه متقاضی می بایست منطبق بر اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده ، تدوین شده باشد.

9-سود عملیاتی شرکت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش می بایست از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های صورت گرفته در این دوره های مالی مثبت باشد.

10-دعاوی حقوقی که بر صورتهای مالی اثر می گذارد ، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.

11-گزارش حسابرس در خصوص دو دوره متوالی منتهی به پذیرش ، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.در صورت مشروط بودن اظهار نظر حسابرس ، شروط ناشی از هزینه ، سود ، زیان ، بدهی و عدم انجام تعدیلات در درآمدها باشد.

12-از سیستم اطلاعات حسابداری متناسب با فعالیت شرکت در بورس برخوردار باشد و این موضوع به تایید حسابرس رسیده باشد.

13-مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره دارای سابقه محکومیت کیفری و یا سوء شهرت حرفه ای نباشند.

14-به استثناء نقل و انتقال های قهری ، هرگونه انتقال بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده ، منوط بر اظهار نظر کتبی بورس و موافقت هیات پذیرش خواهد بود.

اقتصاد ایران

شرايط پذيرش شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

اكثر اقتصاددانان صرف نظر از ديدگاه‌هاي متفاوت آنان، موتور محرك رشد را سرمايه‌گذاري مي‌دانند . در اين فرآيند مسئله‌اي كه بسيار حائز اهميت است، سرمايه‌گذاري به منظور افزايش ظرفيت‌هاي توليدي و توان توليدي همراه با افزايش اشتغال و درآمد سرانه مي‌باشد .

زيرا در پس تاسيس شركت و موجه شدن فعاليت آن نياز به منابع مالي بيشتري جهت تنوع فعاليت و توسعه دامنه آن احساس مي‌شود . اين نياز با محدوديت منابع مالي سهام‌داران و در نتيجه عدم توانايي در پاسخ‌گويي به آن مواجه مي‌گردد.

بر اساس شرايط موجود مي‌توان با تنوع بخشيدن به تركيب صاحبان سهام و افزايش سرمايه با بكارگيري منابع تازه‌اي كه از جانب سهام‌داران جديد وارد مي‌شود، نيازهاي مالي فزاينده شركت تامين مي‌گردد . هم‌چنين با ورود شركت به بازار سهام اين گزينه درخشان‌تر مي‌شود و شركت مي‌تواند در يك بازار 70 ميليون نفري منابع مالي مطلوب را جذب نمايد . علاوه بر اين با تحت نظر قرار گرفتن شركت توسط سازمان بورس و سهام‌داران جديد فعاليت‌هاي انحرافي به دليل توجه بيش از گذشته نهاد‌هاي نظارتي كاهش مي‌يابد.

مزاياي عنوان شده از جمله مهم‌ترين انگيزه‌هاي ورود شركت‌هاي سودآور به بازار سهام مي‌باشد . در حال حاضر روند تقاضا براي ورود به بورس افزايش چشم‌گيري داشته است كه اين امر منجر به شكل‌گيري قوانيني خاص براي پذيرش شركت‌هاي متقاضي ورود به بورس شده است . اين قوانين در جهت شفاف سازي وضعيت حال و آينده شركت و همچنين مشخص شدن وضعيت شركت در مقايسه با ساير رقباي آن مي‌باشد ، مي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي روند فعاليت شركت قرار گيرد.

براي ورود شركت به بورس علاوه برطي مراحل قانوني مربوط به ثبت شركت مي‌بايست گزارشي كارشناسي منطبق بر ساختار اعلام شده از جانب بورس تدوين و به سازمان اوراق بهادار تهران ارائه شود تا پس از تصميم‌گيري نهايي توسط كميته مستقر در سازمان دررابطه با شركت حكم نهايي آن صادر گردد .

براي آشنايي بيشتر در مورد قوانين حاكم بر ورود شركت‌ها در بورس اهم اين نكات در ادامه آورده شده است .

شرايط پذيرش شركت‌ها در بورس

1. شركت بايد در ايران ثبت شده و داراي تابعيت ايراني باشد.

2. شركت بايد سهام عام باشد.

3. شركت بايد داراي سهام عادي با نام داراي حق رأي باشد و 100 درصد بهاي اسمي آن پرداخت شده باشد و هيچ‌گونه امتياز خاصي براي سهام‌داران شركت وجود نداشته باشد.

تبصره : شركتي كه داراي سهام با شرايط ويژه باشد، در صورت تأئيد هيأت پذيرش اوراق بهادار و تصويب شوراي بورس، قابل پذيرش خواهد بود.

4. حداقل دو سال از تاريخ بهره‌برداري شركت گذشته باشد.

5. حداقل سرمايه شركت ده ميليارد ريال باشد.

6. در زمان پذيرش نبايد بيشتر از 80 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهام‌دار باشد. اين نسبت بايد در پايان دومين سال پس از پذيرش به 75 درصد كاهش يابد. به علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج و تا زماني كه نام شركت در تابلو دوم بورس درج مي باشد، بايستي حداقل 500 سهامدار داشته باشد.

تبصره : در مورد شركت‌هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي سازي، سهام آنها بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركت‌هاي ياد شده موظفندظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.

7. مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، نبايد از 49 درصد سهام شركت بيشتر باشد. تبصره : شركت هاي دولتي مذكور در اين بند موظفندحداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ درج نام شركت در فهرست نرخ‌هاي بورس، وضعيت خود را با شرايط فوق الذكر تطبيق دهند.

8. شركت بايد در دوره متوالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد و زيان انباشته نداشته باشد.

9. نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارائي‌ها، از حد مناسب برخودار بوده و از 30 درصد كمتر نباشد. در صورتي كه نسبت مذكور از حداقل تعيين شده در اين بند كمتر باشد، ليكن به تشخيص هيأت پذيرش از حد مطلوب برخوردار باشد، بايد نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائيهاي ثابت – به قيمت تمام شده – حداقل از 50 درصد كمتر نباشد.

