ریسک‌های پوشش ریسک


ریسک‌های پوشش ریسک

ریسکهای اوراق اجاره (صکوك اجاره) و روشهای پوشش آن

ریسکهای اوراق اجاره (صکوك اجاره) و روشهای پوشش آن

  • 2898 بازدید
  • یکشنبه, 17 مرداد 1395 09:31

چکیده

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید بدنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق اجاره (صکوك اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه نمود. امروزه ریسک و نوسانات در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران و حتی مسئولان کشورها قرار گرفته است. بدلیل اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسکها را شناسایی، محاسبه و مدیریت نمود. این مقاله در صدد است ریسکهای مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایهگذاران مورد بررسی قرارداده و در مواردی راههای پوشش آنرا نیز بیان نماید.

واژگان کلیدی : اوراق اجاره (صکوك اجاره)، ریسک، پوشش ریسک.

تخمین نرخ بهینه پوشش ریسک؛ رهیافت مقایسه‌ای برای بازار کالای ایران

با توجه به رشد بیش از ۳۰۰ درصدی و تقریبا همواره صعودی قیمت ریالی سکه طلا در طول ۳ سال اخیر، توجه خانوار‌ها به این کالا برای حفظ ارزش اندوخته ریالی، روز به روز بیشتر شده است. استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا بعنوان مکانیزمی جهت مدیریت ریسک سبد دارایی افرادی که در بازار نقدی آن به معامله می‌پردازند و همچنین افراد ریسک‌پذیری که تمایل به بکارگیری اثرات اهرمی این قراردادها دارند، از سال ۱۳۷۸ با راه‌اندازی این قراردادها در بورس کالای ایران محقق شده است. از طرف دیگر دامنه نوسانات قیمت‌های ریسک‌های پوشش ریسک روزانه سکه طلا در طول این ۳ سال، رشد چشمگیری از خود نشان می‌دهد، که لزوم بکارگیری این قراردادها را بیش از پیش مشخص می‌نماید. در این تحقیق به بررسی و تخمین نسبت بهینه قراردادهای آتی به نقدی (نرخ بهینه پوشش ریسک ) ، در یک سبد متشکل از این دو خواهیم پرداخت و همچنین کارایی روشهای مختلف تخمین این نرخ را با هم مقایسه خواهیم کرد. از جمله آنها، نرخ بهینه پوشش ریسک واریانس کمینه، شبه واریانس تعمیم یافته و ضریب جینی با میانگین تعمیم یافته را به ازای درجات ریسک‌گریزی مختلف تخمین زده و با هم مقایسه می‌کنیم. برای مدلسازی میانگین شرطی بازده نقدی و آتی از مدل تصحیح خطای برداری و برای تخمین کواریانس‌های شرطی آنها از مدلهای گارچ شامل مدل DCC ، aDCC ، BEKK و همچنین مدل copula-GARCH کمک می‌گیریم. همچنین آزمونهای نرمال مشترک بودن توزیع بازده نقدی و آتی و همچنین مارتینگل تفاضلی بودن بازده آتی برای بررسی اینکه آیا نرخ‌های پوشش متفاوت به نرخ پوشش واریانس کمینه همگرا می‌شوند یا خیر انجام می‌شود. نتایج حاصل نشان می‌دهد که فرضیه نرمال بودن در تمام سطوح معنی‌داری، رد می ‎ ‌ شود و فرضیه مارتینگل تفاضلی بودن بازده آتی را در سطح ۱۰ درصد نمی‌توان رد کرد. نتایج تخمین مدلهای کواریانس شرطی بازده نقدی و آتی نشان می‌دهد که مدل t-copula-aDCC-GARCH ، نسبت به سایر مدلها، داده‌ها را بهتر توصیف می‌کند. مقایسه کارایی نرخ‌های پوشش ریسک بدست آمده از مدلهای مختلف، نشان می‌دهد که نرخ پوشش بدست آمده از مدل normal-copula-aDCC-GARCH ، نسبت به نرخ‌های بدست آمده از سایر مدلها، کارایی بالاتری دارد و به عبارتی به کاهش بیشتری در واریانس بازده سبد دارایی پوشش داده منجر می‌شود.

مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره پوشش ریسک نوسان‌ها

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر این کمیته درباره پوشش ریسک نوسانات نرخ سود را تشریح کرد.

مجید پیره

به گزارش ایبِنا به نقل از ایکنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداردرباره جزئیات و مصوبات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: این جلسه با موضوع بررسی روش‌های جدید برای پوشش ریسک نوسانات نرخ سود در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. ارزش بسیاری از ابزارهای مالی در بازارهای مالی دنیا تحت تأثیر نوسانات نرخ بهره، متغیر می‌شود. برای مثال در شرایطی که نرخ بهره اعلامی توسط فدرال رزرو آمریکا تغییراتی داشته باشد ارزش بسیاری از اوراق بهادار هم به تبع این تغییرات در نرخ بهره تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای پوشش ریسک نوسانات نرخ بهره در بازارهای مالی متعارف، راهکارهایی پیشنهاد شده است. در بازارهایی که بیشتر توسعه‌یافته هستند این امکان وجود دارد که این ریسک پوشش داده بشود. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم موضوع پوشش نوسانات برخی از ریسک‌ها از مدتی قبل و تقریباً از هشت سال پیش در بازار سرمایه ایران مطرح شد.

پیره افزود: بعد از اینکه کمیته تخصصی فقهی با مسائل فقهی مربوط به قرارداد آتی موافقت کرد و به تبع راه‌اندازی آن‌ها، این امکان برای فعالان بازار فراهم آمد تا بتوانند بخشی از ریسک‌های خودشان را که ناشی از نوسانات قیمت کالاها می‌شود پوشش بدهند و بعد از راه‌اندازی قرارداد آتی سکه طلا، قرارداد آتی مس، قرارداد آتی کالاهای کشاورزی این امکان وجود دارد که این نرخ نوسانات قیمتی آن‌ها پوشش داده شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: طرحی که به کمیته تخصصی فقهی پیشنهاد شده، به استفاده از قرارداد آتی اسناد خزانه اسلامی به منظور پوشش نوسانات نرخ سود در بازار سرمایه مربوط است. بر مبنای این پیشنهاد، طرفین قرارداد آتی متعهد می‌شوند که سند خزانه اسلامی معینی را در مقطع معینی در آینده به قیمتی که ابتدا در مورد آن توافق می‌کنند بین خودشان معامله کنند.

وی یادآور شد: طبیعتاً بر قیمتی که برای تحویل سند خزانه اسلامی در سررسید قرارداد آتی توافق می‌شود و این نرخ عملاً باعث می‌شود نرخ سود معینی درباره این اسناد خزانه اسلامی بین آنها مورد توافق قرار گیرد و نوسانات قیمت اسناد خزانه اسلامی که در اثر عواملی حاصل می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تغییرات در نرخ سود در بازار است با استفاده از این قرارداد آتی، ریسک نوسانات قیمت اسناد خزانه اسلامی پوشش داده می‌شود.

پیره افزود: این موضوع در جلسه اخیر کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای کمیته فقهی موافقت کردند که سند خزانه اسلامی هم می‌تواند در کنار دارایی‌های مالی و فیزیکی به عنوان یک دارایی پایه در قرارداد آتی قرار گیرد و بر این مبنا کمیته فقهی با این موضوع موافقت کرد. البته ضروری است سایر ملاحظاتی که درباره قرارداد آتی مطرح است واز جمله مهم‌ترین آنها داشتن قابلیت تحویل در رابطه با دارایی پایه است، در قرارداد آتی اسناد خزانه اسلامی هم رعایت شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: بر این مبنا امکان توسعه قرارداد آتی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران مهیا است.

ریسک‌های پوشش ریسک


گروه سایبان - نشست دو روزه روابط اقتصادي ايران – اروپا با حضور برخي از مسولان و مديران ايراني در حوزه‌هاي مختلف صنعتي، بازرگاني و بانكي و بيمه‌اي، سفراي تعدادي از كشورهاي مهم اروپايي در تهران و فعالان اقتصادي از ايران و ساير نقاط جهان با سخنراني خانم هلگا اشميت معاون مسوول سياست خارجي اروپا با موضوع زمينه‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري‌خارجي در ايران در فضاي پس از برجام وچالش‌هاي پيش‌رو، در روزهاي سوم و چهارم اكتبر جاري در زوريخ سوييس برگزار شد.

