اوراق بهادار سهام


طراحی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی

هدف اصلی این پژوهش طراحی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی می باشد. در ایران یکی از مسائل مهم، رشد بالای نقدینگی و عدم هدایت صحیح آن به سوی بخش مولد بوده که مشکلات مختلفی را ایجاد می کند. با توجه به تقسیم درصد بالایی از سود هر سهم به شکل نقدی در بازار سرمایه ایران و وصول زمان­بر سودهای دریافتنی در شرکت­های سرمایه­گذاری که باعت کاهش قدرت نقدینگی و نقدشوندگی در شرکت­های مزبور می‌شود ، طراحی اوراق بهادار مبتنی بر این داراییها به منظور تأمین سرمایه در گردش این شرکت­ها اهمیت فراوانی می­یابد. این پژوهش به روش دلفی انجام شد. اعضای نهایی گروه دلفی 87 نفر از صاحبنظران حوزه مالی اعم از شاغلین در نهادهای مالی، ارکان های نظارتی و دانشگاه ها می باشند. این مدل با اکثریت ارائ اعضای گروه دلفی برای بازار مالی ایران مناسب دیده شد و مورد تایید قرار گرفت. با توجه اوراق بهادار سهام به نظرات ارائه شده، اوراق بهادار به پشتوانه سود سهام دریافتنی اثرات مثبتی بر بازار سرمایه، بر نهادهای مالی - سرمایه گذاری و بر اقتصاد کلان ایران می گذارد.در پایان طریقه ارزشگذاری این اوراق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

 • اوراق بهادار سازی
 • سود سهام دریافتنی
 • اوراق بهادار مبتنی بر دارایی
 • تجمیع
 • طبقه بندی

عنوان مقاله [English]

Design of dividends receivable backed securities

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Erza 1
 • Mohammad Hashem Botshekan 2

The main of this research was to design and feasibility issue of securities is based on the dividend receivable. In Iran one of the important issues is growthing of liquidity and lack of proper guidance to the productive sector which creates many problems.Given the high percentage of earnings per share divided by the capital market in the form of cash And time of receipt of benefits receivable in cash and investment companies, which leads to reduced liquidity in the companies is based on the asset portfolio designed to provide working capital for these companies is very important.
The methodology of This study was Delphi. The final member of the Delphi group were 87 experts employed in the financial area, including financial institutions, regulatory and universities. This model, with a majority vote of the members of Delphi's financial markets was appropriate and was approved. Based on the comments provided, dividends receivable backed securities are positive effect on capital markets, financial institutions - investment and the country's macro economy.The valuation formula of these securities is provided in the of paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Securitization
 • dividends receivable
 • asset based securities
 • pooling
 • Tranching

مراجع

معصومی نیا، غلام علی و شهیدی نسب، مصطفی، (1389)، بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم،ش 35، 99-128.

معصومی نیا، علی و سیدی نیا،سیدا کبر، (1390)، بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله، مجله اقتصاد اسلامی، 10(40)، 145-178.

موسویان، سید عباس، (1385)، بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت های لیزینگ، مجله اقتصاد اسلامی، سال ششم، 75-91.

موسویان، سید عباس. (1386). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

موسویان، سید عباس، نظرپور، محمدنقی، خزائی، ایوب،( 1390)اوراق بهادار سهام ، امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 10(4): 87-116.

An, X. , Deng, Y. and Gabriel, S. A. (2009), Value Creation Through Securitization: Evidence From The CMBS Market, The Journal Of Real Estate Finance And Economics , 38( 3 ), P. 302-326.

Calem, P.S. And Lacour-Little, M. (2004), Risk-Based Capital Requirements For Mortgage Loans, Journal Of Banking And Finance, 28 ( 3), P. 647-72.

Calomiris, C.W. And Mason, J.R. (2004), Credit Card Securitization And Regulatory Arbitrage, Journal Of Financial Services Research, 26(1), P. 5-27.

Cantor, R. And Demsetz, R. (1993), Securitization, Loan Sales, And The Credit Slowdown, Quarterly Review (Federal Reserve Bank Of New York, 18( 2), P. 27-39.

Culp, C. L. (2006). Structured Finance And Insurance: The ART Of Managing Capital And Risk. Hoboken, N.J.: Wiley.

Demarzo, P. And Duffie, D.,(1999), A Liquidity-Based Model Of Security Design, Econometrica, 67, P. 65-99.