10. اساس‌نامه شركت بايد طوري تنظيم شده باشد كه به تشخيص هيأت پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد

11. شركت بايد داراي نظام حسابداري مطلوب باشد و به تشخيص هيأت پذيرش، در مورد شركت هاي توليدي، روش حسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي) استقرار داشته باشد. به علاوه دفاتر و حسابهاي شركت بايد بر اساس استانداردهاي حسابداري مصوب در كشور، نگهداري شود.

12. شركت متقاضي پذيرش بايد گزارش هاي حسابرسي دو دوره مالي متوالي شرایط عمومی پذیرش در بورس پيش از زمان پذيرش را ارائه نمايد. اين گونه گزارش ها بايستي توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه واجد ويژگي هاي خاص مصوب شوراي بورس نيز باشند، تهيه شده باشد.

13. براي شركتهاي فعال در تالار فرعي كه متقاضي ورود به تابلو دوم تالار اصلي هستند، علاوه بر دارا بودن شرايط فوق، سهام شركت و ميزان فعاليت آن شامل حجم داد و ستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهي به زمان ورود، به تشخيص دبير كل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بايد از وضعيت مطلوبي برخوردار باشد. در غير اين صورت، مراتب جهت اخذتصميم به هيأت پذيرش گزارش شود.

شرايط پذيرش شركت‌هاي انفورماتيكي در بورس اوراق بهادار

براي حصول اطمينان از تداوم سودآوري شركت هاي خدمات انفورماتيك، موارد زير نيز مورد توجه قرار گيرند:

1. در طبقه بندي شوراي انفورماتيك از جهت امكانات نيروري انساني و توان انجام كاركرد در گروه يك قرار گرفته باشند.

2. توان انجام كار تعمير و نگهداري شبكه Main و همچنين Mini Main را دارا باشند و حداقل پنج سال در اين زمينه فعاليت داشته باشند.

3. تنوع فعاليت در زمينه هاي خدمات كامپيوتري را داشته باشند (فروش سخت افزاري، فروش نرم افزاري و داشتن قرارداد خدمات در زمينه نرم افزاري و سخت افزاري با مشتريان).

مدارك مورد نياز جهت پذيرش شركت‌ها

1.دو نسخه از پرسش‌نامه پذيرش شركت‌ها

2. دو نسخه از تعهد نامه

دو نسخه كپي از گزارشات مالي ساليانه، مربوط به سه دوره مالي اخير به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت تذكر : چنان‌چه هنگام درخواست پذيرش، بيش از شش ماه از پايان سال مالي گذشته باشد

3.دو نسخه كپي صورت‌هاي مالي ميان دوره اي، شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زيان مي بايست ارائه گردد. اين گزارشات بايد به تأئيد مدير مالي شركت رسيده باشد.

4.دو نسخه كپي گزارش بودجه سال مالي جاري

5. دو نسخه كپي گزارشات هيأت مديره براي ارائه در مجامع عمومي سه سال مالي اخير

6. دو نسخه كپي از صورت‌جلسات مجامع عمومي شركت در سه سال مالي اخير

7. دو نسخه كپي از آخرين اساس‌نامه شركت

آگهي هاي مربوط به تأسيس و ثبت شركت و هرگونه تغييرات در اساس‌نامه مندرج در روزنامه رسمي

8.يك نمونه از سهام شركت ممهور به مهر باطل شد

9. يك نسخه كپي از قراردادهاي مهم شركت

10. يك نسخه از آخرين جدول سازماني شركت به همراه آخرين تغييرات به عمل آمده در آن

11. برنامه توسعه و تكميل شركت در دو سال آينده به انضمام گزارشي كه نشان دهنده برآورد هزينه هاي انجام اين برنامه ها و منابع تأمين آنها باشد

12. يك نسخه كپي از آخرين مفاصاحساب مالياتي و آخرين برگه هاي تشخيص ماليات

13. صورت و تفكيك سهام‌داران

14. جدول وضعيت استخدامي كاركنان شركت، شامل : تعداد نيروهاي توليدي و غير توليدي، تعداد استخدام‌هاي رسمي و قراردادي

15. معرفي نامه رسمي كارگزار معرف شركت

16. موافقت كتبي سهام‌داران شركت جهت ورود به بورس، به صورت كتبي و يا مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام شركت

شرایط پذیرش شرکت در شرایط عمومی پذیرش در بورس بورس

اقتصاد دانان سرمایه گذاری را پایه اصلی پیشرفت و رشد اقتصادی می دانند. افراد با هدف ارتقا ظرفیت های تولیدی و افزایش درآمد های سالیانه سرمایه گذاری انجام می دهند.شرکت ها بعد از تاسیس نیازمند منابع مالی از جانب سرمایه گذاران جدید برای ارتقا تولیدات و در نتیجه پیشرفت اقتصادی هستند و علاوه بر این مورد با ورود در بازار بورس و سهام شناخته تر خواهند شد . بنابراین سازمان بورس ایران بستری جهت همکاری و رشد شرایط عمومی پذیرش در بورس اقتصادی ، شرکت ها و سرمایه گذاران فراهم آورده است.در این مقاله به بررسی شرایط پذیرش شرکت در بورس خواهیم پرداخت .

برای شناخت بورس بهتر است از تعاریف کوچکتر شروع نماییم.

 • بازار چیست ؟
 • بستر و مکانی که اشخاص در آنجا خرید و فروش می کنند .
 • در تعریف ساده تر می توان گفت هر شرایطی که اشخاص خرید و فروش انجام میدهند بازار تشکیل شده است .

به طور مثال اشخاص در بازار آهن به شکل شرایط عمومی پذیرش در بورس حضوری و یا به شکل اینترنتی خرید و فروش انجام دهند در هر دو مورد بازار راه آهن و بستر اینترنت بازار محسوب می شود .

