الگوهای سه‌تایی


جهت تمرین هوش غیرکلامی می توانید به بازی های ای سنج مراجعه نمایید.

تست هوش IQ ریون بزرگسالان (RPMT)

تست هوش IQ ریون را هم اکنون می توانید بصورت کاملا رایگان با کامل ترین تفسیر انجام دهید. تست هوش ریون یکی از شناخته ترین تست های هوش در سراسر دنیاست.

تست هوش IQ ریون را هم اکنون می توانید بصورت کاملا رایگان با کامل ترین تفسیر انجام دهید. تست هوش ریون یکی از شناخته ترین تست های هوش در سراسر دنیاست.

 • توضیحات
 • اعتبار آزمون
 • نظرات کاربران
 • سوالات متداول
 • گزارش تغییرات

تست هوش IQ ریون

تست هوش ریون یا همان ماتریس های الگوهای سه‌تایی پیشرونده توسط جان سی ریون برای سنجش هوش طراحی شده است. در این تست مجموعه ای از تصاویر به فرد ارائه می شود که باید جای خالی را با تصاویر پیشنهادی درست پر نماید. این تست که در جنگ جهانی برای غربالگری افراد نیز مورد استفاده شده است، آزمون بسیار مشهوری برای سنجش هوش کلی (عامل g) فرد می باشد. در ادامه علاوه بر کاربردهای این آزمون به انواع این تست خواهیم پرداخت:

کاربردهای تست هوش ریون

تست هوش ریون جهت سنجش هوش بصری یا فضایی مورد استفاده قرار می گیرد. از این تست می توان برای موارد زیر استفاده نمود:

بررسی هوش منطقی

بررسی هوش تجسمی

گزینش افراد در مشاغل مرتبط با هوش غیرکلامی

انتخاب رشته های مرتبط با هوش غیرکلامی

پژوهش ها و مطالعات علمی

با استفاده از آزمون ریون شما می توانید بهره هوشی تصویری و ریاضی-منطقی خود را در جنبه های زیر بسنجید:

تست هوش ریون

تست هوش IQ ریون بزرگسال

هوش مقوله ای قابل رویت یا احساس شدنی نیست، بلکه یک صفت فرضی و یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و آثار آن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در تعریف هوش سه جنبه مد نظر قرار می گیرد:

 • توانایی و استعداد کافی برای یادگیری و درک امور
 • هماهنگی و سازش با محیط
 • بهره برداری از تجربیات گذشته با به کار بردن قضاوت و استدلال صحیح و پیدا کردن راه حل منطقی

جهت تمرین هوش غیرکلامی می توانید به بازی های ای سنج مراجعه نمایید.

به عقیده کتل هوش دارای دو جنبه سیال و متبلور است ؛ هوش سیال وابسته به زمینه ژنتیکی زیستی فرد است و هوش متبلور تحت تاثیر آموزش و فرهنگ است. این آزمون هوش سیال شما را اندازه گیری می کند.

تئوری های جدید هوش، هوش انسانی را به جای دیدن هوش به عنوان یک توانایی کلی واحد ، آن را در ابعاد مختلف متمایز می کند. هوارد گاردنر این مدل را در کتاب خود در سال 1983 تحت عنوان نظریه هوش چندگانه ارائه داد. طبق دیدگاه او یک جنبه هوشمندی باید هشت معیرا زیر را داشته باشد:

پتانسیل برای جداسازی مغز در اثر آسیب مغزی

مکان در تاریخچه تکاملی

حضور در عملیات اصلی

حساسیت به رمزگذاری (بیان نمادین)

پیشرفت توسعه مشخص

داشتن اعجوبه ها و افراد فاخر در آن حوزه

حمایت روانشناسی تجربی

حمایت یافته های روان سنجی

سپس گاردرنر مطابق نظریه خود و بر اساس هشت معیاری که پیش از این به آن اشاره نمودیم هشت توانایی را که برای برآورده کردن این معیارها را در نظر گرفت. این هشت نوع هوش بر اساس معیارهای یاد شده عبارتند از:

1- موسیقی-ریتمیک

2- بصری-مکانی

3- کلامی-زبانی

4- ریاضی منطقی

5- بدنی-جنبشی

6- درون فردی

7- فرافردی

8- طبیعت گرایانه

وی در سال 2009 اظهار داشت كه هوشهای وجودی و اخلاقی نیز ممكن است شایسته گنجاندن باشند در این مولفه ها را داشته باشند. اگرچه تمایز بین هوش به تفصیل بیان شده است، اما گاردنر با ایده برچسب زدن دانش آموزان به یک هوش خاص مخالف است. گاردنر معتقد است که تئوری وی باید "یادگیرندگان را توانمند سازد"، نه آنها را به یک روش یادگیری محدود کند.