Demarzo, P., (2003), Portfolio Liquidation And Security Design With Private Information, Stanford University Working Paper.

Demarzo, P., (2005), The Pooling And Tranching Of Securities: A Model Of Informed Intermediation, Review Of Financial Studies, 18, P. 1-35.

Deutsch ,T. (2011), Before The House Financial Services Committee, Subcommittee On Capital Markets And Government Sponsored Enterprises.

Dionne, G. And Harchaoui, T.M. (2003), “Bank’s Capital, Securitization And Credit Risk: An Empirical Evidence For Canada”, Working Paper, Ssrn, Rochester, Ny.

Finnerty , J.(1988), Financial Engineering In Corporate Finance: An Overview, Financial Management, 7( 4). P.14-33.

Greenbaum, Stuart I.,(1986), Securitization, Asset Quality And Regulatory Reform, Brc Working Paper No. 147, Northweatern University, Evanston, Il).

Greenbaum, I. And Thakor , V., (1987), Bank Funding Modes: Securitization Versus Deposits, Journal Of Banking And Finance 11, P.379-401.

Heuson, A., Passmore, W. And Sparks, R., (2000). Credit Scoring And Mortgage Securitization: Implications For Mortgage Rates And Credit Availability, Board Of Governors Of The Federal Reserve System Finance And Economics Discussion ,P.44.

Hess, A. And Smith C. (1988), Elements Of Mortgage Securitization, Journal Of Real Estate Finance And Economics 1, P. 331-346.

International Finance Corporation. (2004). Securitization: Key Legal And Regulatory Issues. Russia: Ifc.

James, اوراق بهادار سهام Ch. (1988). The Use Of Loan Sales And Standby Letters Of Credit By Commercial Bank, Journal Of Monetary Economics, 22(3) ,P. 395-422.

Jobst ,Andreas A. ,(2006) ,Asset Securitization As A Risk Management And Funding Tool: What Small Firms Should Know. Managerial Finance, 32( 9), P. 731-760.

Kolari, J. W., Donald R. Fraser, And Anari, A.. (1998). The Effects Of Securitization On Mortgage Market Yields: A Cointegration Analysis. Real Estate Economics, 26(4), P. 677-93.

Kothari, V. (2006). Securitization: The Financial Instrument Of The Future. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.

Oldfield, S.,(2000), Making Markets For Structured Mortgage Derivatives, Journal Of Financial Economics 57, P.445-471.

Raines ,M. And . Wong, G. (2002) , Aspects Of Securitization Of Future Flows Under English And New York Law, 12 Duke J. Of Comp. & Int’l L. 453, P. 453.

Schwarcz, L. S. (1994). Alchemy Of Asset Securitization. Stanford Journal Of Law, Business And Finance, 1, 136.

Stanton, S..( 1998). The Underinvestment Problem And Patterns In Bank Lending. Journal Of Financial Intermediation 7, No. 3 , 293-326

اوراق بهادار چیست و انواع آن کدام است؟

اوراق بهادار یک ابزار مالی یا دارایی مالی است که می‌تواند در بازار آزاد معامله شود.این اوراق انواع مختلفی دارد و شرکت‌ها و افراد معمولی از طریق آشنایی با آنها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های مختلفی را انجام دهند.

از این‌رو ما در این مطلب به شما می‌گوییم اوراق بهادار چیست و انواع آن کدامند؟ در ادامه همراه وبلاگ فانوس باشید.

اوراق بهادار چیست؟

اوراق بهادار یک ابزار مالی است که می‌تواند در یک بازار مالی معامله شود. اصطلاح اوراق به انواع سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌شود که قابل تعویض و قابل معامله هستند، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، اوراق قرضه ، سهام، اختیار خرید سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF).

شرکت‌ها به جای گرفتن وام بانکی می‌توانند با فروش این اوراق سرمایه جدیدی تولید کنند. به علاوه، شرکت‌ها می‌توانند با اعلام عرضه اولیه برای شروع فروش سهام در بازار آزاد، سرمایه جمع‌آوری کنند. اوراق بهادار قابل تعویض هستند. به عبارت دیگر، آنها دارایی‌هایی هستند که می‌توان آنها را به سرعت و به راحتی با دیگران از همان نوع مبادله کرد.

انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار بدهی

اوراق بدهی نشان دهنده پول قرض شده‌ای است که باید بازپرداخت شود، با شرایطی که اندازه وام، نرخ بهره و سررسید یا تاریخ تمدید را مشخص می‌کند. این اوراق، که شامل اوراق قرضه دولتی و شرکتی، گواهی سپرده و اوراق بهادار تحت وثیقه است. عموما به دارنده آنها حق پرداخت منظم سود و بازپرداخت اصل سرمایه را می‌دهد.

آنها معمولا برای مدت معینی صادر می‌شوند که در پایان آن صادرکننده می‌تواند آنها را بازخرید کند. اوراق بدهی را می‌توان تضمین کرد (با وثیقه یا بدون وثیقه). ممکن است در صورت ورشکستگی به صورت قراردادی نسبت به سایر بدهی‌های بدون وثیقه و تبعی اولویت داشته باشد.

مانند اوراق قرضه شرکتی، اوراق قرضه دولتی و گواهی سپرده اساسا وام به حساب می‌آیند. آنها از یک دولت یا شرکت به دارنده اوراق بدهی عمل می‌کنند. صاحبان اوراق بهادار بدهی مقدار معینی پول را به طرف دیگر قرض می‌دهند. سپس آن طرف موظف است سودهای از پیش تعیین شده را در فواصل منظم طبق شرایط مشخص شده در توافقنامه خود تا سررسید سند به مالک پرداخت کند. در این زمان بدهکار باید به صاحب این اوراق به میزان اصل سرمایه بازپرداخت کند.

هدف از اوراق قرضه دو چیز است. از یک طرف، به یک شرکت، دولت، یا نهاد دیگر (قرض گیرنده) اجازه می‌دهد تا از سرمایه مالک اوراق بهادار به طور موقت استفاده کند. از سوی دیگر، به مالک اوراق بهادار اجازه می‌دهد تا در ازای استفاده موقت از پول خود، قبل از بازگرداندن کامل آن در تاریخ معین توافق شده، سود منظمی را برای مدتی دریافت کند.

اوراق بهادار

اوراق بهادار سهام

اوراق بهادار حقوق صاحبان سهام، نشان‌دهنده سود مالکیت سهامداران در یک واحد اوراق بهادار سهام تجاری است که به شکل سهام سرمایه محقق می‌شود و شامل سهام عادی و ممتاز است. دارندگان این اوراق معمولا مستحق پرداخت‌های منظم نیستند، اما هنگام فروش اوراق آن می‌توانند از سود سرمایه سود ببرند.

اوراق بهادار سهام به دارنده این حق را می‌دهد که از طریق حق رای، برخی از کنترل‌های شرکت را به تناسب داشته باشد. در صورت ورشکستگی، آنها تنها پس از پرداخت تمام تعهدات به طلبکاران، در سود باقیمانده سهیم هستند. سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز مانند سهام برخی ETFها (آنهایی که شامل اوراق بدهی مانند اوراق قرضه نمی‌شوند) اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شوند.

در حالی که افراد به منظور دریافت پرداخت‌های دوره‌ای در ازای استفاده موقت از پول خود اوراق بدهی را خریداری می‌کنند، افراد معمولا اوراق بهادار سهام را به عنوان سرمایه‌گذاری به منظور تحقق سود سرمایه در طول زمان خریداری می‌کنند. این اوراق یک دارایی است، بنابراین اگر ارزش آن افزایش یابد، طرفی که آن را در اختیار دارد می‌تواند آن را برای کسب سود بفروشد.

در حالی که اکثر اوراق بهادار سهام معمولا به دارندگان خود حق پرداخت‌های دوره‌ای را نمی دهند، برخی از آنها این حق را دارند و به این پرداخت‌ها سود سهام می‌گویند. شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند، درصد کمی از سود خود را برای پرداخت مقدار معینی پول به سهامداران استفاده می‌کنند. از آنجایی که دارندگان این نوع اوراق، مالکان جزئی یک واحد تجاری هستند، آنها همچنین در برخی از تصمیمات تجاری آن واحد تجاری اغلب از حق رای خاصی برخوردارند.

به طور کلی، اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالاتری نسبت به اوراق بدهی هستند، زیرا ارزش یک شرکت یا واحد تجاری از نظر فنی نامحدود است. در حالی که ارزش اوراق، پرداخت‌های سود، سررسید ثابت و از پیش تعیین شده است. با این حال، این اوراق دارای ریسک بیشتری نیز هستند.