 • ۲ نوع دارایی در بازار وجود دارد :

دارایی مالی :همان دارایی های کاغذی هستند که در اسناد و مدارک وجود دارند مانند اوراق های مشارکت و سهام ها و …

دارایی واقعی : دارایی هایی فیزیکی و محسوس می باشند مانند زمین، ماشین و …

 • بازار بورس مکانی است که تمامی دارایی ها قابل معامله و خرید و فروش هستند.

 • انواع بازار بورس کدامند ؟
 • بورس ارز : با توجه به نام این بازار ارز ها و پول های رایج خارجی خرید و فروش می شوند که این بورس در ایران فعال نیست
 • بورس اوراق بهادار :دارایی های مالی مانند سهام و اوراق ها و …خرید و فروش می شوند و در ایران ایند بازار بورس در محل معینی به طور رسمی ایجاد گردیده است که به بورس اوراق بهادار معروف است .
 • بورس کالا: در این بازار اشخاص به طور منظم و دائما فعال به خرید و فروش کالاهای معین می پردازند که اکثرا مواد خام واولیه مورد معامله قرار می گیرد. مثل بورس گندم و بورس سیمان و ….
 • تاریخچه بورس اوراق بهادار :
 • شرکت بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۴۶ طبق قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۴۶ تشکیل شد .
 • با ورود شرکت نفت پارس و بانک توسعه صنعتی و معدنی به رسمیت شروع به کار کرد .
 • ابتدا شورای عالی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران در صدر و شرکت های بورس و فرابورس در کنار بورس کالای ایران،بورس انرژی ایران ،مدیرت فناوری بوری و سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه را ارکان بازار بورس را تشکیل می دهند.
 • اکنون بیش تر از ۳۰۰ شرکت در حدود ۴۰ صنعت در شاخه های مختلف در بازار سرمایه ایران فعالیت می نمایند.
 • ۱۰۶ کارگزاری هم مشغول به کار هستند.

بورس بستری را برای ۲ گروه از اشخاص فراهم می آورد تا به طور رسمی و قانونی در امور و فعالیت های اقتصادی با هدف تامین نیازمندی های یکدیگرو کسب سود و منفعت شریک شوند.

اشخاص جامعه را می توانیم ۲ گروه تصور نماییم ؟

 • افرادی که سرمایه دارند و نمی توانند با آن کار کنند .
 • کسانی که علم ،تجربه و توانایی برای انجام فعالیت های اقتصادی را دارند ولی سرمایه و پول ندارند.

در بورس اوراق بهادار اشخاص جامعه که در بالا بیان شد یکدیگر را نمی شناسند و از توانایی ها و سرمایه های یکدیگر خبر ندارند .

امکان دارد برخی از سرمایه گذاران دارای منابع مالی هنگفت باشند و برخی دیگر دارای سرمایه اندک.

امکان دارد سلیقه های اشخاص با هم متفاوت باشد برخی به دنبال سود کم در کوتاه مدت باشند و برخی مایل به سود زیاد در بلند مدت .

همین طور سرمایه گذاران امکان دارد دارای ویژگی ها و توانمندی های مختلف باشند و در زمینه های مختلفی فعالیت نمایند..

بنابراین بورس شرایط و بستری را فراهم می آورد تا اشخاص طبق سلایق مدنظر با حضور در بورس و شراکت در زمینه های مختلف فعالیت نمایند.

در صورتی که سرمایه شرکت را به چندین قسمت برابر تقسیم نماییم به هر قسمت یک سهم می گویند.

در صورتی که سرمایه گذار چندین سهم داشته باشد در مجموع به آن ها سهام گفته می شود

و به آن شخص دارای سهام سهام دار می گویند.

اصولا سهام شرکت ها ۲ نوع است سهام ممتاز و سهام عادی

برای ورود به بورس باید به یکی از کارگزاری های بورس مراجعه نمایید مانند اینکه برای افتتاح حساب به یکی از شعبات بانک ها مراجعه می نمایید .

با مراجعه به این کارگزاری های باید فرم های مشخصی را تکمیل نمایید .

در سامانه سجام ثبت نام نمایید.

بعد از ۲ روز کاری برای شما کد کاری تعریف می شود که به آن کد بورسی گفته می شود و پس از دریافت این کد شما می توانید خرید و فروش سهام نمایید .

در تعریف شاخص بورس می توان گفت این شاخص نشاندهنده سطح عمومی قیمت و سود دسهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد.

تغییرات این شاخص کل نشاندهنده بازدهی سرمایه گذاران بورس یا همان بازدهی سهام اشخاص می باشد.

 • مزابا سرمایه گذاری در بورس
 • به دلیل وجود حاکمیت راهبری (حاکمیت شرکتی ) در بورس (که به طور مفصل در مقاله های قبلی در این باره صحبت نمودیم. )۰امنیت و شفافیت سرمایه گذاری وجود داردو
 • با تجزیه و تحلیل و علم کافی می توانید درآمد کسب نمایید.
 • امکان نقد شدنی سهام خریداری شده وجود دارد.
 • ارزش پول طبق تورم کاهش می یابد و با خرید سهام می توانید سرمایه خود را در مقابل تورم حفظ نمایید.

 • پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

مطابق با ماده ۳۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

“شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده، باید اصول راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره سازمان را رعایت نموده و از تطبیق عملیات شرکت با استانداردها، اهـداف شـرکت و قـوانین و مقـررات مربـوط اطمینان حاصل کند ”

برای مطالعه مقاله راهبری شرکتی و دستور العمل راهبری بورس کلیک نمایید.

در ابتدا نیاز است که به تعریف و بررسی بازار اول و دوم بپردازیم .

شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند باید معیار های خاصی را دارا باشند از جمله :سود آوری ،نقد شوندگی ، شفافیت و … و سازمان بورس شرکت ها را از نظر نقد شونده و غیر نقد شوندهخ تفکیک نموده است .