به گفته گاردنر، یک هوش "یک پتانسیل بیوسایکولوژی الگوهای سه‌تایی برای پردازش اطلاعاتی است که می تواند در یک محیط فرهنگی برای حل مشکلات یا ایجاد محصولاتی با ارزش در یک فرهنگ فعال شود. طبق مطالعه 2006 ، هریک از حوزه ها ارائه شده توسط گاردنر شامل ترکیبی از فاکتور g عمومی ، توانایی های شناختی غیر از g و در برخی موارد توانایی های غیر شناختی یا ویژگی های شخصیتی است.

آزمون هوش ریون می تواند تقریبا دو جنبه از هوش را مدنظر قرار داهد. یکی هوش تصویری و دیگری هوش ریاضی منطقی . در ادامه به توضیح آزمون هوش ریون خواهیم پرداخت:

آزمون ماتریس های پیش رونده ریون

ماتریس های پیشرونده ریون (Raven) (که به نام ماتریس ریون یا RPM نیز شناخته می شود) یک ارزیابی غیر کلامی است که معمولاً در مدارس و سایر فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این تست شامل 60 ماده یا سوال است که برای اندازه گیری استدلال انتزاعی به کار می رود.

آزمون ریون را می توان تخمین خوبی برای برآورد جنبه های غیر کلامی از هوش سیال دانست. به عبارتی این آزمون برای اندازه گیری عامل g یا هوش عمومی اسپیرمن طراحی شده است. ابزار ریون رایج ترین و پرکاربردترین آزمایش برای دامنه سنین مختلف از 5 ساله تا افراد مسن می باشد.

این تست ابتدا توسط جان سی ریون در سال 1936 طراحی شد. در هر سوال از فرد خواسته می شود تا بخش مشخص شده را تکمیل کند. الگوهای بسیاری به شکل ماتریس های 6 × 6 ، 4 × 4 ، 3 × 3 یا 2 × 2 برای این پرسشنامه تنظیم شده است.

آزمودنی در مدت 40 دقیقه باید به 60 سوال پاسخ دهد. ماتریس های این آزمون به تدریج دشوارتر می شوند و فرد باید از بین 6 تا 8 گزینه تصویری که منطق الگو را تکمیل می کند را انتخاب کند. ماتریس های پیش رونده در سه شکل مختلف برای شرکت کنندگان با توانایی های مختلف وجود دارد:

ماتریس های پیشرفته استاندارد

ماتریس های پیشرونده استاندارد ( Standard Progressive Matrices ) شکل اصلی ماتریس ها هستند که نخستین بار در سال 1938 منتشر شد. ماتریس های استاندارد شامل 5 مجموعه (A تا E) و 12 مورد (به عنوان مثال ، A1 تا A12) است، در این آزمون هرچه از سوالی به سوال دیگر می رویم دشوارتر می شود.

در ماتریس های استانداردجهت تجزیه و تحلیل سوالات انتهایی نیاز به توانایی شناختی بیشتری وجود دارد. در این مدل ریون سوالات با رنگ سیاه و سفید ارائه شده اند.

ماتریس پیشرونده رنگی

مدل دیگری از تست ریون ماتریس های پیشرونده رنگی ( Colored Progressive Matrices ) است. باین نوع از تست ریون برای کودکان 5 تا 11 ساله، سالمندان و افراد دارای اختلال ذهنی و جسمی طراحی شده است. این آزمایش شامل مجموعه های A و B از ماتریس های استاندارد است.

