درک بیشتر تحلیل روند


تحلیل آماری بی هنجاری های دمای حداقل و حداکثر ایران در دوره سرد سال به منظور درک اثر تغییر اقلیم بر مناطق مختلف ایران

بررسی بی­هنجاری­های دما برای شناخت تغییر اقلیم و خطرات ناشی از آن ضروری است. در این پژوهش به‌منظور شناخت بهتر خصوصیات و تغییرات دمای حداقل و حداکثر پس از بررسی کیفی داده­های 60 ساله (1951-2010) 26 ایستگاه، آماره‌های میانگین، ضریب تغییرات و احتمال 20% حد بالا و پائین دمای حداکثر و حداقل داده‌ها برای تشخیص دوره­های سرد و گرم فراگیر محاسبه شد. از آزمون من­کندال برای تشخیص روند سری­های استفاده شد. کمترین میانگین دمای حداقل پاییز (اکتبر، نوامبر، دسامبر) و زمستان (ژانویه، فوریه، مارس) در نیمه غربی و بیشترین آن در نیمه جنوبی رخ داده است. کمترین ضریب تغییرات دمای حداقل پاییز در سواحل شمالی و جنوبی، در زمستان سواحل شمالی و جنوبی و قسمت‌های شرق مشاهده­ می­شود. همچنین کمترین دمای حداکثر در پاییز در شمال غرب و غرب و در زمستان در شمال و شمال غرب رخ داده است. بیشترین دمای حداکثر در دو دوره در نیمه جنوبی ثبت شده است که با کمترین ضریب تغییرات هماهنگ است. میانگین دمای حداکثر و حداقل 30 ساله دوم نسبت به 30 ساله اول و 10 ساله آخر نسبت به 10 ساله اول در اکثر ایستگاه­ها افزایش یافته است. بیشترین وقوع فراگیر امواج سرمایی در فصل پاییز و زمستان در دهه 70 و 80 و بیشترین امواج گرمایی در دهه 60 و 2000 رخ داده است. طبق نتایج آزمون من کندال در دمای حداقل طی پاییز و زمستان به ترتیب 8 و 4 ایستگاه روند کاهشی و مابقی روندی افزایشی داشته‌اند. دمای حداکثر پاییز، در 3 ایستگاه روند کاهشی داشته و در زمستان همه مناطق با روند افزایشی مواجه بوده­اند. در هر دو دوره حداقل‌ها بیشتر از حداکثرها افزایش یافته و دامنه اختلاف دمای شبانه­روزی کاهش یافته است که در بسیاری از موارد می‌تواند اثرات اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی نامطلوبی به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23221682.1398.8.1.10.1

مراجع

اسمعیل نژاد،م؛ خسروی، م؛ علیجانی، ب؛ مسعودیان، ا. شناسایی امواج گرمایی ایران. مجله جغرافیا و توسعه. شماره 33. صص39-54.

امیدوار، ک؛ خسروی، ی؛ 1389. بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. شماره 2(38). صص 33-46.

خوش اخلاق، ف؛ غریبی، ا؛ شفیعی، ز؛1390. نگرشی بر تغییرات حداقل‌های مطلق دما در پهنه ایران زمین. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. شماره 2(42). صص 199-216.

رحیم‌زاده، ف؛ عسکری، ا؛ 1383. نگرشی بر تفاوت نرخ افزایشی دمای حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه‌روزی دما در ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. شماره 73. صص 153-171.

رئیسی نافچی، ع؛ سلطانی محمدی، ا؛ 1395. بررسی تغییرات زمانی بارندگی و میانگین، حداقل و حداکثر دما (مطالعه موردی: ایستگاه شهرکرد). مجله علمی- ترویجی نیوار. شماره 94-95. صص 69-80.

سبزی‌پرور، ع.ا؛ میر‌گلوی بیات، ر؛ قیامی، ف؛ 1390. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ اقلیم‌های ﺧﺸﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﺩﻫﺔ ﮔﺬﺷﺘﻪ. مجله پژوهش فیزیک ایران. شماره 1(11). صص 27-37.

شمس، س؛ موسوی بایگی، م؛ 1395. بررسی نقطه شکست و روند تغییرات دامنه شبانه‌روزی دمای هوای شهر مشهد. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). شماره 30(2). صص 1673-1685.

قاسمی‌فر، ا؛ ناصرپور، س؛ 1395. تحلیل سینوپتیکی امواج گرما و سرما در سواحل جنوبی دریای خزر. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی. شماره. صص 135-146.

قویدل رحیمی، ی؛ فرج‌زاده، م؛ مطلبی‌زاد، س؛ 1395. تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال‌غرب ایران. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. شماره40. صص 29-46.

ورشاویان، و؛ خلیلی، ع؛ قهرمان، ن؛ حجام، س؛ 1390. بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونة اقلیمی ایران. مجله فیزیک زمین و فضا. شماره1(37). صص 169-179.

Alexander, LV., Zhang, X., Peterson, TC., Caesar, J., Gleason, B., Klein, AMG., Haylock, M., Collins, D., Trewin, B., Rahimzadeh, F., 2006. Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation. Journal of Geophysical Research, pp. 1-22

Barnett, A.G., Hajat, S., Gasparrini, A., & Rocklov, J. (2014). Cold and heat waves in the United States. Environmental Research, 112, 218–224.

Ceccherini, G., Russo, S., Ameztoy, I., Patricia Romero, C., Carmona-Moreno, C., 2016. Magnitude and frequency of heat and cold waves in recent decades: the case of South America. Nat. Hazards Earth Syst, 16, 821–831.

Hamid, AT., Sharif, M., Arche, D., 2014. Analysis of Temperature Trends in Satluj River Basin. India. 5. 2-9.

Houghton, J T.Y., Ding, D J., Griggs, M., Noguer, P J., Linden, X., Dai, K., Maskell, C.A., 2001, Climate Change 2001: The Scientific Basis, Cambridge Univ. Press, NewYork.Vol. 111, pp. 1-22.