در حالی که ارزش بالقوه یک شرکت یا واحد تجاری نامحدود است، این ارزش همچنین می‌تواند در اوراق بهادار سهام جهت منفی تغییر کند و منجر به زیان سرمایه برای سهامداران شود. اگر کسب و کاری ورشکست شود، سهامداران آن تنها پس از پرداخت تمام طلبکاران خود و انجام کلیه تعهدات خود طبق شرایط ورشکستگی، سهامداران آن حق دریافت سهم خود از ارزش باقی مانده را دارند.

اوراق بهادار مشتقه

مشتقه، اوراق بهاداری است که ارزش آن بر اساس یک دارایی خاص یا گروهی از دارایی‌ها (مانند سهام یا کالا) مشخص می‌شود. یک مشتقه معمولا به شکل قراردادی بین دو طرف مربوط به خرید یا فروش یک دارایی خاص یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها است. اوراق مشتقه اغلب توسط افراد و موسسات برای کاهش ریسک استفاده می‌شود، اما سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از آنها برای کسب درآمد به صورت سوداگرانه استفاده کنند.

یکی از مشتقات رایج، قرارداد آتی است که توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آتی از پیش تعیین شده برای قیمتی خاص محسوب می‌شود. قراردادهای آتی رفتار مشابهی دارند، اما قابل تنظیم‌تر هستند و معمولا ریسک بیشتری هم برای خریدار و هم برای فروشنده دارند.

قراردهایی با نام قراردادهای اختیار معامله نیز وجود دارند. این‌ها مانند قراردادهای آتی رفتار می‌کنند. اما به جای اینکه خریدار متعهد به خرید یا فروش یک اوراق بهادار خاص با قیمتی خاص در یک مقطع زمانی خاص باشد، آنها به سادگی این اختیار را دارند که این کار را انجام دهند.

یکی دیگر از اوراق بهادار مشتقه رایج، سوآپ است که توافقی بین دو طرف برای مبادله یک جریان نقدی با دیگری محسوب می‌شود. یک جریان نقدی معمولا ثابت است (مانند نرخ بهره ثابت) و دیگری معمولا متغیر است (مانند نرخ بهره متغیر). گاهی اوقات، شرکت‌ها برای استفاده از نرخ ارز، نرخ بهره وام را به ارزهای مختلف مبادله می‌کنند.

نتیجه‌گیری

ما در این مطلب به توضیح انواع اوراق بهادار پرداختیم. شما می‌توانید برای خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنید یا برای این کار از یک مشاور مالی کمک بگیرید. همچنین می‌توانید با دانلود اپلیکیشن فانوس از مباحث مربوط به این اوراق و بورس مطلع شوید و حسابدار شخصی خود باشید.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید😊

تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1 استادیار گروه مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر مفهوم دیرش سهام به عنوان یک سنجه ریسک برای توضیح بازده انتظاری در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای معرفی شده است؛ تحقیقات تجربی نشان می‌دهند ساختار زمانی بازده سهام، نزولی است در حالیکه با افزایش دیرش و به دلیل افزایش ریسک‌های مترتب بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده طی زمان، انتظار بر افزایش بازده است. در این تحقیق با استفاده از فرمول دیچاو برای محاسبۀ دیرش سهام، مقادیر دیرش را برای نمونه‌ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387 تا 1397 محاسبه کرده و مجموعۀ نمادهای مورد بررسی به چهار سبد بر حسب دیرش تقسیم گردید. مقایسۀ میانگین دیرش و بازده چهار سبد نشان می‌دهد که ساختار زمانی بازده سهام در ایران نیز نزولی است؛ موارد مختلفی برای توضیح این رفتار ارائه شده است و در این تحقیق به نقش دولت در قیمت‌گذاری محصول شرکت‌ها، به عنوان یک عامل مؤثر و معنادار در عدم کارایی بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد سرکوب بیشتر قیمت محصول بنگاه تولیدی توسط نظام قیمت‌گذاری دولتی، با ارزشگذاری بالاتر قیمت سهام شرکت در بازار و در نتیجه میانگین بازده کمتر سهم رابطۀ مستقیم دارد. لذا فروش سهام شرکت‌های با بیشترین سرکوب قیمت محصول (شرکت‌های با دیرش بیشتر) و خرید سهام شرکت‌های با کمترین سرکوب قیمت محصول (شرکت‌های با دیرش کمتر)، به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.26454637.1400.11.34.1.0

عنوان مقاله [English]

State’s regulatory role in implied equity duration of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Ali Namaki 1
 • Pejman Shabanpourfard 2
 • Rasoul Saadi 3

1 Assistant professor, Department of Financial Management and Insurance, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Financial Engineering, Kish International Campus of the University of Tehran, Kish, Iran.