اکثر موارد بر روی یک پس زمینه رنگی ارائه شده اند تا به لحاظ بصری برای شرکت کنندگان جذاب تر باشد. با این حال، موارد کمی که در مجموعه B وجود دارد، به صورت سیاه و سفید ارائه می شوند. به این ترتیب، اگر موضوعی بیش از انتظارات آزمایشگر باشد، به مجموعه های C ، D و E از ماتریس های استاندارد رجوع می کند.

ماتریس های پیشرفته

فرم پیشرفته ماتریس ها ( Advanced Progressive Matrices ) شامل 48 سوال است که به صورت یک مجموعه 12 تایی (مجموعه اول) و 36 تایی (مجموعه دوم) ارائه می شود.

در این مدل نیز همانند ماتریس های پیشرفته استاندارد سوالات به صورت سیاه و سفید بر روی زمینه سفید ارائه می شوند، و با پیشرفت در هر مجموعه پاسخدهی سخت تر می گردد. این آزمون برای بزرگسالان و نوجوانان دارای هوش متوسط به بالا مناسب است.

روایی و اعتبار تست هوش ریون

روایی و اعتبار تست هوش ریون بیانگر آن است که این آزمون دارای قابلیت اطمینان مناسبی برای هوش غیرکلامی است. در زیر روایی و اعتبار این آزمون در مطالعات بین المللی و مطالعات ایرانی گزارش شده است:

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی

در پژوهش بورس و ویگنا (٢٠٠٥)، با استفاده از فرم پیشرفته ماتریس های پیشرونده ریون در سه زمان مختلف، میانگین نمرات خام آزمودنیها در دفعه اول ١٨/٥١، دفعه دوم ٢٠/٤٥ و دفعه سوم ٢١/٨٥ به دست آمده است، که نشان دهنده میزان بالای پایایی این آزمون است . آناستازی, (ترجمه براهنی، ١٣٧١) معتقد است همبستگی آزمون ریون با آزمون های کلامی و عملی هوشی بین ٠/٤٠ تا ٠/٧٥ متغیر است و میزان همبستگی آن با آزمونهای عملی بیشتر از کلامی است.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات داخلی

در ایران طی یک مطالعه مقدماتی روی 50 نفر آزمودنی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند در دو نوبت به فاصله زمانی 2 ماه مورد آزمون قرار گرفت، سپس ضریب همبستگی بین نمرات خامن حاصل از دو مرحله آزمون گیری محاسبه و مقدار آن 0/91 به دست آمد که معنادار است. تجزیه و تحلیل سوال های آزمون از طریق بررسی هماهنگی درونی سوالات و با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که سوالات آزمون از هماهنگی درونی برخوردار هستند. ضریب آلفای آزمون 0/82 به دست آمد.بررسی روایی ملاکی این آزمون نیز روی 60 نفر از آزمودنی های همراه با آزمون هوش وکسلر بزرگسالا بخش کلامی برابر با 0/73 به دست آمد که نشان از روایی مطلوب این آزمون دارد.

روایی و اعتبار چیست؟

روایی و اعتبار به معنی بررسی علمی کاربردپذیری و ارزش گذاری تست های مورد استفاده می باشد. به عبارتی روایی و اعتبار روش های علمی هستند که با استفاده از محاسبات و آزمونهای پذیرفته شده بین المللی توانایی تست را مورد ارزیابی قرار می دهند.

روایی (Validity) نشان می دهد که تست مورد نظر تا چه میزان ویژگی هدف را ارزیابی می کند. در تست پیش رو به این معنی است که تا چه میزان تست هوش ریون می تواند به طور دقیق میزان هوش غیرکلامی را در شما بسنجد.

اعتبار (Reliability) به میزان ثبات و پایداری تست اشاره دارد. یعنی تست هوش ریون در شرایط یکسان به چه میزان می تواند نتایج یکسانی را نشان داد.

الگوهای سه کندلی و انواع آن‌ها در تحلیل تکنیکال

الگوهای سه کندلی و انواع آن‌ها در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال، همچون میانبرهایی هستند که می‌توانند به معامله الگوهای سه‌تایی گران در نقاط مختلف سیگنال‌هایی مبنی بر میزان قدرت بازار، بازگشت یا ادامه روند را ارائه دهند. این الگوهای کندلی بسته به شرایط و تعدادی که دارند می‌توانند به دسته‌ها و انواع مختلفی تقسیم شوند.