IPCC. 2013. Climate change 2013, 2016, the physical science basis. In Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of theIntergovernmentalPanelonClimateChange.

Raisanen, J., Hansson, U., Ullerstig, A., Doscher, R., Graham, LP., Jones, C., Meier, HEM., Samuelsson, P., Willen, U.,2004, European climate in the late twenty-first century: Regional simulations with two driving global models and two forcing scenarios. Climate Dynamics 22.

Ramond, A., 2014. Trends of Maximum and Minimum Temperatures in Northern South America,Journal of climate, Vo1. 2. 2104-2112.

Roy, S.S., Balling, C., 2005. Analysis of trends in maximum and minimum temperature, diurnal temperature range, and cloud cover over India, Geophysical Reserchs, 32. 1-4.

Tshala, M.F., 2011, Analysis of Temperature Trends over Limpopo Province. South Africa. Journal of Geography and Geology. 3(1), pp. 13-21.

یادداشت| صنعت ساخت‌وساز و تغییر اقلیم

یادداشت| صنعت ساخت‌وساز و تغییر اقلیم

خبرگزاری تسنیم - بارش بارانهای فراگیر، شدید و غیر متعارف تابستانی و وقوع سیلابهای گسترده در بسیاری از نقاط کشور، سبب شد تا متخصّصان علوم و صنایع مختلف، به اهمیت تغییر اقلیم و اثرات مخرب آن بیش از پیش پی برده و این دگرگونی مهم و تاثیرگذار را به عنوان اصلی اساسی و غیر قابل چشم پوشی در برنامه ریزی‌های خرد و کلان خود در نظر بگیرند. تغییر اقلیم و اثرات آن، صاحبان صنایع استراتژیک همچون صنعت ساخت و ساز را مجاب و مجبور نموده تا برای بقا و رشد و توسعه حوزه کسب و کار خود، برنامه ای ویژه در افق کوتاه مدت و بلند مدت ترتیب دهند. در این نوشتار به بررسی تقابل یا همان تاثیرات متقابل میان صنعت ساخت و ساز و تغییر اقلیم پرداخته خواهد شد.

به راستی چگونه تغییر اقلیم می تواند بر طرح‌ها و پروژه‌های صنعت ساخت و ساز تأثیر گذارد؟ اغلب کشورهای جهان همچون ایران با تغییرات اقلیمی مانند طوفان، بارش‌های شدید، افزایش شدت گرما و برودت بالا، مواجه بوده و سازه ها و زیرساختهای آنها تخریب یا مورد آسیب قرار گرفته اند. آنچه بدیهی است آنکه، صنعت ساخت و ساز و نظام مهندسی هر کشور موظف است ساختمان ها یا به طور کلی زیرساخت ها را مطابق نیازها و شرایط روز طراحی، احداث و بهره برداری نموده و آنها را از آسیب مصون نگه دارد. میان تغییرات آب و هوایی که ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره زمین است با صنعت احداث، رابطه ای متقابل و دو طرفه وجود دارد، بدان معنا که یکی از نگران کننده ترین تأثیرات صنعت ساخت و ساز، تولید گازهای گلخانه ای آلاینده در مسیر تولید مصالحی چون سیمان و اجزای مهمی همچون بتن است و از طرف دیگر با تغییرات آب و هوایی و وقوع بارش های سهمگین و سیلاب و طوفان‌ها، همان ساختمان‌ها که خود از عوامل ایجاد تغییرات اقلیمی هستند، تخریب شده و یا آسیب می‌بینند.

نکته مهم دیگر آنکه، مصرف بالای انرژی در زمان بهره برداری از ساختمانها خود از عوامل گرمایش شدید زمین است و مهندسان در دهه های گذشته، راهکارها و ضوابطی را پیشنهاد و تا حدودی اجرایی کرده اند که میزان مصرف انرژی را در طول ساخت و ساز و زمان بهره برداری کاهش ‌دهد. یعنی ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف، هم در زمان ساخت و هم در زمان بهره برداری از عوامل مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای بوده و به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی کمک می‌کنند. تغییرات اقلیمی، دست اندرکاران را هدایت یا به نوعی مجبور می‌کند تا روش‌های ساخت و ساز پاک و سبز را هرچه زودتر در طرحها و پروژه های خود در نظر گرفته و در طرحهای خویش اعمال کنند . برای مثال متولیان صنعت ساخت و ساز به طور مداوم در حال کار بر روی چگونگی ساخت بتن با C02 کمتر، با استفاده از مواد بازیافتی و احداث ساختمان هایی هستند که با بهینه سازی مصرف انرژی برای محیط زیست کم خطرتر باشند، همچنین با بکارگیری نرم‌افزارهای مختلف مانند BIM امکان طراحی دقیق و سه بعدی پروژه ها برای کنترل زودهنگام آسیب های اقلیمی احتمالی و جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان و هزینه در اجرا و بهره برداری به وجود آمده است. تغییر اقلیم در صنعت ساخت و ساز تاثیراتی دارد که باید همواره مورد بررسی و موشکافی تیم پروژه ها قرار گیرد، که در ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است:

  • ساختمان ها باید پایدارتر و مقاوم تر باشند: رویدادهای مرتبط با تغییرات آب و هوایی بیش از گذشته در سراسر جهان رخ خواهند داد. به همین دلیل، نیاز به ضوابط و قوانینی همخوان و جدید برای اجرا و بهره برداری در کل صنعت ساخت و ساز برای ایجاد ساختمان هایی پایدارتر و مستحکم تر وجود دارد. برای مثال در مناطق سیل خیز، نیاز فزاینده ای به متخصصان ساخت و ساز در مکانیزم کنترل و هدایت آبهای سطحی، مکان یابی مناسب سازه ها و دفاع در برابر افزایش ارتفاع آب و سیلاب وجود دارد، همچنین در مناطقی که دارای طوفانهای شدید بیشتری است، نیاز روزافزونی به استفاده از مواد و مصالح غیر قابل فرسایش و قوی تر وجود خواهد داشت.
  • بر فنّاوری و نوآوری تاکید شود: شرکت های ساختمانی باید خلاقیت بیشتری داشته باشند و تلاش کنند از فنّاوری و استانداردهای نوین استفاده کنند. شرکتها باید با آموزش و تشویق و ترغیب پرسنل متبحّر خود، ساختمانها را قوی‌تر، پایدارتر و مقرون ‌به‌ صرفه‌تر طراحی و اجرا کرده و به بهره برداری رسانند. ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، که شوربختانه تاکنون به بلوغ و ظهور نرسیده، میتواند به پاسخ به این نیاز مهم، کمک شایانی نماید.
  • استاندارد سازی برای ساختمانهای سبز: با تمرکز بر پاک و سبز بودن صنعت ساخت و ساز، شرکت های مشاور و پیمانکار باید استانداردهای ساختمان سبز را در کلیه گامهای کاری خود اعمال و بتوانند گواهی و رتبه مخصوص آن و نیز جوایز و مشوقهای مرتبط را از سازمانهای متولی دریافت نمایند. با رعایت ضوابط و دستورالعملهای سبز، ساختمانها در زمان ساخت و بهره برداری، انرژی کمتری مصرف خواهند کرد و تاثیر مخرب آنها بر محیط زیست کمتر خواهد شد. در این میان راهبری مسئولانه کارفرمایان، از اهمیت بالایی قرار دارد، تا کل تیم پروژه خود را موظف به اجرای نگرشهای سبز بدانند.
  • تدوین برنامه زمان بندی مناسب: به دلیل افزایش جهانی گرما، فصول تابستان یا زمستان در مناطق مختلف طولانی تر و یا کوتاه تر از قبل شده اند که در برخی مواقع باعث طولانی شدن درک بیشتر تحلیل روند فصل ساخت و ساز و یا کاهش فصل مناسب اجرای پروژه ها شده است . این تغییر می‌تواند تاثیر مستقیم در تدوین برنامه زمان بندی و تعهد به اجرای آن ایجاد کند. تغییر اقلیم علاوه بر زمان، بر شدت گرما و سرما نیز افزوده و آنرا از اعتدال خارج کرده است، که باید در روشهای اجرایی کار نیز دیده شوند.
  • تشدید نیاز به کارگران ماهر: برای مواجهه و مقابله با اثرات تغییر اقلیم و آب و هوای خشن و تند آن و اتمام به موقع طرحها و پروژه های عمرانی، استخدام کارگران کارآزموده ضروری تر از گذشته شده است. مشکل کمبود نیروی کار ماهر از سالها قبل در کل قسمتهای صنعت ساختمانی وجود داشته، اما در شرایط موجود که کارگران لازم است علاوه بر وظایف شغلی تخصصّی خود، اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیستی را نیز کاملا درک و رعایت کنند، بیشتر و یا در مواقعی حاد تر شده است، لذا در صورت عدم آموزش به موقع، صنعت ساخت و ساز با کمبود نیروی انسانی به خصوص کارگران ماهر مواجه خواهد شد.
  • توجه مضاعف به ایمنی کار: یکی از نگرانی عمده در وادی تاثیرات حاصل از تغییرات آب و هوایی، در زمان اجرا و برای حفظ ایمنی عمومی کارگاه است. برف، باران، سیلاب و بادهای طوفان زا، می توانند بر میدان دید و ایمنی تجهیزات و ادوات و ماشین الات تاثیر منفی گذاشته و فعالیتهای ایمن را متاثر و مشکل سازند. بارندگی های شدید و مه آلود، جاده ها و راههای ارتباطی و سطوح کار را لغزنده کرده و خطر صدمات را افزایش می دهند و شرایط کاری ناامن را برای تیم پروژه، به خصوص کارگران ایجاد می‌کنند. همچنین افزایش دمای ناگهانی و شدت گرما، می‌تواند باعث استرس گرمایی و گرمازدگی کارگران شده و در برخی درک بیشتر تحلیل روند مواقع، حتی منجر به مرگ ایشان شود.
  • توجه ویژه به مصالح ساختمانی: تغییرات آب و هوایی به شدت بر عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت مصالح ساختمانی تأثیر می‌گذارد. به دلیل تغییرات طول و شدت مدت گرما و سرمای محیط، مواد و مصالح، سریعتر از قبل، فرسوده شده و آسیب می‌بینند. به همین دلیل، در آینده ای نزدیک، نیاز و تقاضای زیادی برای تولید مصالح جدید برای ساخت و ساز پایدار به وجود خواهد آمد. این موضوع در روند فرآوری ها و عملیات اجرایی تاثیر می‌گذارد، به عنوان مثال، آزمایشات و عمل آوری بتن با تغییر شرایط پیرامونی، زمان و انرژی زیادتری می‌برد که باعث تاخیر در اجرای پروژه های ساختمانی و افزایش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم می‌شود.