Implied equity duration has been developed in recent years as a risk measure in capital asset pricing models to explain expected returns. Empirical studies indicate a downwards-sloping pattern in the term structure of equity returns; nevertheless, longer duration implies higher expected returns mostly because longer investment horizon is positively associated with more risks. In this research we employ Dechow’s formula to calculate implied equity duration of a sample of اوراق بهادار سهام firms listed on Tehran stock exchange from 2008 to 2018. The sample is divided into four portfolios sorted in terms of duration. The results indicate a downwards sloping terms structure of equity return. In the literature a number of اوراق بهادار سهام reasons are proposed to explain this pattern; we refer to the state’s regulation in the pricing of firm’s products or services. According to the results the more regulatory interference in the pricing of firms’ products and services, the higher stock valuation and the less expected returns; thus our proposed investment strategy is to take short position in the stocks with the most price suppression of the products (high duration stocks) and to take long positions in the stocks with the least price suppression of the products (low duration stocks).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Term Structure of Equity Return
 • Duration
 • State Regulation
 • Valuation

مراجع

1.Campbell, J., & Cochrane, J. (1999). By force of habit: Aconsumption-based explanation of aggregate stock market اوراق بهادار سهام behavior, Journal of Political Economy 107, 205–251.

2.Campbell, J., & Mei, J. (1993). Where do betas come from? Asset pricing dynamics and the sources of systematic risk, Review of Financial Studies 6, 567–592.

3.Campbell, J., & Vuolteenaho, T. (2004). Bad beta, good beta, American Economic Review 94, 1249–1275.

4.Cassella S., & Golez B., & Gulen H., Kelly P. (2019). Horizon bias and the term structure of equity returns Available at SSRN

5.Cornell, B., (1999). Risk, duration, and capital budgeting: New evidence on some old questions, Journal of Business 72, 183–200.

6.Davallou, M., & Varzideh, A., & Safari, A. (2020). Investigation of the impact of equity duration on total and systematic اوراق بهادار سهام risk. Journal of Financial Management Strategy, 8(2), 93-109 (In Persian).

7.Davallou, M. (2017). Overvaluation, opacity and crash risk. Journal of financial management perspective, 7(17), 87-111 (In Persian).

8.Dechow, P. M., & Sloan, R. G., & Soliman, M. T. (2004). Implied equity duration: A new measure of equity risk. Review of Accounting Studies, 9(2-3), 197-228.

9.Ebrahimi, S. K., Bahraminasab, A., Parvaneh, S. (2016). Product Market Competition, Free Cash Flow, Over Investment and Low Investment. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 13(50), 137-156

10.Fadaei Nejad, M., & Delshad, A. (2018). Investigate the effect of managerial Myopia on future stock returns in companies listed on Tehran stock exchange. Journal of financial management اوراق بهادار سهام perspective, 8(21), 51-69 (In Persian).

12.Fullana, O., Nave, & J. M., & Toscano, D. (2018). The implied equity duration when discounting and forecasting parameters are industry specific. Accounting & Finance, 58, 179-209.

13.Golarzi, G. & Danayi, K. (2019). Evaluation of Shareholders’ overreaction and its comparison in small and large companies (Case Study: Accepted companies in Tehran stock exchange). Journal of financial management perspective, 9(25), 59-76 (In Persian).

14.Gonçalves, A. (2018). The Short Duration Premium. Journal of Financial economics article in press.

15.Gourti, H., & Soroushyar A. (2018). Implied Equity Duration and Excess Stock Return: The Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(36), 243-258 (In Persian).

16.Haroorani, H., & Arabi, H. (2020). Evaluating the Laws, regulations and pricing principles of pricing regolatory agencies in Iran. Eqtesqde-e-Tqtbiqi 6(2), 319-347 (In Persian).

17.Hodrea, R., (2015). An intraday analysis of the market efficiency-liquidity relationship: The case of BVB stock exchange. Procedia economics and finance 32, 1432-1441.

18.Khajavi, S., & Ebrahimi, M. ((2012). Product market power and stock market liquidity: evidence from companies listed on Tehran stock exchange. Journal of financial management perspective, 2(9), 91-105 (In Persian).

19.Lettau, M. & J. A. Wachter (2007). Why is long-horizon equity less risky? A duration-based explanation of the value premium. The Journal of Finance 62 (1), 55-92.