 1. شرکت های در بازار بورس به ۲ دسته تقسیم می شوند :
 • بازار اول : مربوط به شرکت هایی است که سهام شناور بالا تری دارند.
 • بازار اول به ۲ دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود:
 • بازار هایی که دارای ۱۰۰ میلیون میلیارد تومان سرمایه ثبت می توانند در تابلو بازار اول بورس قرار بگیرند.
 • تابلو فرعی بازار اول برای شرکت های ثبت شده با سرمایه ۱۰۰ و بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان هستند.
 • بازار دوم برای شرکت های ثبت شده با سرمایه ۵۰ و بیشتر از ۲۰ میلیلرد تومان می باشد.
 • تابلو فرعی بازار اول و بازار دوم برای شرکت های کوچکتر قابلیت اجرا دارد .
 • تفاوت این شرکت ها در درصد حقوق سهام دار ها ، تعداد سهام دار ها و مقدار سرمایه تایید شده و …
 • معیار های خود به ۲ دسته تقسیم می شود معیار های عمومی و معیار های اختصاصی
 • شرکت ها باید دارای معیار های عمومی باشند ولی در معیار های خصوصی حداقلی وجود دارد و برای درج شدن شرکت در آن تابلو باید حداقل شرایط اختصاصی را درا باشند .
 1. شرایط ورود شرکت به تابلو بازار اول و دوم

بنابراین برای ورود شرکت ها در در یکی از ۳ تابلو بازار بورس چند شرط عموم و اختصاصی وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت :

 • شرایط پذیرش سهام عادی در تابلو اصلی بازار اول :
 • شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.
 • شرکت سهامی عام باشد
 • دارای حداقل یک هزار میلیارد ریال
 • تمام سرمایه شرکت در سهام های عادی تقسیم شده باشد و هیچ شخصی نباید از دیگری امتیاز بیشتری داشته باشد.
 • البته برخی از شرکت ها دارای شرایط ویژه ای هستند که با تایید هیئت پذیرش و قبول یکسری مقررات و رعایت آنها سهام این شرکت ها قابل پذیرش هستند.
 • باید حداقل ۲۰ در صد از سهام ثبت شده شرکت شناور باشد.
 • تعداد سهام داران باید حداقل ۱۰۰۰ نفر باشند .
 • حداقل دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.
 • شرکت باید حداقل فعالیت ۳ ساله در صنعت مدنظر انجام داده باشد و موضوع شرکت را در این مدت تغییر نداده باشد.
 • در صورتی که شرکت ادغام شده باشد یا تغییر ساختار در آن صورت گرفته باشد،‌ هیئت پذیرش قادر است که سابقه های قبلی متقاضیان را نیز در سابقه فعالیت حساب نماید.
 • حداقل ۶ ماه از ماموریت حداقل ۲ نفر از مدیران فعلی گذشته باشد.
 • شرکت ها باید در ۲ دوره متوالی و پی در پی سود آوری داشته باشند و امکان سود آوری در آینده نیز وجود داشته باشد ، شرکت زیان های فراوان و انباشته هم نباید داشته باشد .
 • شرکت باید دارای یک بازار گردان باشد.
 • در صورتی که دارای دعاوی حقوقی که به نفع و ضرر شرکت است داشته باشد نباید اثر مهم و قابل توجهی بر صورت مالی شرکت داشته باشد.
 • در صورتی که از شرکت شکایت نموده باشند و تا زمانی حکم قطعی صادر نشده باید به تخیص هیئت ۳ مورد را انجام دهند :
 1. ضمانت‌نامه بانکی از سهام‌داران عمده شرکت دریافت نمایند.
 2. بخشی از سهام شرکت در حال عرضه اولیه هستند مسدود نمایند
 3. سهام های شرلکت های پذیرفته شده دیگر به راحتی قابل خرید و فروش هستند نمی توانند وثیقه قرار گیرند. و ارزش این سهام باید حداقل ۲ برابر ارزش سهام عرضه شده باشد و باید حداقل قیمت سهام در شش ماه گذشته مدنظر قرار گیرد.
 • نباید بیشتر از ۸۰ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهام‌دار در زمان پذیرش باشد.
 • این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به ۷۵ درصد کاهش یابد.
 • به علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می باشد، بایستی حداقل ۵۰۰ سهامدار داشته باشد.
 • البته در ارتباط با شرکت های دولتی که طبق مقررات و اجرای سیاست های خصوصی سازی ، سهام آنها باید از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود ،رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست و ۶ ماه مهلت تطبیق دارند.
 • جمع سهام تعلق یافته به دولت ،وزارتخانه ها ،شرکت ها و موسسات دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ،نباید از ۴۹ درصد سهام شرکت بیشتر باشد.
 • شرکت های مذکور حداکثر ظرف مدت ۲ سال باید تاریخ درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس، وضعیت خود را با شرایط فوق الذکر تطبیق دهند.
 • شرکت باید به تایید حسابرس رسیده باشد.باید از سیستم اطلاعات حسابداری قوی مانند حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده برخوردار باشد.
 • این سیستم باید با فعالیت های شرکت و شرایط پذیرش در بورس مانند قدرت توانایی تهیه افشای اطلاعات مالی به موقع متناسب باشد .
 • طبق آخرین صورت های مالی سالانه که حسابرسی انجام شده است ،نسبت بین حق سهام دارن (صاحبان سهم )به کل دارایی ها باید به میزان ۳۰ درصد باشد ،کمتر نباشد و از حد مناسب برخوردار شوند .اگر از این مقدار کمتر باشد باید نسبت حق سهام داران ب دارایی های ثابت (به قیمت تمام شده ) حداقل ۵۰ درصد کمتر نباشد .
 • در صورتی که برای تاسیس و شروع فعالیت ها نیازمند رعایت مقررات و قوانین ، دستور العمل های خاص و مجوز های خاصی باشد علاوه بر رعایت این قوانین و دستور العمل ها موارد نام برده هم باید رعایت شود.
 • مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره نباید سابقه محکومیت مالی داشته باشند . نباید تخلفات موثر در سازمان بورس طبق قوانین و مقررات انجام داده باشند. سوء شهرت حرفه ای نباید داشته باشد.
 • اساسنامه باید به طور شفاف و با رعایت حقوق سهام داران جزوء تنظیم شده باشد. و باید با مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس نیز منطبق باشد.
 • در صورت هرگونه انتقال به جز انتقال قهری ، نسبت به بیش از ۵۰ درصد سهامی که در اختیار سهام داران عمده است، فقط با اظهار کتبی بورس و توافقنامه هیئت پذیرش عملی خواهد شد .
 • در صورتی که سهام دار عمده قصد واگذاری ۵۰ درصد سهام خود را داشته باشد با انتقال انجام شده خریدار سهام در دسته سهام دارن عمده قرارمی گیرد نکته مهم این است که با اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذرش نقل و انتقال در این مورد انجام می شود .
 • شرایط پذیرش سهام عادی در تابلو فرعی بازار اول :