موارد فوق حاکی از آن است که از این پس بیشتر از هر زمان دیگری، مکان و موقعیت قرارگیری یک پروژه یا طرح عمرانی و تاثیرات تغییر اقلیم بر آن، می‌تواند عامل نگرانی‌های اصلی تیم پروژه و چگونگی برنامه ریزی ها و انتخاب سیاستها و راهبری ها باشد، زیرا رویدادهای آب و هوایی شدید مانند طوفان، سیل و موارد دیگر به راحتی می توانند تمامی عوامل، ارکان و اجزای دوره های احداث و بهره برداری را تحت تاثیر خود قرار دهند . کل نظام ساخت و ساز، اعم از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری، باید خود را با تغییرات آب و هوایی منطبق و هماهنگ و به روز کنند. به واقع، افق و رسالت صنعت ساخت و ساز به انعطاف آن با شرایط تغییرات اقلیمی بستگی دارد. هر پروژه، با مجموعه ای از عوامل و تاثیرات خاص و منحصر به فرد از خطرات تغییرات آب و هوایی رو به رو و همراه است، از این رو، توجه به ساخت و ساز سبز و برنامه ریزی هماهنگ با موقعیت پروژه ضروری‌تر از پیش شده است. میزان انطباق با تغییرات اقلیمی، به مکان، ماهیت پروژه، مواد و مصالح و امکانات مورد استفاده در پروژه و آب و هوای منطقه وابستگی بیشتری پیدا کرده است. برنامه ریزی و اجرا و بهره برداری یک پروژه ساختمانی باید به دقت و با اعمال اصل مهمی چون تغییر اقلیم مورد تدوین و بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بطور قطع، آینده برای کلیه شرکت های کارفرما، مشاور، پیمانکار و بهره برداران حوزه ساخت و ساز و نیز شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارات آسیب ها، تغییرات ژرف و عمده ای خواهد کرد. لذا آمادگی کامل صنعت و برنامه ریزی دقیق متولیان و توجه به تاثیرات کوچک و بزرگ تغییر اقلیم، باید همواره در دستور کار قرار گرفته و در طول چرخه حیات طرح‌ها مورد تاکید و توجه جدی قرار گیرند.

تاثیر طرح صیانت بر کسب‌و‌کارها/ چند میلیون نفر بیکار می‌شوند؟

تاثیر طرح صیانت بر کسب‌و‌کارها/ چند میلیون نفر بیکار می‌شوند؟

بیش از ۹ میلیون ایرانی به واسطه اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند؛ تصویب و اجرای طرح صیانت به هر شکل می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به ایشان و بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور در سطح خرد و کلان وارد کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، طرح صیانت از فضای مجازی را شاید بتوان یکی از پر حاشیه‌ترین طرح‌های محدود کننده در کشور قلمداد کرد. از آنجا که بیشتر افراد جامعه با فضای مجازی به اشکال مختلف درگیر هستند اعمال هر سیاستی در مورد آن حساسیت برانگیز است. این درک بیشتر تحلیل روند روزها بسیاری به واسطه فضای مجازی به شکل خرد یا کلان کسب درآمد می‌کنند. اما باید توجه کرد که کسب و کارهای خرد باتوجه به سرمایه‌های بسیار اندک اولیه، از شبکه‌های اجتماعی برای معرفی کالا یا خدمت خود بهره می‌گیرند. بنابراین هر اختلالی در فرآیند‌های کاری شبکه‌های اجتماعی و از منظری وسیع‌تر مشکلات اینترنت صدمات جبران ناپذیری به دٰرآمد ایشان وارد می‌کند.

تصویب طرح صیانت

محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات امروز در گفتگو با تجارت‌نیوز از تصویب ماده ۲، ۳ و ۴ طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن برای اجرایی شدن خبر داد. این خبر از آن جهت قابل تامل است که بارها فعالان حوزه فضای مجازی در خصوص تصویب این طرح هشدار داده‌اند. محدودیت‌های ناشی از طرح یا حتی بخش‌هایی از این طرح می‌تواند امکان درآمدی و ارتباطی بسیاری از کسب و کارها را مختل کند. باتوجه به آمارهای منتشر شده از سوی پادرو به‌دلیل اختلالات اینترنت در مردادماه ۱۴۰۱ فروشگاه‌های فعال اینستاگرامی تا ۳۵ درصد از بازدید و بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از فروش خود از طریق اینستاگرام را از دست داده‌اند. باید دقت داشت که این ضرر تنها ناشی از اختلالات بوده‌است. محدودیت‌های بیشتر می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به این کسب و کارها وارد کند.

باتوجه به گسترش درآمدزایی به کمک رسانه‌های دیجیتال و متکی بودن فعالیت‌ها بر بستر فضای مجازی، محدودیت‌ها به شکل مستقیم اقتصاد خانواده را هدف می‌گیرند. با تصویب درک بیشتر تحلیل روند درک بیشتر تحلیل روند چنین طرح‌هایی فارغ از شکل و نوع آن، محدودیت‌ زایی و فرصت سوزی گسترده در این بخش فعال اقتصادی روی می‌دهد.

در کشور ما بیشتر شبکه‌های اجتماعی خارج از بحث طرح صیانت، فیلتر هستند و امکان درآمدزایی به واسطه آن‌ها وجود ندارد. بنابراین کاربران برای ارائه محصولات یا خدمات خود که بیشتر کسب و کارهای خرد و خانگی هستند مجبورند از واتساپ یا اینستاگرام استفاده کنند. آمارهای پادرو همچنین نشان دهنده این است که بیش از یک میلیون شغل به واسطه اینستاگرام به وجود آمده است و بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال ایجاد شده است. هرگونه اختلال و محدودیت می‌تواند لطمه جبران ناپذیری به کسب و کارها وارد و آن‌ها را از چرخه اقتصاد بیرون کند.

علم داده چیست ؟ کاربردهای علم داده

علم داده چیست ؟ کاربردهای علم داده

در دنیای امروز، با توجه به حجیم شدن داده های کلان در صنایع مختلف ، وجود یک متخصص علم داده تبدیل به یک ضرورت شده است.در این مقاله، پس از بررسی کلی این دانش و کاربردهای آن، سعی کردیم وبسایت هایی را برای آموزش علم داده معرفی کنیم.

امروزه از مهم‌ترین مباحثی که در دنیا شکل گرفته است، به علم داده (دیتا ساینس) ارتباط دارد؛ علمی که منحصراً با به‌کارگیری فناوری اطلاعات، تجزیه‌ و تحلیل می‌شود. گفتنی است که اهمیت این علم آنقدرها افزایش یافته است که به‌عنوان یکی از برترین و جذاب‌ترین دوره‌ها برای تدریس در دنیا در نظر گرفته‌شده است.