همچنین می‌توان توسط این الگو ها در معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به معامله پرداخت، اما باید در نظر داشت که هر چه الگوی کندلی در تایم بالاتری تشکیل شود اعتبار بیشتری دارد.

در این مقاله و در ادامه مبحث آموزش کندل استیک قصد داریم تا با الگوهایی که توسط سه کندل در کنار یک دیگر به وجود می آیند آشنا شویم و تک تک این الگو ها را مورد بررسی قرار دهیم.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

الگوی سه کندلی چیست؟

الگوی سه کندلی چیست؟

به الگوهایی که توسط سه کندل تشکیل می‌شوند الگوهای سه کندلی گفته می‌شود، بنابراین در این نوع الگوها باید به دنبال ساختاری باشیم که در مجموع توسط سه کندل به وجود آمده الگوهای سه‌تایی است و این سه کندل در کنار هم به ما مفهوم خاصی را می‌رساند. این الگو می‌تواند همانند الگوهای دیگر از نوع ادامه دهنده یا تغییر دهنده باشند.

هر کدام از این الگوها با توجه به شکل ساختاری و محل قرار گیری خود می‌توانند، مفهوم خاصی را به معامله گر منتقل کنند. در ادامه به معرفی تمامی این الگوها که عبارتند از: الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star)، الگوی کندل ستاره عصر گاهی (Evening star)، الگوی کندلی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)، الگوی کندلی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows Pattern) خواهیم پرداخت.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی (Morning Star)، یک نوع الگوی بازگشتی است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و هشداری برای پایان روند نزولی و شروع روند جدید در جهت صعودی شدن قیمت می‌باشد.

مفهومی کلی این الگو به این شکل می‌باشد که: در کندل اول، فروشندگان با فشار فروش خود قیمت را پایین برده و یک کندل نزولی پرقدرت را تشکیل داده‌اند، سپس در کندل دوم اولین و آخرین قیمت معاملاتی در بازه زمانی همان کندل، نزدیک به هم است که این امر نشان از بی ‌تصمیمی و سردرگمی فروشندگان و خریداران را دارد.

در نهایت کندل سوم با گپ صعودی آغاز به کار می‌کند و خریداران با قدرت زیادی وارد معامله می‌شوند و قیمت را به شدت بالا می‌برند. به صورت کلی با شکل گیری این سه کندل که پشت سر یک دیگر تشکیل می‌شوند، می‌توان نسبت به انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران اطمینان حاصل کرد.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد این الگوی کندلی، می‌توانید مقاله (الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star) در تحلیل تکنیکال) را مطالعه نمایید.

الگوی کندل ستاره عصر گاهی

الگوی کندل ستاره عصر گاهی

الگوی کندلی ستاره عصر گاهی (Evening star)، جزو الگو های بازگشتی می‌باشد که توسط سه کندل و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و با پدیدار شدن آن می‌توان هشداری مبنی بر پایان روند صعودی دریافت کرد.

این الگو قرینه الگوی ستاره صبحگاهی می‌باشد و سه کندل این الگو به این صورت تشکیل می‌شود که کندل اول، یک نوع کندل پرقدرت صعودی است، پس از آن کندل دوم که با یک شکاف قیمتی (gap) آغاز می‌شود به صورت دوجی شکل و بدون بدنه تشکیل می‌شود و در نهایت کندل سوم که با یک گپ نزولی آغاز می‌شود، به صورت یک کندل بزرگ نزولی که معمولا نصف کندل اول را پوشش می‌دهد می باشد. با تشکیل شدن این سه کندل در کنار یک دیگر می‌توان سیگنالی مبنی بر انتقال قدرت از فروشنده به خریدار را دریافت کرد.

برای داشتن اطلاعات الگوهای سه‌تایی بیشتر در مورد این الگوی کندلی، می‌توانید مقاله (الگوی کندل ستاره عصر گاهی (Evening star) در تحلیل تکنیکال) را مطالعه نمایید.

الگوی کندلی سه سرباز سفید

الگوی کندلی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)، در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید و می‌تواند سیگنال قدرتمندی در جهت صعودی شدن قیمت صادر کند.