شرکت هایی که متقاضی ورود به تابلو فرعی بازار اول هستند باید شرتایط پذیر را تابلو اول را دارا باشند و مقررات زیر را هم رعایت نمایند :

 • شرکت باید سهامی عام باشد .
 • سرمایه ثبت شده کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال نباشد.
 • سهام شناور نباید کمتر از ۱۵ درصد سرمایه ثبت شده باشد.
 • تعداد صاحبان سهم هم نباید کمتر از ۷۵۰ نفر باشد.
 • طبق آخرین صورت های مالی سالانه ، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
 • سود آوری شرکت در ۲ دوره مالی
 • حداقل باید یک بازار گردان باید وجود داشته باشد.
 • شرکت حداقل باید ۳ سال سابقه فعالیت در صنعت مدنظر را داشته باشد.
 • طی مدت ۳ سال نباید موضوع صنعت نباید تغییر کرده باشد.
 • باید در مدت حداقل ۶ ماه از مدت اموریت حداقل ۲ نفر از کدیران فعلی گذشته باشد.
 • در صورتی که شرکت ادغام شده باشد یا تغییر ساختار صورت گرفته باشد ، هیئت پذیرش می تواند متقاضیان قبلی را مدنظر قرار دهد.
 • البته باید فعالیت های قبلی و جدید منطبق با هم باشند .
 • و به هر ترتیب باید ۲ سال سابقه فعالیت مرتبط داشته باشد .
 • شرایط پذیرش سهام عادی در بازار دوم :
 • شرکت باید سهامی عام باشد.
 • سرمایه ثبت شده کمتر از ۲۰۰ میلیارد ریال نباشد.
 • سهام شناور نباید کمتر از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده باشد.
 • تعداد صاحبان سهم هم نباید کمتر از ۲۵۰ نفر باشد.
 • طبق آخرین صورت های مالی سالانه ، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها باید حداقل۱۵ درصد باشد.
 • سود آوری شرکت در۱ دوره مالی
 • حداقل باید یک بازار گردان باید وجود داشته باشد.
 • شرکت حداقل باید ۳ سال سابقه فعالیت در صنعت مدنظر را داشته باشد
 • در صورتی که شرکت ادغام شده باشد یا تغییر ساختار صورت گرفته باشد ، هیئت پذیرش می تواند متقاضیان قبلی را مدنظر قرار دهد.
 • البته باید فعالیت های قبلی و جدید منطبق با هم باشند .
 • و به هر ترتیب باید ۱ سال سابقه فعالیت مرتبط داشته باشد .
 • شرایط پذیرش شرکت های انفو ماتیکی در بورس اوراق بهادار
 • از جهت امکانات نیروی انسانی و توان انجام کارکرد در طبقه بندی شورای انفورماتیک در گروه یک قرار گرفته باشند.
 • در زمینه های خدمات کامپیوتری تنوع فعالیت را داشته باشند.
 • مانند اینکه قرارداد خدمات در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری با مشتریان را داشته باشد.
 • قدرت فروش نرم افزار
 • قدرت فروش سخت افزار
 • توانایی و قدرت تعمیر و نگهداری شبکه MAIN و MINI MAIN را داشته باشند.
 • حداقل ۵ سال در این زمینه فعالیت داشته باشند.

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش شرکت ها در بازر بورس اوراق بهادار

شرایط عمومی پذیرش در بورس

موسسه حقوقی فرصت موسسه حقوقی فرصت

شرایط پذیرش در بازار بورس-موسسه حقوقی فرصت

شرایط پذیرش در بازار بورس – موسسه حقوقی فرصت

شیوا قدیمی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت :

پذیرش سهام در بورس صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد؛ متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هریک از بازارها، باید تقاضای پذیرش خود را در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول و یا در بازار دوم به سازمان بورس ارائه نماید.

الف: شرایط عمومی پذیرش در بورس

1- ثبت نزد سازمان

2- نبود محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رأی توسط صاحبان سهام

3- سهام با نام و دارای حق رأی باشد و تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد

4- تابعیت شرکت ایرانی باشد

5- شخصیت حقوقی، شرکت سهامی عام باشد

بر اساس ضوابط سازمان، ثبت کلیه شرکتهای سهامی عام یا سرمایه‌گذاری، با سرمایه بیش از 10 میلیارد ریال نزد آن سازمان الزامی است ولی عدم ثبت مانع از قبول درخواست پذیرش و بررسی آن نیست؛ لیکن درج در فهرست نرخهای بورس مستلزم درج نزد سازمان است.

ب: شرایط اختصاصی پذیرش سهام در بورس

شرایط اختصاصی پذیرش سهام در بازار اول (تابلوهای اصلی و فرعی) و بازار دوم متفاوت است. برای مثال شرایط پذیرش در سابقه فعالیت شرکت، درصد سهام شناور، تعداد سهامداران، در حداقل دوره های سود آوری متفاوت می‌باشد. ولی در برخی موارد مانند عدم وجود سهام ممتاز، عدم وجود زیان انباشته، عدم اظهار نظر مردود یا مشروط حسابرس، اخذ مجوزهای لازم و برخی شرایط دیگر شرایط پذیرش یکسان می‌باشد.