همان‌طور که می‌دانید، دیتا ساینس از مباحث مختلفی تشکیل شده است که ازجمله می‌توان به هوش مصنوعی، آمار و ریاضیات، شناخت الگوها و… اشاره کرد و به‌طورکلی زمانی‌که همه‌ی این موارد به‌صورت تخصصی با یکدیگر تلفیق می‌شوند، می‌توان علم داده را متصور شد. ضمناً یادآور می‌شویم که در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکار برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر از این علم بهره می‌برند و در‌نهایت با استفاده از دیتا ساینس به‌راحتی می‌توان به تصویرسازی، تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات اقدام کرد.

علم داده چیست؟

به‌طورکلی این علم پیش‌نیازهایی دارد که برای فهم کلی آن نیاز است که با مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آشنا شوید. البته در این مقاله قصد نداریم به‌صورت جزئی این پیش‌نیازها را بررسی کنیم، اما برای درک درست از معنای دیتا درک بیشتر تحلیل روند ساینس اشاره‌ای خلاصه‌وار به این موارد خواهیم داشت:

– یادگیری ماشین:

این مورد که شاخه اصلی هوش مصنوعی نام دارد، ستون اصلی این علم است که درواقع یک روش تحلیلی داده محسوب می‌شود. به‌طورکلی یادگیری ماشین این را نتیجه می‌دهد که سیستم‌ها توانایی آموزش علم داده را با استفاده از دخالت انسان دارند و حتی می‌توانند با شناسایی برخی الگو تصمیم‌گیری کنند.

– مدل‌سازی:

این پیش‌نیاز دیتا ساینس محاسبات را آسان‌تر کرده و الگوریتم‌ها را برای بهتر حل شدن مسئله‌ها شناسایی می‌کند. به‌طور‌کلی مدل‌سازی نحوه‌ی آموزش و حل مسائل را بهبود می‌بخشد.

– برنامه‌نویسی:

پروژه‌ها در سطح قابل‌توجهی از این علم نیازمند برنامه‌نویسی به زبان‌های مختلف هستند که از‌جمله می‌توان به زبان پایتون اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانید، پایتون به دلیل یادگیری آسان‌تر در بین برنامه‌نویسان و یا حتی مهندسان از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

این بخش از پیش‌نیاز علم داده از مهم‌ترین بخش‌ها به حساب می‌آید و به‌طورکلی با استفاده از آمار به‌راحتی می‌توان رفتار هوشمندانه داشت و به نتایج قابل‌قبول‌تری دست یافت.

– پایگاه داده:

این بخش نیز از جمله مهم‌ترین موارد مربوط به تعریف این علم است که افراد باید به‌طورکامل کار با آن را یاد داشته باشند که ازجمله می‌توان به مدیریت و نحوه‌ی استخراج آن اشاره کرد.

به‌طورکلی اگر بخواهیم این علم را تعریف کنیم، باید به مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها و ابزارها اشاره کنیم که با استفاده از هرکدام می‌توان الگوهای خاصی را کشف و سپس از آن‌ها در موارد مختلف به‌کارگیری کرد.

علم داده چیست ؟ کاربردهای علم داده

کاربردهای جذاب علم داده

از این علم می‌توان در بسترهای مختلف استفاده کرد که ما در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

صنعت پزشکی

پرواضح است که بسیاری از شرکت‌های پزشکی از این علم برای تولید و عرضه‌ی دستگاه‌های پزشکی استفاده می‌کنند که هرکدام از این ابزارها به جهت تشخیص، درمان و یا دیگر موارد به‌کارگیری خواهند شد. طبیعتاً هرچه بررسی دیتا ساینس با گستره بیشتری انجام شود، منجر به تولید ابزارهای پیشرفته‌تر در صنعت پزشکی می‌شود.

صنعت بازی

در حال حاضر همه‌ی بازی‌ها ازجمله ویدیویی و رایانه‌ای با کمک این علم بنا می‌شوند. درگذشته استفاده نصفه و نیمه از ابزارها که بسیار محدود بوده‌اند سبب کند شدن روند تولید بازی‌‌ها شده که این امر به بسیاری از کمپانی‌ها ضربه وارد می‌کرده است، اما با پیشرفت و به‌کارگیری از این علم، این مشکل تا حد جالب توجهی ازبین‌رفته است.

تشخیص تصویر

از مهم‌ترین و جذاب‌ترین استفاده‌های علم داده در شناسایی الگوها در تصاویر است. همان‌طور که حتماً می‌دانید، امروزه در دستگاه‌های مختلف دیجیتال دسترسی‌های بیومتریک حساب کاربری بر اساس همین علم در نظر گرفته می‌شود که ازجمله می‌توان به موبایل، شبکه‌های اجتماعی و مواردی از این دست اشاره کرد.

تشخیص کلاهبرداری

یکی از کاربردهای بسیار مهم این علم به‌کارگیری از آن در موسسات و بانک‌ها است که با استفاده از آن به تشخیص انواع کلاهبرداری پرداخته می‌شود. ضمن اینکه در کنار این مورد از همین علم برای مشاوره مالی شخصی نیز استفاده خواهد شد که همه‌ی افراد می‌توانند از آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. ضمناً ناگفته نماند که در شرکت‌های ساختمانی نیز از این علم به جهت تصمیم‌گیری بهتر به‌کارگیری خواهد شد.

حفظ مشتری

بسیاری از شرکت‌ها اعم از خرده‌فروشی از این علم برای بهبود روابط با مشتری و در نتیجه حفظ آن‌ها استفاده می‌کنند؛ برای نمونه سایت آمازون از این طریق توانسته است بر اساس علاقه‌مندی‌های مشتریان‌شان به ارائه محصولات مختلف بپردازد که این کار در نتیجه به رضایت مشتریان منجر خواهد شد که البته دیگر سایت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات نیز از این روش برای جذب و حفظ مشتری استفاده کرده‌اند.