الگوی سه‌ سرباز سفید از جمله الگو هایی می‌باشد که همانند الگوی ستاره عصرگاهی و الگوی ستاره صبحگاهی، توسط سه کندل تشکیل می‌شود، این سه کندل به صورت سه کندل صعودی متوالی می‌باشند که به صورت پله‌ای به سمت بالا امتداد دارند و تغییر روند از نزولی به صعودی را تأیید می‌کند.

مفهوم کلی که می‌توان از این الگو دریافت کرد این است که، پس از مدتی که قیمت در یک روند نزولی قرار داشته با برخورد به یک سطح حمایتی تعدادی خریدار وارد بازار می‌شوند و اولین کندل صعودی را به وجود می‌آورند، سپس خریداران با قدرت بیشتری شروع به معامله می‌کنند و با اطمینان از پایان قدرت فروشندگان، در کندل‌های دوم و سوم احتیاط خود را کنار می‌‌گذارند و شروع به خرید می‌کنند. همین امر باعث به وجود آمدن سه کندل صعودی متوالی می‌شود.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد این الگوی کندلی، می‌توانید مقاله (الگوی کندلی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) در تحلیل تکنیکال) را مطالعه نمایید.

 الگوی کندلی سه کلاغ سیاه

الگوی کندلی سه کلاغ سیاه

الگوی کندلی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows Pattern)، کاملا قرینه الگوی سه سرباز سفید است و جزو الگوهای سه کندلی به شمار می‌رود، این الگو در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد و می‌تواند سیگنال قدرتمندی در جهت تغییر روند از صعودی به نزولی باشد.

سه کندل تشکیل شده در این الگو، به صورت سه کندل نزولی متوالی می‌باشد که به صورت پله‌ای به سمت پایین امتداد پیدا کرده‌اند و همین مورد می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند صعودی به نزولی باشد.

نحوه تشکیل و مفهوم کلی این الگو به این صورت است که: هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قرار داشته با برخورد به یک سطح مقاومتی تعدادی فروشنده وارد بازار شده‌اند و اولین کندل نزولی را به وجود آورنده‌اند، سپس فروشندگان با قدرت بیشتری شروع به معامله می‌‌کنند و با اطمینان از پایان قدرت خریداران، در کندل‌های دوم و سوم احتیاط خود را کنار می‌‌گذارند و شروع به فروش می‌کنند. همین امر باعث به وجود آمدن سه کندل نزولی متوالی می‌شود.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد این الگوی کندلی، می‌توانید مقاله (الگوی کندلی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows Pattern) در تحلیل تکنیکال) را مطالعه نمایید.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله به تمامی الگوهایی که توسط سه کندل به وجود می‌آید پرداخته شد و داشتن اطلاعات در مورد انواع این الگوهای کندلی می‌تواند به معامله گران در هنگامی که با این الگوها برخورد می‌کنند، دید درست و سیگنال بسیار عالی از میزان مومنتوم و قدرت بازار ارائه دهد.

اما باید در الگوهای سه‌تایی نظر داشت که با تکیه بر این الگوهای سه کندلی نباید وارد معامله شد و سیگنال‌های تکنیکالی دیگری را نیز مانند: نواحی و خطوط مقاومتی، خطوط پیوت و سطوح فیبوناچی و. را باید مورد بررسی قرار داد.

سوالات متداول

الگوی سه کندلی چه نوع الگویی می‌باشد؟

به الگو هایی که توسط سه کندل در کنار یک دیگر تشکیل می شوند الگو های سه کندلی گفته می‌شود و این الگوها می‌توانند همانند الگوهای دیگر از نوع ادامه دهنده یا تغییر دهنده باشند.

چند نوع الگوی سه کندلی وجود دارد؟

چهار نوع الگوی سه کندلی وجود دارد که عبارتند از: الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star)، الگوی کندل ستاره عصر گاهی (Evening star)، الگوی کندلی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)، الگوی کندلی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows Pattern).