به گزارش رازپول به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، پرويز خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي طي سخنراني در اين پانل گفت: بعد از برجام تحولات مهمي در صنعت بيمه ايران اتفاق افتاد. بطور مشخص پس از تحريم‌ها نسبت واگذاري اتكايي به خارج ايران به شدت كاهش يافت و به كمتر از ۱ درصد رسيد. اما بعد از برجام اين روند متوقف و معكوس شد و اينك واگذاري اتكايي به خارج تدريجاَ در حال بهبود است.

با لحاظ مشاركت بيمه‌گر اتكايي بزرگ اروپايي اسكور در قرارداد مازاد خسارت بازار بيمه ايران كه طي هفته‌هاي اخير قطعي شد اين نسبت رشد چشمگيري نيز خواهد يافت. در تحولي ديگر حدود ۷۰ درصد نفتكش‌هاي ايران و بيش از ۴۵ درصد كشتي‌هاي ايراني توانسته‌اند از كلوب بين‌المللي IG پوشش بيمه‌اي بگيرند. همچنين كشتي‌هاي بيمه‌شده توسط موسسات P&I ايران اينك مي‌توانند در بنادر كشورهاي اروپايي تردد كنند.

وي افزود:صنعت بيمه ايران ظرفيتهاي بكر و استفاده نشده فراواني دارد كه بستر بسيار مناسب و پربازدهي براي سرمايه‌گذاري‌ فعالان اقتصادي خارجي است. خالص موجودي سرمايه در ايران نزديك ۱۴۰۰ ميليارد دلار است كه ريسك نهفته در اين سرمايه، بالاي ۳۰۰۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. به عبارت ديگر تقاضاي بالفعل و بالقوه براي پوشش ريسك در اقتصاد ايران بالاي ۳۰۰۰ ميليارد دلار است كه در حال حاضر تنها كمتر از ۳۰ درصد اين ريسك تحت پوشش بيمه‌ قرار دارد.

خسروشاهي در ادامه گفت: از حدود ۲۵ ميليون خودرو، فقط ۳ ميليون ۱۴۰ هزار دستگاه آنها يعني ۱۳ درصد پوشش بيمه بدنه دارند. از نزديك ۸۰ ميليون ايراني، فقط ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر يعني ۱۸ درصد، بيمه عمر دارند. همچنين تعداد بيمه ‌شده‌ هاي درمان تكميلي ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است يعني فقط ۱۶ درصد مردم از اين نوع بيمه برخوردارند.

وي با اشاره به رشد ضريب نفوذ در طي ۲۰ سال گذشته گفت: ضريب نفوذ بيمه يا نسبت حق بيمه توليدي صنعت بيمه ايران به توليد ناخالص داخلي در ايران، همواره در حال رشد بوده است. در اين ۲۰ سال، صنعت بيمه ايران ۴.۵ برابر كل اقتصاد كشور رشد داشته است كه همه نشانه روشن پتانسيل بالا و كم‌نظير صنعت بيمه ايران براي توسعه سرمايه‌گذاري است.

قائم مقام بيمه مركزي در پاسخ به اين سوال كه چه موانعي باعث شده اين ظرفيتها به فعليت نرسد، گفت: صنعت بيمه ايران با دو محدوديت مهم مواجه است. يكي محدوديت منابع مالي و ديگري محدوديت‌هاي فني بخصوص در امر ارزيابي ريسك و مديريت ريسك بعد از قبول ريسك است. در كنار اين دو مولفه كليدي، مسايلي چون عدم توسعه فرهنگ بيمه و گستره وسيع حضور دولت در اقتصاد را هم ميتوان در اين زمينه موثر دانست.