بهترین وب‌سایت‌ها برای آموزش علم داده

حال که با تعریف و کاربردهای این علم آشنا شده‌اید، احتمالاً علاقه‌مند به یادگیری آن شده‌اید که در این صورت باید از یک منبع معتبر استفاده کنید تا زیر و بم این علم را به‌صورت کاملاً جزیی فرا بگیرید. به همین منظور ما در ادامه به چند مرجع آموزشی علم داده اشاره می‌کنیم:

سایت موسسه توسعه

آموزش این علم باید به‌وسیله‌ی موسسات و درک بیشتر تحلیل روند سایت‌های کاملاً معتبر انجام شود که یکی از بسترهای فوق‌العاده عالی در این خصوص سایت موسسه توسعه است. در این سایت با انواع دوره‌های آنلاین، حضوری، همایش و… مواجه خواهید بود که به دلخواه می‌توانید مورد مناسب را انتخاب و سپس در آن شرکت کنید. گفتنی است که از مهم‌ترین اقدامات این موسسه در خصوص آموزش این علم تخصصی، می‌توان به ارائه گواهینامه پایان دوره دیتا ساینس که موردتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد. ضمناً در نظر داشته باشید که این مجموعه با داشتن 10 دوره جامع و برگزاری 350 همایش و سابقه فعالیت 15 ساله از بهترین مرجع‌های آموزش دیتا ساینس به حساب می‌آید که می‌توانید از آن بهره‌مند شوید.

سایت کافه تدریس

سایت کافه تدریس نیز از دیگر مراکزی است که به شکل آنلاین علم داده را به‌صورت صفر تا صد آموزش می‌دهد. درواقع این سایت به آموزش جامع پایتون برای این علم اقدام کرده و تاکنون توانسته است به موفقیت‌های بزرگی دست یابد. همچنین از دیگر ویژگی‌های کافه تدریس می‌توان به کلاس‌‌های آنلاین درک بیشتر تحلیل روند تعاملی، وبینارهای رایگان مسیر شغلی و دسترسی به ویدیوهای ضبط شده کلاس اشاره کرد.

ضمناً با شرکت در کلاس‌های آموزش دیتا ساینس به‌راحتی می‌توانید به پروژه‌های واقعی این علم و رفع اشکال نیز دسترسی داشته باشید. همچنین ناگفته نماند که این سایت از اساتید متخصص درزمینه علم داده استفاده کرده است تا همه‌ی مسائل این علم به‌طور کاملاً کاربردی برای متقاضیان ارائه شود. گفته می‌شود که سطح کلاس‌های این وب‌سایت فوق‌العاده جذاب است.

سایت پروپژ

سایت پروپژ از پایتون که یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی پرکاربرد است، به‌عنوان مهم‌ترین مورد برای تجزیه و تحلیل داده‌ها یاد کرده است.گفتنی است که در این سایت علم داده به‌صورت کاملاً عملی آموزش داده می‌شود، به‌طوری‌که حل تمرین از مهم‌ترین مسائلی است که در این مجموعه به‌طور جدی پیگیری شده است.

یکی از مزیت های خوب دیگر از این وبسایت این است که شما میتوانید مراحل ورود به دنیای هوش مصنوعی را ببینید و به نوعی به نقشه اصلی این راه دسترسی داشته باشید.نقشه راه پروپژ را ببینید تا این مسیر را به خوبی بشناسید.

توصیه می‌کنیم که اگر قصد دارید علم داده را به شکل کاربردی یاد بگیرید، آموزش علم داده پروپژ را ببینید و دوره‌های استاد باتجربه‌ی این مرکز را دنبال نمایید. ضمناً شما میتوانید پس از شرکت در دوره آموزش علم داده پروپژ، با خود مدرس نیز به عنوان پشتیبان ارتباط برقرار کنید.

آموزش علم داده

سایت سون لرن

داده کاوی باید به‌صورت تحلیلی باشد و شما به‌عنوان کسی که قصد دارید در این زمینه آموزش ببینید، می‌توانید از سایت سون لرن بهره ببرید. همان‌طور که می‌دانید، شرکت‌های بزرگی به دنبال افراد مسلط به علم داده هستند که شما می‌توانید با یادگیری کامل این علم، یکی از آن‌ها باشید، اما باید بدانید که صرف آموزش دیدن، نمی‌تواند شما را به یک متخصص تبدیل کند؛ بنابراین کافی است که از مجموعه‌ی سون لرن استفاده کنید تا به‌طورکامل مفهوم این علم را دریابید. ضمناً ناگفته نماند که دوره‌های دیتا ساینس این سایت برای افرادی که قصد مهاجرت دارند و یا به دنبال امتیاز ویژه برای پذیرش تحصیل در خارج هستند فوق‌العاده دارای اهمیت خواهد بود.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم تا شما عزیزان را با علم داده آشنا کنیم و با توجه به اینکه یادگیری این علم کار چندان ساده‌ای نمی‌باشد و به تمرکز خاصی نیاز دارد و همچنین باید از آموزش‌های حرفه‌ای به‌کارگیری شود، به چند وب‌سایت مناسب در این زمینه نیز اشاره کردیم تا با استفاده از هرکدام بتوانید به یادگیری کامل دیتا ساینس اقدام کنید. البته اگر نظر ما را بخواهید، توصیه ما به‌کارگیری از سایت پروپژ است؛ چراکه آموزش‌های استاد این مجموعه به شیوه‌ای ساده و جذاب ارائه شده است که درک این علم را ساده‌تر کرده است. حال برای اینکه بتوانید در شرکت‌های بزرگ مشغول به کار شوید، بهتر است همین حالا نسبت به یادگیری این علم شگفت‌انگیز اقدام کنید.برای شروع، میتوانید لینک زیر را دنبال کنید تا با مدرس وبسایت پروپژ آشنا شوید.