معرفی کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

مقدمه مؤلف
پس از نگارش کتاب الگوهای هارمونیک پیشرفته اینجانب با مطالعه آثار مشابه در حوزه الگوهای کلاسیک در بازار سرمایه، تصمیم گرفتم که کتابی بانثری ساده و بی پیرایه به قسمی که برای همگان قابل استفاده باشد وکما فی السابق براساس نمودارها و الگوهای نموداری بورس ایران باشد، به رشته تحریر در آوردم. لازم به ذکر است بطور کامل تمامی مطالب براساس رفرنس های معتبر بین المللی و یا براساس داشته ها و نگاشته های معتبر، اساتید بزرگ بازارهای سرمایه در خارج از کشور بوده و اینجانب هیچ دخل و تصرفی بر هیچکدام از مطالب ارائه شده نداشته و ندارم.

فهرست مطالب الگوهای کلاسیک پیشرفته:

فصل اول
● تعاریف
● تحلیل تکنیکال
● انواع نحوه نمایش نمودار
(Line chart)نمودار خطی
(Bar Chart) نمودار میلهای
(Candle stick)نمودار شمعی
(Time frame)حالات زمانی
● روند
● نظریه امواج الیوت
● سیکل کامل )موج کامل)
● قوانین حاکم بر امواج
● فیبوناچی
● نسبت فیبوناچی در بدن انسان
● استفاده فیبوناچی در بازارهای سرمایه

● انواع ابزار فیبوناچی
1- فیبوناچی بازگشتی Retracement Fibonacci
الف. آیکون فیبوناچی بازگشتی
ب.نحوه رسم فیبوناجی الگوهای سه‌تایی بازگشتی
2-فیبو ناچی گسترشی Extension Fibonacci
الف.آیکون فیبوناچی گسترشی
ب. نحوه رسم
ج. ترازها
3-فیبوناچی بازتابی Projection Fibonacci
4-فیبوناچی انبساطی Expansion

فصل دوم
● الگوهای کلاسیک
● انواع تحلیل تکنیکال
● دسته بندی الگوهای کلاسیک
● انواع الگوهای کلاسیک
● الگوی W یا M
● روند پوچ
● چنگال آندرو و استراتژی خط میانی
● الگوی M یا W نر و ماده یا آدم وحوا
● الگوی V
● الگوی M یا W ماده ونر یا حوا وآدم
● سرو شانه معکوس و انواع آن
● سرو شانه معکوس ساده
● سرو شانه های مرکب معکوس
● الگوی نعلبکی یا بشقاب
● الگوی M یا Wماده و ماده یا حوا و حوا
● فنجان
● فنجان صعودی با دسته
● فنجان صعودی بدون دسته
● الگوی صدف
● الگوی دو سقف و دو کف
● الگوی مستطیل

● پهنه
پهنه معمولی
پهنه دونده
پهنه شکست خورده
پهنه شکست دوگانه
پهنه شکست B
پهنه منبسط بیقاعده
منبسط طویل

● زیگزاگ
زیگزاگ طبیعی
زیگزاگ ناقص
زیگزاگ طویل

● مثلثهای همگرا
مثلث افزایشی
مثلث کاهشی
مثلث متقارن
مثلث مورب پیشتاز
مثلث مورب خاتمه دهنده

• مثلثهای واگرا
مثلث پهن شونده خاتمه دهنده
مثلث پهن شونده ادامه دهنده
مثلث گوشهای نزولی
مثلث گوشهای صعودی
مثلث گسترشی صعودی
مثلث گسترشی نزولی
سه سقف- سه کف
سه کف
سه سقف

• پرچم الگوهای سه‌تایی
• گوِه یا تیغه یا کنج
• قیف
• الماس
• الگوی WXY یا سه تایی سه گانه
• الگوی جزیره
• الگویWolf Wave یا الگوی ولفی
• شکست الگو

جواب تمرین صفحه ۹ ریاضی پنجم ⭕️ + توضیح

پاسخ سوال های 1 - 2 - 3 و 4 تمرین صفحه 9 کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی با راه حل های صحیح

حل سوال های تمرین صفحه ۹ ریاضی پنجم دبستان ، در این قسمت از فصل یک عدد نویسی و الگوها پنج سوال مطرح شده است که پاسخ آن ها را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا بررسی می کنیم.