همچنين در پاسخ اين سوال كه نهاد ناظر بيمه ايران چه كمكي به شركتهاي بيمه براي تعامل با بيمه‌هاي خارجي مي‌كند، افزود: بيمه مركزي براي كمك به تعامل و ارتباط بيمه‌هاي ايراني با بيمه‌هاي خارجي به شرط تامين منافع متقابل آمادگي كامل دارد.

البته نقش محوري بيمه مركزي نقش نظارتي و حمايت از حقوق بيمه‌شدگان است و اگر شركتهاي بيمه استانداردهاي نظارتي بيمه مركزي را در تعاملات خود با بيمه‌هاي خارجي مد نظر قرار بدهند و اين ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هيچ مانعي براي توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بيمه مركزي اين تعاملات را تشويق كرده و به آن كمك خواهد كرد.

ما در صنعت بيمه ايران حداقل در نيم قرن اخير در حوزه بيمه‌هاي زندگي واگذاري به خارج نداشته‌ايم. اما بعد از برجام به منظور تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي شركتهاي بيمه ايراني و انتقال دانش فني و توسعه نيروي انساني، بيمه مركزي براي اولين بار به يكي از شركتهاي بيمه اجازه داد تا با يكي از شركتهاي بيمه اتكايي بزرگ دنيا قرارداد واگذاري اتكايي در زمينه بيمه‌هاي عمر منعقد كند. اين نشانه عزم جدي بيمه مركزي براي ارتقاي ارتباطات بين‌المللي صنعت بيمه ايران است.

خسروشاهي در پاسخ به سوال، آيا استانداردهاي نظارتي بيمه مركزي همان استانداردهاي مورد استفاده در ساير كشورهاست، گفت: اين استانداردها هم از جهت موضوع و هم از جهت روش‌ها، در كل و از جهت اصول اساسي بسيار شبيه استانداردهاي مورد استفاده در ساير كشورهاست هر چند مثل همه كشورهاُ بر اساس مقتضيات خاص اقتصاد ايران و صنعت بيمه آن برخي تعديل‌ها و تفاوتها وجود دارد. ما هم مثل غالب كشورها توانگري شركتهاي بيمه را كنترل مي‌كنيم، ذخيره‌گيري‌هاي آنها را تحت نظر داريم، تركيب سرمايه‌گذاري‌هاي آنها را بررسي مي‌كنيم و جهت تنظيم و مديريت منافع ذينفعان مقررات حاكميت شركتي را اعمال مي‌كنيم، اما در جزييات و روش‌ها به مقتضي شرايط محيطي تفاوتهايي با ساير كشورها قابل مشاهده است.

در پايان ضمن اشاره به گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بيمه در قالب خريد سهام‌هاي شركتهاي بيمه ايراني، ايجاد شعبه يا نمايندگي شركتهاي بيمه خارجي در ايران و ايجاد بروكرهاي اتكايي، بر همكاري و مساعدت و عزم جدي بيمه مركزي براي كمك به شركتهاي خارجي فعال در زمينه بيمه و ساير سرمايه‌گذاراني كه قصد سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها را دارند تاكيد شد.

برای موفقیت در سرمایه‌ گذاری ، ابتدا ریسک‌های آن را شناسایی کنید

سرمایه‌ گذاری و میدریت ریسک

بعد از اینکه یادگرفتیم چگونه پول خود را پس انداز کنیم، دیر یا ریسک‌های پوشش ریسک زود خیلی از ما با این سوال مواجه خواهیم شد: “چگونه می‌توانیم پولی را که به سختی به دست آورده‌ایم به شکل سودمند سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه گذاری می‌تواند شامل سهام‌ها، اوراق قرضه، سرمایه‌ها، حواله‌ها یا طلا باشد. قطعا شما نمی‌خواهید که تصمیمی بگیرید که منجر به از دست دادن پول شده و از سرمایه گذاری خود ارزشی به دست نیاورید.

برای رسیدن به سوددهی و رشد سرمایه شما باید مشخصه ریسک پذیری خودتان را شناسایی کرده و راهبرد صحیحی را انتخاب کنید. مشخصه ریسک پذیری نشان خواهد داد که چه نوع سرمایه گذاری‌هایی مناسب شما هستند و روی راهبرد سرمایه گذاری شما تاثیر می‌گذارد.