#توجه: این مطلب یک رپرتاژ تبلیغاتی بوده و محتوای آن توسط تبلیغ دهنده تهیه و نگارش شده است.
دیجی‌رو مسئولیتی در قبال محتوای تبلیغاتی ندارد.

اکونومیست؛ دوقطبی ایالتی در آمریکا و تشدید احتمال تجزیه

نشریه «اکونومیست» در تحلیلی به واگرایی شدید در سیاست‌گذاری ایالتی در آمریکا و خطر آن برای دولت فدرال ایالات متحده پرداخت.

اکونومیست؛ دوقطبی ایالتی در آمریکا و تشدید احتمال تجزیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در مقدمه تحلیل نشریه «اکونومیست» با عنوان «سیاست آمریکا، ایالت به ایالت به دو بلوک تقسیم می‌شود» گفته شده که برای درک آینده آمریکا بجای رفتن به واشنگتن دی‌سی باید با فرمانداران محافظه‌کارترین ایالت آن می‌سی‌سی‌پی و مترقی‌ترین ایالت آن کالیفرنیا صحبت کرد.

در ادامه این گزارش، با ذکر موضوع سقط جنین که اخیراً در آمریکا جنجالی شد به عنوان مثال بارز دو قطبی سیاست‌گذاری در ایالت‌های این کشور آمده است: «تِیت ریوز» فرماندار جمهوری‌خواه می‌سی‌سی‌پی رو به اوج است و ممنوعیت سال ۲۰۱۸ سقط جنین بعد از ۱۵ هفته بارداری ایالتِ او بود که موضوع سقط جنین را به دیوان عالی بازگرداند و شرایط برای لغو قانونی بودن سقط جنین در ماه ژوئن را فراهم کرد، تصمیمی که به فرمانداران آمریکا آزادی تصمیم‌گیری درباره رژیم‌های سقط جنین ایالت خود را داد. او در ماه اوت در کنفرانس کنش سیاسی محافظه‌کاران در دالاس به محدودیت‌های دیگر ایالت خود بالید و گفت: فکر می‌کنم می‌سی‌سی‌پی سالهاست در مسائل اجتماعی و فرهنگی پیشرو بوده و مطمئنناً فرصت‌ کارهای بیشتر برای ما وجود خواهد داشت.

طبق این گزارش، در طرف دیگر، «گوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر آنطرفتر به اندازه خوشحالی ریوز، افسرده است. دموکرات‌های کالیفرنیایی ارزش‌های لیبرال را که او در خطر می‌بیند دوباره بیان می‌کنند. در تضاد با می‌سی‌سی‌پی، نیوسام در ماه ژوئن قانونی را امضا کرد که از مردمی که در کالیفرنیا سقط جنین انجام می‌دهند یا آن را تسهیل می‌کنند در برابر شکایت‌ها در ایالت‌هایی که سقط جنین در آن‌ها ممنوع است، محافظت می‌کند.

به نوشته اکونومیست، به‌رغم این اختلافات، یک چیز مشترک نیوسام و ریوز را متحد می‌کند و آن این است که هر دوی آن‌ها معتقدند دولت فدرال بیش از نیاز مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق این گزارش، به طور فزاینده‌ای، سیاست‌هایی که در زندگی مردم آمریکا اهمیت دارند در ایالت‌ها سرچشمه می‌گیرند.

این گزارش می‌افزاید: آن سیاست‌ها منعکس‌کننده دوقطبی شدن ایدئولوژیک فزاینده آمریکاست. «کریس وارشاو» از دانشگاه جورج واشنگتن و از نویسندگان کتاب «دموکراسی پویا» معتقد است سیاست‌های ایالتی در آمریکا بیش از هر زمان دیگری متفاوت است و در حالی که ایالت‌ها در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود در جهت‌های متضاد حرکت می‌کنند، همه آمریکایی‌ها عمیقاً پیامدهای آن را صرف‌نظر از جایگاهشان در طیف سیاسی حس خواهند کرد.

برای مشخص کردن میزان واگرایی ایالت‌ها، وارشاو و دوین کوی از موسسه فناوری ماساچوست، ۱۹۰ سیاست را از دهه ۱۹۳۰ تا ۲۰۲۱ تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد در کل، ایالت‌های آمریکا لیبرال‌تر شده‌اند و برای مثال، محدودیت‌های نژادی و ممنوعیت حضور زنان در هیأت منصفه رفع شده است.

طبق این تحقیقات، گرچه حرکت عمومی به چپ بوده، الگوهای رای‌گیری ریاست‌جمهوری ایالت‌ها برای انعکاس ترجیحات سیاسی آن‌ها تغییر کرده است. با این حال، ایالت‌ها در زمینه سیاست از هم دورتر شده‌اند و شکاف عمیق‌تری بین آن‌هایی که بیشتر به راست و آن‌هایی که بیشتر به چپ متمایل هستند، ایجاد شده است. وارشاو پیش‌بینی می‌کند که داده‌های سال ۲۰۲۲ احتمالا واگرایی بسیار بزرگتری را نشان خواهند داد. به عنوان مثال کالیفرنیا و می‌سی‌سی‌پی به ترتیب از سال ۱۹۷۰ به چپ و راست حرکت کرده‌اند با استثناهای کوچک (زمانی که جیمی کارتر، یک جنوبی، در می‌سی‌سی‌پی برنده شد و رونالد ریگان از حمایت کالیفرنیا برخوردار گشت). طبق نتایج، تفاوت از نظر سیاست در سطح ایالتی در آمریکا متاخرتر و چشمگیرتر است.

در همین حال، ایالت‌های میانه‌روی سابق مثل ورمونت یا کانزاس سیاست‌هایی را برای تطابق با حزبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به سمت آن حرکت کرده‌اند، به اجرا درآورده‌اند و ایالت‌های لیبرال-جمهوری‌خواه و محافظه‌کار-دموکرات، مانند آلاسکا یا آرکانزاس تقریباً ناپدید شده‌اند.