توضیح و راه حل تمرین صفحه ۹ ریاضی پنجم

در ویدئو زیر می توانید توضیحات و مراحل حل سوالات صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی را مشاهده نمایید. همچنین در ادامه مقاله نیز پاسخ سوالات این بخش برای شما قرار داده شده است.

پاسخ تمرین صفحه ۹ ریاضی پنجم

۱- هر بسته کاغذ ۵۰۰ تایی، ۵ سانتی متر ضخامت دارد. ضخامت هر ۱۰۰ برگ کاغذ به طور تقریبی چند سانتی متر است؟

تعداد دسته های صدتایی
۵ = ۱۰۰ ÷ ۵۰۰
۱ = ۵ ÷ ۵

اگر یک میلیارد برگ کاغذ را روی هم قرار دهیم، ضخامت آنها چقدر می شود؟ حدس خود را بنویسید.

سانتی متر ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۱۰۰ ÷ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲- سه دانش آموز عدد دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار را با رقم نوشته اند؛ کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر را توضیح دهید.

۲۷۰۱۷۰۰۰
۲۷۰۰۱۷۰۰۰
۲۷۰۱۷۰۰۰۰

۳- در جای خالی زیر، چه عددهایی می توانید بنویسید؟ چهار عدد را مثال بزنید.

در جای خالی عددی باید نوشته شود که جمع آن با نهصد میلیون بیشتر از یک میلیارد شود، مثلا می توانیم عدد ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ را انتخاب کنیم.

۴- اطلاعات جدول زیر مربوط به سال ۱۳۹۳ است.

کشورایرانافغانستانپاکستانقزاقستان
جمعیت۷۸ میلیون و ۴۲۰ هزار۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار۱۸۰ میلیون و ۲۲۰ هزار۱۷ میلیون و ۶۱۰ هزار

الف) مجموع جمعیت این کشورها را با تقریب رقم یک میلیون و حذف رقم های بعد از آن پیدا کنید.

میلیون ۳۰۷ = ۱۸ + ۱۸۰ + ۳۱ + ۷۸

ب) مانند نمونه، جمعیت این کشورها را با تقریب ۱۰۰ هزار پیدا کنید. سپس، مجموع آنها را به دست آورید.

جمعیت کشورها با تقریب ۱۰۰ هزار عبارت است از :
ایران = ۷۸٬۴۰۰٬۰۰۰
افغانستان = ۳۱٬۳۰۰٬۰۰۰
پاکستان = ۱۸۰٬۲۰۰٬۰۰۰
قزاقستان = ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰

مجموع جمعیت های بالا عدد ۳۰۷٬۵۰۰٬۰۰۰ می شود.

✅ به پایان سوالات و جواب تمرین صفحه ۹ ریاضی پنجم رسیدیم، اگر می خواهید جواب سایر بخش ها را نیز مشاهده کنید کافیست شماره صفحه موردنظر را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.

ادبیات مسکن در معماری الگویی ایران

امروزه مفهومی به نام اقتصاد مسکن نه تنها حاصل شکل گیری روابط اجتماعی و اقتصادی جدید است، بلکه به طرزی محسوس بر روند طراحی از یک سو و انتخاب خریداران نیز از سوی دیگر تأثیرگذار بوده و مجموعه ای از حواشی را در طراحی و اجرای ابنیه مسکونی بوجود می آورد که مجددا” حجم پول در گردش این اقتصاد را افزایش می دهد. این روند تأثیر متقابل دائما” در جهت تشدید قرار دارد. خریداران خانه به ندرت در طراحی خانه نقش مستقیم ایفا می کنند و ارتباط طراح و مخاطب از طریق مفاهیم شکل گرفته در این بازار بوجود می آید و کارفرمایان یا همان سرمایه­گذاران نیز در چهارچوب فضای این جریان یعنی اقتصاد مسکن، سازمانها و جریانهای فرعی شکل گرفته در آن قرار دارند.