ریسک‌پذیری در سرمایه گذاری

ریسک در سرمایه گذاری

چهار عامل اصلی روی مشخصه ریسک پذیری شما تاثیر دارند:

  • تحمل ریسک : (یعنی شما به عنوان یک سرمایه گذار چقدر می‌توانید بر احساسات خود در خصوص ضرر و زیان سرمایه گذاری غلبه کنید) . از لحاظ احساسی در بدترین حالت شما امادگی چه میزان از ضرر و زیان را دارید؟ هر چقدر تاب آوری ریسک شخصی بالاتری داشته باشید، نسبت سرمایه گذاری‌های با ریسک بالا و تنوع دارایی‌ها بیشتر خواهد بود.
  • ظرفیت ریسک پذیری : (ریسکی که شما می‌توانید بر اساس موقعیت مالی خود بپذیرید) . آیا شما از درآمد منظم و امنی برخوردار هستید؟ هرچه درآمد منظم شما بیشتر باشد، ریسک بیشتری را می‌توانید بپذیرید.
  • دانش مالی : (سطح دانش مالی و داشتن تجربه در خصوص اوراق بهادار). میزان آگاهی شما از اوراق و اسناد مالی چقدر است؟ هرچه بیشتر با سرمایه گذاری‌ها مواجه می‌شوید، ریسک‌ها را بهتر ارزیابی می‌کنید.
  • هدف سرمایه گذاری : (این مورد روی پول بازگشتی مد نظر شما از سرمایه گذاری تاثیر می‌گذارد). با این سرمایه گذاری‌ها به چه چیزی می‌خواهید دست یابید؟ اگر می‌خواهید پول بیشتری از سرمایه گذاریتان بازگردد، باید ریسک بالاتری را بپذیرید

آیا به اندازه کافی درباره مشخصه ریسک خود فکر کرده‌اید؟ اگر این کار را انجام دهید، برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری ‌های خودتان بسیار آماده خواهید بود. یعنی سنجش میزان ریسک در سبد سرمایه گذاری شما مانند املاک، بورس و غیره. دسته‌های مختلف دارایی شامل سهام‌ها، درآمد ثابت، وجه نقد، ارزهای رایج خارجی، املاک واقعی، کالاها و غیره است. دارایی‌هایی که شما می‌توانید روی آن سرمایه گذاری کنید بستگی به قابلیت ریسک پذیری و راهبرد تخصیص دارایی شما دارد.

براساس کتاب Invest confidently with index funds and ETFs نوشته Gerd Kormer ما می‌توانیم ریسک دارایی را به چهار دسته زیر تقسیم کنیم:

  • سرمایه گذار محافظه کار: وی خیلی ریسک گریز است و سرمایه خود را برای مواقع اضطراری ذخیره می‌کند. او به دنبال بازده‌های ثابت است و کمتر به رشد فکر می‌کند و اغلب برای نظارت فعال بر سرمایه گذاری وقت ندارند.
  • سرمایه گذار متعادل : او نسبت به سرمایه گذار محافظه کار ریسک بیشتری را تحمل می‌کند. این سرمایه گذاران به صورت بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنند و انتظار بازگشت سرمایه سریع را ندارند و می‌خواهند کمی پتانسیل رشد را برای سرمایه گذاری‌هایشان به دست آورند. ممکن است اینها نوساناتی در ارزش سرمایه خود داشته باشند اما نوسانات آنها نسبت به کل بازار سرمایه کمتر است.
  • سرمایه گذار ریسک پذیر : سرمایه گذاری است که به دنبال ریسک است و سرمایه گذاری‌های او در بخش پر ریسک تر مانند سهام و EFTهاست. آنها خواهان پتانسیل رشد خوب هستند و به بازده‌های جاری نیازی ندارند. آنها با مقدار ناپایداری نسبتاً زیادی روبرو هستند، اما نه به اندازه سبد سهامی که فقط شامل سهام یک شرکت است. چنین سرمایه گذارانی ممکن است در حالی که سبد سهام خود را فعالانه مدیریت می‌کنند، نسبت به این روند بی تفاوت باشند.
  • سرمایه گذار شدیدا ریسک پذیر: او یک سرمایه گذار با تحمل ریسک بالاست. میل به ریسک این نمونه ریسک پذیر حداقل ۷۰ درصد است. آنها می‌توانند تریدرهای روزانه در کارگزاری‌های آنلاین باشند یا بازارهای سهام را فعالانه دنبال کنند (حتی اگر آنها خرید و فروش‌های زیادی را در هر ماه انجام ندهند).