بر اساس تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته، این روندها در مجموع درباره ایالت‌های آمریکا صدق می‌کند. آن‌هایی که احتمالا به یک جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری رای می‌دهند به لحاظ سیاست‌های ایالتی محافظه ‌کارتر می‌شوند. در حالت کلی همین درباره دموکرات‌ها هم صدق می‌کند، گرچه اثر آن تنها در ایالت‌هایی دیده می‌شود که حمایت بیشتری از دموکرات‌ها دارند.

در ادامه این گزارش موضوع سقط جنین که اخیراً در آمریکا جنجالی و باعث اعتراضات شد، به عنوان مثالی برای درک بهتر اختلافات ارائه شده است. به نوشته این نشریه انگلیسی، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن مسئله سقط جنین به تنهایی پیش‌بینی واگرایی بیشتر وارشاو را حتمی می‌کند. قانون سقط جنین ایالت‌ها را از ممنوع کردن سقط قبل از زیست‌پذیری جنین (حدود ۲۴ هفته) منع کرد. با لغو این قانون، اکنون ۱۲ ایالت آمریکا ممنوعیت کامل دارند، دو ایالت آن را در هفته ششم بارداری ممنوع کرده‌اند. و وقتی که همه ایالت‌ها به لغو قانون سقط جنین واکنش نشان دهند، انتظار می‌رود که نیمی از آن‌ها ممنوعیت‌ها را اعمال یا دسترسی را به شدت محدود کنند.

بر اساس این گزارش، «برخی در نیمی دیگر از ایالت‌ها، قوانینی را برای تدوین حقوق سقط جنین یا حمایت از درمانگرها تصویب می‌کنند. در سال جاری، حداقل در پنج رای ایالتی تدابیری در مورد سقط جنین وجود خواهد داشت که در ایالات متحده رکورد محسوب می‌شود. در دو مورد از آن‌ها، کالیفرنیا و ورمونت، انتظار می‌رود رای‌دهندگان حقوق باروری را در قانون اساسی خود قید کنند».

طبق این تحلیل، حمل سلاح میدان نبرد دیگری در آمریکاست و در مدت گذشته از سال جاری ۱۰ ایالت محدودیت‌هایی را بر خرید و حمل سلاح گرم اعمال کرده‌اند. در همین حال، در ایالت‌های با فرمانداران و قانونگذاران جمهوری‌خواه، فشار به سمت کاهش محدودیت وجود دارد. بسیاری از این ایالت‌ها از قوانین حمل «بدون مجوز» که همه محدودیت‌ها بر دارندگان سلاح در امکان عمومی را حذف می‌کند، حمایت کرده‌اند. در ماه ژوئن اوهایو بیست و سومین ایالتی بود که این اجازه را داد.

برخورد با مهاجران غیرقانونی، سومین حوزه اختلافات بین ایالتی و واگرایی در آمریکا عنوان شده است. به تحلیل اکونومیست، در آمریکا اجرای قانون مهاجرت عموما در اختیار دولت فدرال بوده است. گرچه ایالت‌ها به طور فزاینده‌ای تجربیات و نتایج را برای ساکنان غیرقانونی خود تغییر می‌دهند. «کن میلر» استاد کالج «مک‌کنا» در کلارمونت گفت کالیفرنیا از طریق قوانین مختلف، مهاجران غیرقانونی را عملاً قانونی کرده است.

در ادامه این تحلیل آمده است: حوزه دیگری که سیاست‌های ایالتی شروع به تاثیرگذاری ملی کرده، رای‌گیری و روند انتخابات در مسائلی مثل دسترسی زودهنگام، الزامات شناسه رای‌دهنده، رای‌گیری پستی و غیره است. در سال ۲۰۲۱، ۲۹ ایالت در آمریکا دسترسی به رای‌گیری پستی را گسترش دادند، در حالی که ۱۳ ایالت آن را محدود کردند. در بسیاری از ایالت‌های تحت سلطه جمهوری‌خواهان مدیریت انتخابات هدف گرفته شده است، برای مثال با تغییر اختیارات نظارتی از بروکرات‌های غیرحزبی به بازیگران سیاسی که می‌تواند تایید نتایج انتخابات را در ایالت‌ها پیچیده کند.

در بخش پایانی این گزارش، پیش‌بینی شده شدیدترین نتیجه در صورتی خواهد بود که ناهمبستگی امروز دوباره به احتمال واقعی جدایی منجر شود. در نظرسنجی اخیر از حدود نه هزار آمریکایی که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا انجام شد نیمی از پاسخ‌دهندگان گفتند که جنگ داخلی در آمریکا در چند سال آینده رخ خواهد داد. طبق این گزارش، «جستجوهای اینترنتی برای «جدایی» بعد از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا افزایش یافت و اگر سال ۲۰۲۴ شاهد بحران قانون اساسی باشد که در آن ایالت‌ها نه فقط سیاستمداران منفرد درون آن‌ها از قدرت‌های جدید برای رد نتایج مورد نظر رای‌دهندگان استفاده کنند، قانون اساسی ایالات متحده و بخش‌های انتخاب‌کننده آن با آزمونی جدی روبرو خواهند شد».

«دیوید فرنچ» متفکر محافظه‌کار در کتابی با عنوان «از هم گسسته ما سقوط میکنیم» که سال ۲۰۲۰ منتشر شد، به پیامدهای این تفرقه نگاه کرده است. او در کتاب مذکور چند سناریوی جدایی را مطرح می‌کند و در پاسخ به این که چقدر احتمال دارد یکی از آن‌ها به وقوع بپیوندد، نظر همیشگی‌اش مبنی بر این که ایالات متحده متحد می‌ماند را مطرح کرده اما اضافه می‌کند که «برای اولین باردر زندگی خود به این موضوع مطمئن نیستم».اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.