ج: فرایند اداری پذیرش در بورس

1- ارائه درخواست پذیرش در بورس:

شرکت متقاضی پذیرش باید درخواست خود را طبق فرمت بورس در سربرگ شرکت تکمیل نموده و به همراه مدارک مورد لزوم از طریق مشاور پذیرش به مدیریت پذیرش بورس ارائه دهد.

2- ارائه سایر مدارک جهت تکمیل پرونده:

پس از انجام بررسی اولیه در انطباق با الزامات دستورالعمل پذیرش جهت تعیین احراز یا عدم احراز پذیرش، ناشر باید کلیه مدارک پذیرش را به بورس ارائه دهد. در این مرحله، ضمن تکمیل مدارک از سوی ناشر، جلسه توجیهی با حضور مدیران ارشد شرکت متقاضی و مشاور پذیرش برگزار می‌شود.

3- واریز بخش اول حق پذیرش و ارائه رسید

4- تهیه و ارائه برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش

5- تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش

مشاور پذیرش باید امیدنامه را در فرمت مورد نظر بورس ارائه دهد.

6- طرح درخواست در هیئت پذیرش اوراق بهادار:

به محض تکمیل پرونده پذیرش و دریافت کلیه اطلاعات و مستندات پذیرش، جلسه هیئت پذیرش با هماهنگی مدیریت پذیرش بورس تشکیل می‌شود. در این جلسه در خصوص پذیرش یا رد درخواست شرکت متقاضی تصمیم‌گیری می‌شود. اعضای هیئت براساس اطلاعاتی که در قالب امیدنامه و برنامه کسب و کار و سایر مستندات در اختیارشان قرار گرفته نسبت به پذیرش یا رد تقاضای شرکت متقاضی پذیرش اقدام می‌کنند.

7- ابلاغ هیئت پذیرش به شرکت:

بعد از امضای صورتجلسه هیئت پذیرش، تصمیم آن هیئت به شرکت متقاضی پذیرش ابلاغ می‌شود. در این مرحله در صورت موافقت هیئت پذیرش با درخواست شرکت متقاضی، مراحل بعد شامل درج و عرضه در دستور کار قرار می‌گیرد.

8- درج در فهرست نرخ های بورس:

در صورت موافقت هیئت پذیرش با پذیرش سهام شرکت متقاضی پذیرش در بورس، مرحله درج در دستور کار قرار می‌گیرد. درج اوراق بهادار در فهرست نرخهای بورس به مفهوم بارگذاری امیدنامه نهایی و اطلاع‌رسانی به بازار در خصوص درج شرکت در فهرست نرخهای بورس است. در این مرحله، سپرده‌گذاری اوراق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، انجام شده و اطلاعات سهامداران شرکت در سامانه معاملات شرکت بورس وارد می‌شود. اقدامات اصلی که در مرحله درج باید صورت گیرد در نوشتار بعدی مطرح می‌گردد.

منبع : نوشته شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی فرصت

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

"ح" مثل حسابداری

آئين نامه شرايط پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار

آئين نامه شرايط و ضوابط پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار، در جلسات بهمن و اسفند سال 1380 شوراي بورس در
هفت ماده به شرح ذيل به تصويب رسيده است:

در اجراي مواد 4 و 6 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345، سهام شركتهاي پذيرش در بورس اوراق بر اساس شرايط و ضوابط مقرر در اين آئين نامه در سه تابلو به شرح زير طبقه بندي و پذيرفته خواهند شد.

ضوابط پذيرش سهام شركتها در تابلو دوم تالار اصلي

1- شركت بايد در ايران ثبت شده و داراي تابعيت ايراني باشد.

2- شركت بايد سهام عام باشد.

3- شركت بايد داراي سهام عادي با نام داراي حق رأي باشد و 100 درصد بهاي اسمي آن پرداخت شده باشد و هيچگونه امتياز خاصي براي سهامداران شركت وجود نداشته باشد.

تبصره : شركتي كه داراي سهام با شرايط ويژه باشد، در صورت تأئيد هيأت پذيرش اوراق بهادار و تصويب شوراي بورس، قابل پذيرش خواهد بود.

4- حداقل دو سال از تاريخ بهره برداري شركت گذشته باشد.

5- حداقل سرمايه شركت ده ميليارد ريال باشد.

6- در زمان پذيرش نبايد بيشتر از 80 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. اين نسبت بايد در پايان دومين سال پس از پذيرش به 75 درصد كاهش يابد. به علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج و تا زماني كه نام شركت در تابلو دوم بورس درج مي باشد، بايستي حداقل 500 سهامدار داشته باشد. تبصره : در مورد شركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي سازي، سهام آنها بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركتهاي ياد شده موظفندظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.

7- مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، نبايد از 49 درصد سهام شركت بيشتر باشد. تبصره : شركت هاي دولتي مذكور در اين بند موظفند حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ درج نام شركت در فهرست نرخهاي بورس، وضعيت خود را با شرايط فوق شرایط عمومی پذیرش در بورس الذكر تطبيق دهند.

8- شركت بايد در دوره متوالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد و زيان انباشته نداشته باشد.

9- نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارائيها، از حد مناسب برخودار بوده و از 30 درصد كمتر نباشد. در صورتي كه نسبت مذكور از حداقل تعيين شده در اين بند كمتر باشد، ليكن به تشخيص هيأت پذيرش از حد مطلوب برخوردار باشد، بايد نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائيهاي ثابت – به قيمت تمام شده – حداقل از 50 درصد كمتر نباشد.