این موضوع مرا ترغیب کرد تا یک آزمون کوچکی را اجرا کنم که به شما کمک خواهد کرد تا تعیین کنید چه نوع سرمایه گذاری هستید و قابلیت پذیرش چه نوع ریسکی و در چه اندازه‌ای را دارید. آزمون شخصیت توسعه دهنده-سرمایه گذار را بدهید.

اجرای آزمون

ابتدا ما مطمئن خواهیم شد که ارزش خاصی به گزینه‌های پاسخ اختصاص داده شده است: ارزش منفی ریسک‌های پوشش ریسک در این آزمون نشان دهنده گزینه فرد ریسک گریز خواهد بود و ارزش مثبت در این آزمون گزینه جستجو کننده ریسک خواهد بود. سپس ما تمام ارزش‌های ارزیابی شده را برای هر سوال جمع خواهیم بست. در نهایت، بازه‌هایی را تعیین خواهیم کرد که در آن سرمایه گذار محافظه کار متعادل می‌شود و به تبع آن سرمایه گذار متعادل تبدیل به سرمایه گذار ریسک پذیر و در نهایت سرمایه گذار ریسک پذیر تبدیل به سرمایه گذار شدیدا ریسک پذیر می‌گردد. نتیجه حاصله، بازه‌ای که نمره خطرپذیری در آن قرار دارد را مشخص و ویزگی ریسک پذیری سرمایه گذار را نشان می‌دهد.

در اینجا روش مستقیم اجرای آن وجود دارد. البته، پیچیدگی این الگوریتم در صورت دلخواه می‌تواند بیشتر هم شود!

راهبرد سرمایه گذاری شما باید منعکس کننده مشخصه سرمایه گذاری خودتان باشد. آگاهی از مشخصه خطرپذیری خود، می‌تواند مسیر سرمایه گذاری‌های شما را به سمتی پیش ببرد که متناسب با شخصیت، گرایش‌ها و اهداف شما باشد. برای اینکه به شما کمک کنیم این موضوع را سریعتر و آسانتر بفهمید، می‌توانید این آزمون را انجام دهید: شخصیت توسعه دهنده-سرمایه گذار شما به چه شکل است؟

عجولانه برخورد نکنید! مسئول ایجاد پرتفوی سرمایه گذاری که با آن حس راحتی دارید، فقط و فقط خودتان هستید. این آزمون نمونه‌های مختلفی از ساختارهای سرمایه گذاری را ارئه می‌دهد که دارای خطا هم است و نمی‌توان از آن به عنوان توصیه سرمایه گذاری استنباط کرد.

برای انجام آزمون کلیک کنید

نتیجه گیری

همه بازگشت‌های سرمایه برگرفته از یک فرض ریسک بوده است. هر سرمایه گذار تاب آوری ریسک خاص خود را دارد و اهداف سرمایه گذاری متفاوت مستلزم پذیرفتن سطوح مختلفی از ریسک است. بیش از ۹۰ درصد از بازگشت‌های سرمایه بستگی به این دارد که سرمایه گذاران چگونه بر حسب گزینش سهم، زمان بندی بازار و سایر عوامل، دارایی‌های خود را در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری می‌کنند.

در هنگام تخصیص دارایی‌ها، شما تمایل به متنوع سازی سرمایه گذاری خود در میان صنایع، بخش‌ها و سایر عوامل ریسک خواهید داشت تا نوسان نزولی را کاهش داده و همراه با چند اوراق قرضه یک پوشش ریسک سهام را ایجاد کنید.

به همین دلیل است که باید تخصیص سبد سهام خود را بر اساس تمایل خود به ریسک، دانش مالی و اهداف سرمایه گذاری تعیین کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.