20.Macaulay, F. R. (1938). Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields, and Stock Prices in the United States since 1856. New York: National Bureau of Economic Research.

21.Mohrschladt, H., & Nolte, S. (2018). A new risk factor based on equity duration. Journal of Banking & Finance, 96, 126-135.

22.Monjazeb, M.m Mohammadi, H., Hosseini Sahi, A. (2006). State and Market Performance in Iran Economic Growth. Journal of Economic Research, 6(22), 123-160.

23.Nissim, D. & S. Penman (2001). Ratio analysis and equity valuation: From research to practice. Review of Accounting Studies 6 (1), 109-154.

24.Noori Youshanlui, J., Farokhani, H. (2013). Discriminatory pricing in comparative competitive rights, Administrative Law, 1(2), 159-220

25.Park, Y. K., & Choi, H. S. (2019). Equity Duration Puzzle and Investors' Demands: Evidence from Korea. International Journal of Business & Society, 20(2), 793-810.

26.Pourpartovi, M. Danesh Jafari, D. Jalal Abadi, A. (2009). An analogy of monopoly and concentration in certain domestic industries. Journal of Economic Research, 9(35), 129-154.

27.Weber, M. (2018). Cash flow duration and the term structure of equity returns. Journal of Financial Economics, 128(3), 486-503.

واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران

تغییرات قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی ، و روانی می باشد. یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه ها، علایمی است که به صورت اطلاعات، پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می یابد، در دسترس سهامداران، سرمایه گذاران قرار می گیرد. یکی از اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده است این عامل نقش عمده ای در تصمیم گیری سرمایه گذاران در خصوص خرید سهام و سهامداران برای فروش یا نگهداری آن به حساب آورده می شود.
این مقاله پژو هشی در مورد محتوای اطلاعاتی سود برآو ردی هر سهم و تأثیر آن بر قیمت
و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام 27 شرکت که برای دو ره تحقیق (سال های 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نمود ه اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.

کلیدواژه‌ها

 • بورس اوراق بهادار تهران
 • سود برآوردی هر سهم
 • محتوی اطلاعاتی
 • نرخ بازده غیرعادی

20.1001.1.10248153.1382.5.16.4.7

عنوان مقاله [English]

The changes of companies stock price in the sthock exchange of Tehran is affected of various factors like political, economical and mental.
In this manner the presentation of financial internal information to users by the companies is one of those affective factor on trend of market stock price. Also the predict declared E.P.S of next financial period is the maine information that affects on buying or selling decisions of stocks by investor or shareholders.
The present article is a research on information content of estimated earning per share and it’s effects on stock price and trading volume in the stock exchange of Tehran.

درک سهام: آنچه که باید درباره سهام و بورس اوراق بهادار بدانید

سرمایه‌گذاری در «سهام»، تا حد زیادی مخاطره‌آمیز است چرا که هیچ ضمانتی دربارة دریافت سود سهام وجود نداشته و در حقیقت، دریافت در سهام، مشروط بر سودآوری شرکت‌ مورد نظر و همچنین تصمیم هیئت‌مدیرة آن شرکت است. بنابراین شخص سرمایه‌گذار باید به میزان زیادی بر دانش، آگاهی، تجربیات و قضاوت هوشمندانة خود تکیه کرده و سوابق و دورنمای آیندة شرکت را مورد توجه قرار داده و به موقع اقدام به خرید یا فروش سهم نماید. کتاب حاضر، که راهنمایی برای علاقمندان سرمایه‌گذاری در بورس و خرید سهام، محسوب می‌گردد مشتمل بر چهار فصل بوده که در بخش نخست به موضوعاتی نظیر سهم، بورس‌های عمدة اوراق بهادار، شاخص‌های عمدة سهام، اوراق قرضه، و جدول اعلان روزانة قیمت سهام پرداخته‌شده، در بخش دوم چند استراتژی سرمایه‌گذاری به صورت کوتاه‌ و بلندمدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفته، در بخش سوم فرایند انتخاب سهم، با استفاده از تحلیل‌های اوراق بهادار سهام بنیادی، فنی، احساسی و روان‌شناختی تحلیل شده و در بخش چهارم اثرات تصمیمات سیستم خزانه‌داری کشور، ارزش پول یک کشور نسبت به ارزش پول سایر کشورها، تورم، شاخص‌های اقتصادی و تاثیر مسایل سیاسی بر بورس اوراق بهادار بررسی گردیده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.