10- اساسنامه شركت بايد طوري تنظيم شده باشد كه به تشخيص هيأت پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

11- شركت بايد داراي نظام حسابداري مطلوب باشد و به تشخيص هيأت پذيرش، در مورد شركت هاي توليدي، روش حسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي) استقرار داشته باشد. به علاوه دفاتر و حسابهاي شركت بايد بر اساس استانداردهاي حسابداري مصوب در كشور، نگهداري شود.

12- شركت متقاضي پذيرش بايد گزارش هاي حسابرسي دو دوره مالي متوالي پيش از زمان پذيرش را ارائه نمايد. اين گونه گزارش ها بايستي توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه واجد ويژگي هاي خاص مصوب شوراي بورس نيز باشند، تهيه شده باشد.

13- براي شركتهاي فعال در تالار فرعي كه متقاضي ورود به تابلو دوم تالار اصلي هستند، علاوه بر دارا بودن شرايط فوق، سهام شركت و ميزان فعاليت آن شامل حجم داد و ستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهي به زمان ورود، به تشخيص دبير كل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بايد از وضعيت مطلوبي برخوردار باشد. در غير اين صورت، مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت پذيرش گزارش شود.

ضوابط ارتقاي سهام شركتها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلي

شركت هاي متقاضي ورود به تابلو اول بايد علاوه بر رعايت شرايط مذكور در بندهاي 1، 2، 3، 7، 9، 10 و 11 ماده يك اين آئين نامه، مربوط به پذيرش در تابلو دوم، شرايط زير را نيز داشته باشند:

1- شركت بايد دو سال متوالي قبل از پذيرش، در تابلو دوم فعاليت سودآور داشته باشد. تبصره : چناچه شركت قبل از مدت دو سال، قابليت پذيرش در تابلو اصلي را داشته باشد، به درخواست شركت و تصويب هيأت پذيرش امكان پذير مي باشد.

2- ميزان سرمايه شركت از 25 ميليارد ريال كمتر نباشد.

3- بيش از 70 درصد از سهام شركت نبايد در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. علاوه بر اين، تا زماني كه نام شركت در تابلو اول بورس درج مي باشد بايستي حداقل 1.000 سهامدار داشته باشد.

4- حجم داد و ستد و گردش سهام شركت، در شش ماهه منتهي به تاريخ بررسي در هيأت پذيرش به تشخيص هيأت مذكور، بايد از وضعيت مالي مطلوبي برخوردار باشد.

5- در مواردي كه دبير كل بورس وضعيت شركتي را براي انتقال به تابلو اول واجد شرايط تشخيص بدهد، مراتب را جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهايي به هيأت پذيرش اعلام مي دارد.

6- ارتقاء سهام شركتها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلي، با تصويب هيأت پذيرش خواهد بود.

ضوابط پذيرش سهام شركت ها در تالار فرعي

1- شركت بايد در ايران ثبت شده و داراي تابعيت ايراني باشد.

2- شركت بايد سهامي عام باشد.

3- شركت بايد داراي سهام عادي با نام داراي حق رأي باشد و 100 درصد بهاي اسمي آن پرداخت شده باشد و هيچگونه امتياز خاصي براي سهامداران شركت وجود نداشته باشد. تبصره : شركتي كه داراي سهام با شرايط ويژه باشد در صورت تأئيد هيأت پذيرش اوراق بهادار و تصويب شوراي بورس قابل پذيرش خواهد بود.

4- حداقل يك سال از تاريخ بهره برداري يا فعاليت شركت، حسب مورد، گذشته باشد.

5- ميزان سرمايه شركت از 5 ميليارد ريال كمتر نباشد.

6- در زمان پذيرش نبايد بيشتر از 90 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. اين نسبت بايد در پايان دومين سال پس از پذيرش، به85 درصد كاهش يابد. به علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج و تا زماني كه نام شركت در تابلو فرعي درج مي باشد، بايستي حداقل 200 سهامدار داشته باشد.

تبصره : در مورد شركت هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي سازي سهام آنها بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركت هاي ياد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش، شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.

7- هرگونه « انتقال » به استثناء « انتقالات قهري » نسبت به بيش از 50 درصد سهام متعلق به هيأت مؤسس يا سهامداران عمده بنا به مورد، قبل از پايان سال دوم پذيرش، منوط به اظهار نظر كتبي دبير كل سازمان بورس شرایط عمومی پذیرش در بورس و موافقت هيأت پذيرش خواهد بود.

8- مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، در زمان پذيرش حداكثر 70 درصد باشد و تا پايان سه سال بعد از پذيرش، اين نسبت بايد به حداكثر 49 درصد كاهش يابد.

9- شركت بايد در آخرين سال مالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد.

10- نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارائيها، نبايد از 20 درصد كمتر باشد. در صورتي كه نسبت مزبور از حداقل تعيين شده در اين بند كمتر باشد، به تشخيص هيأت پذيرش از حد مطلوب برخوردار باشد.

11- اساسنامه شركت بايد طوري تنظيم شده باشد كه با تشخيص هيأت پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

12- شركت بايد داراي نظام حسابداري مطلوب باشد و به تشخيص هيأت پذيرش، در مورد شركت هاي توليدي، روش حسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي) استقرار داشته باشد. به علاوه دفاتر و حسابهاي شركت بايد بر اساس استانداردهاي حسابداري مصوب در كشور نگهداري شود.

13- شركت متقاضي پذيرش بايد گزارش هاي حسابرسي حداقل يك دوره مالي پيش از پذيرش را ارئه نمايد، اين گونه گزارش ها بايستي توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه واجد ويژگي هاي خاص مصوب شوراي بورس نيز باشند، تهيه شده باشد.

موارد حذف نام شركت ها از تابلو يكم و انتقال به تابلو شرایط عمومی پذیرش در بورس دوم تالار اصلي

در صورت عدم وجود يا وقوع سه مورد از موارد زير، نام شركت از فهرست تابلو يكم حذف و به تابلو دوم تالار اصلي منتقل مي شود. همچنين شركت بعد از حذف از تابلو يكم و انتقال به تابلو دوم، حداقل پس از يك سال مالي، در صورت احراز مجدد شرايط، مي تواند درخواست ورود به تابلو يكم را به بورس ارائه نمايد.

1- به مدت سه ماه بيش از 70 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. به علاوه تعداد سهامداران شركت به مدت سه ماه متوالي يا پنج ماه غير متوالي در طول يك سال از 1.000 نفر كمتر باشد.

2- مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسه ها و شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، به استثناي بانك ها، شركت هاي بيمه، شركت هاي سرمايه گذاري به مدت شش ماه متوالي بيش از 49 درصد باشد.

3- سهام شركت بيش از 70 روز متوالي يا 120 روز غير متوالي در يك سال داد و ستد نشود.

4- حجم داد و ستد و گردش سهام شركت طي يك سال، به تشخيص دبير كل سازمان بورس، در حد مطلوبي نباشد.

5- عملكرد شركت در يك دوره مالي منجر به زيان شده باشد و نتيجه عمليات شش ماهه بعدي شركت بر اساس صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده، منتج به سود نشده باشد.

6- نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارائيهاي شركت به مدت يك سال كمتر از 25 درصد باشد. 7- شركت مقررات مربوط به افشاي كامل اطلاعات را بر اساس اعلام نظر بورس به مدت يك سال، رعايت نكرده باشد.

8- كنترل موارد بندهاي 1 الي 7 فوق و تشخيص حذف نام شركت ها از تابلو يكم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلي، با دبير كل سازمان بورس مي باشد.

تبصره 1 : سازمان بورس موظف است در موارد حذف و انتقال نام شركت، مراتب را طي گزارشي با ذكر دلايل مربوطه، به شركت ذيربط، هيأت پذيرش و شورا بورس گزارش نمايد.

تبصره 2 : تصميمات دبير كل سازمان بورس، تا ده روز پس از تاريخ اعلام به شركت ذيربط (در صورت اعتراض)، قابل تجديد نظر در شوراي بورس خواهد بود.

موارد حذف نام شركت ها از تابلو دوم تالار اصلي و انتقال به تالار فرعي

در صورت وجود يا وقوع سه مورد از موارد زير، نام شركت از فهرست تابلو تالار اصلي حذف و به تالار فرعي منتقل مي شود. همچنين، شركت بعد از حذف از تابلو دوم تالار اصلي و انتقال به تالار فرعي حداقل پس از يك سال مالي، در صورت احراز مجدد شرايط، مي تواند درخواست ورود به تابلو دوم تالار اصلي را به بورس ارائه نمايد.

1- به مدت سه ماه بيش از 75 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. به علاوه تعداد سهامداران شركت به مدت سه ماه متوالي يا پنج ماه غير متوالي در طول يك سال از 500 نفر كمتر باشد.

2- مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسه ها و شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي بانك ها، شركت هاي بيمه، شركت هاي سرمايه گذاري به مدت شش ماه متوالي در يك سال بيش از 49 درصد باشد.

3- سهام شركت بيش از 100 روز متوالي يا 150 روز غير متوالي در يك سال داد و ستد نشود.

4- حجم داد و ستد و گردش سهام شركت، طي يك سال، به تشخيص دبير كل سازمان بورس، در حد مطلوبي نباشد.

5- عملكرد شركت در دوره متوالي مالي منجر به زيان شده باشد و نتيجه عمليات شش ماه بعدي شركت بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده منتج به سود نشده باشد.

6- نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارائيهاي شركت به مدت يك سال كمتر از 20 درصد باشد.

7- شركت مقررات مربوط به افشاي اطلاعات را بر اساس ضوابط بورس، يا تشخيص دبير كل رعايت نكرده باشد.

8- كنترل موارد بندهاي 1 الي 7 و تشخيص حذف نام شركت ها از تابلو دوم تالار اصلي و انتقال به تالار فرعي، با دبير كل سازمان بورس مي باشد.

تبصره 1 : سازمان بورس موظف است در موارد حذف و انتقال نام شركت، مراتب را طي گزارشي با ذكر دلايل مربوطه، به شركت ذيربط، هيأت پذيرش و شوراي بورس گزارش نمايد.

تبصره 2 : تصميمات دبير كل سازمان بورس، تا ده روز پس از تاريخ اعلام به شركت ذيربط (در صورت اعتراض)، قابل تجديد نظر در شوراي بورس خواهد بود.

موارد حذف نام شركت ها از تالار فرعي

مواردي از قبيل زيان دهي، عدم رعايت سياست افشاي اطلاعات، مطلوب نبودن ميزان فعاليت و حجم داد و ستد گردش سهام و عدم عرضه سهام مازاد بر حد مجاز، در طي مهلت مناسب، با تشخيص دبير كل سازمان بورس و تصويب شوراي بورس، منجر به حذف نام شركت از تابلو فرعي خواهد شد. تبصره 1 : شركت بعد از حذف از تالار فرعي، حداقل پس از يك سال، در صورت احراز مجدد شرايط، مي تواند درخواست ورود مجدد به تالار فرعي را به سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمايد.

تبصره 2 : ورود مجدد شركت به تالار فرعي، موكول به تصويب آن در هيأت پذيرش خواهد بود.

به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه حسابها و کتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجوديهايش هميشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اينکه کسی از قدرت لايزال او نميتواند بگريزد و استهلاک انباشته محاسبه نميکند گويا که در حوزه حسابداری او چيزی بی ارزش نميشود. به کسی ماليات نميدهد و از کسی به ناحق چيزی نميگيرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هيچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و ترکيبی در حوزه شخصيتش تعريف شدنی نيست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعريف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصيتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر ميگيرد. تداومش يک فرضيه نيست يک فرض و حقيقتی محض است. مديريتش حسابداری است و حسابداري اش مديريت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم ميرسد و چيزی در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواری به اوست. و همان است که رهايی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب مي گرداند دعای برترين انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلکاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.