نگاهی تحلیلی به مفاهیم حاکم بر این فضا نشان می دهد، اصلاحاتی چون یک خوابه، دو خوابه، دوبلکس، پنت هاوس، پارکینگ و انباری در این جریان شکل گرفته اند. مفاهیمی که وظیفه آن ایجاد رابطه بین خریداران و بهره برداران و سرمایه گذاران و طراحان می باشد که سازمان اجرایی آن بنگاههای معاملات ملکی یا آگهی های روزنامه هاست. جالب آنکه، حتی در مواردی که در روابط دوستانه در معاملات، این بنگاهها حذف می شوند، ادبیات فوق در سر جای خود باقی می ماند. بر همین اساس می توان گفت؛ تأثیر این ادبیات بر طراحان و طراحی آنان انکارناپذیر است.

اما یا در گذشته های دور یعنی به طور مشخص دورانی که هنوز زبان معماری تاریخی وظیفه طراحی و تولید مسکن را به عهده داشته چنین ادبیاتی وجود داشته است؟ آیا مسکن مانند امروز در الگوهای سه‌تایی مقیاس وسیع تولید می شده و سپس مخاطبین خود را پیدا می­کرده؟ به هرحال مردم عادی با چه ادبیاتی خانه را توصیف می کرده اند؟

آنچه از مطالعات تاریخی صورت گرفته به دست می آید این است که هیچکدام از این بناها که امروزه، عنوان معماری باارزش و تاریخی را یدک می کشند، برای فروش ساخته نشده اند، بلکه سازنده همان استفاده کننده از بنا بوده است. یعنی رابطه ای مستقیم بین بهره بردار و طراح برقرار بوده است. چنانکه در مقاله رابطه معمار و کارفرما[2] توضیح دادم وجود یک زبان که نشانه های آن که همان الگوها باشد و مفاهیم آن که مجموعه عملکردها و اهمیت و نقش این فضاهای الگویی در سازماندهی فضای خانه بوده موجب می شده تا درک نسبتا” روشنی از نیازهای سفارش دهنده در ذهن معمار به وجود آید و سفارش دهنده نیز همین درک را از آنچه در نهایت ساخته می شده داشته باشد.
این فرایند با آنچه امروزه به عنوان فرایند طراحی و ساخت می شناسیم، دارای تفاوتی اساسی و ماهوی است؛ درست مانند روندی که در سفارش یک دست کت و شلوار به یک خیاطی طی می کنیم، در مقابل آنچه موجب تولید یک دست لباس توسط برندی مشهور درگوشه ای از جهان شکل می گیرد. انتخاب و خرید آن لباس در جای دیگر انجام می­شود. در روند دوم طبیعتا، طراح لباس می بایست در حالی که مخاطب مستقیم خود را نمی شناسند بر اساس مجموعه ای از داشته ها و مجموعه وسیعی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب خریدار نظیر؛ قیمت جنس و سلایق بازاری که آن را بازار هدف می نامد، تا آخرین تحولات از زیبایی شناسی مردم- در کنار رقابت با سایر تولیدکننده ها که تولیدات مشابهی دارند- لباس مناسب را طراحی و تولید کند. هم چنین او مجبور است تا مفهومی به نام تبلیغات را به محصول خود اضافه کند تا فروش محصول خود را رونق بخشید. در این میان، تولید کننده اگرچه تاحد ممکن انتخاب خریداران را در جهت مطلوب خود سمت و سو بخشد اما در طی فرآیندی ناگزیر و ناگریز، متاثر از انتخاب خریداران می باشد.

 • [1] کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت و مدیر عامل مهندسان مشاور عمارت خورشید
 • [2] این مقاله در شماره 85 مجله معمار چاپ شده است.

برندی مشهور درگوشه ای از جهان شکل می گیرد. انتخاب و خرید آن لباس در جای دیگر انجام می­شود. در روند دوم طبیعتا، طراح لباس می بایست در حالی که مخاطب مستقیم خود را نمی شناسند بر اساس مجموعه ای از داشته ها و مجموعه وسیعی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب خریدار نظیر؛ قیمت جنس و سلایق بازاری که آن را بازار هدف می نامد، تا آخرین تحولات از زیبایی شناسی مردم- در کنار رقابت با سایر تولیدکننده ها که تولیدات مشابهی دارند- لباس مناسب را طراحی و تولید کند. هم چنین او مجبور است تا مفهومی به نام تبلیغات را به محصول خود اضافه کند تا فروش محصول خود را رونق بخشید. در این میان، تولید کننده اگرچه تاحد ممکن انتخاب خریداران را در جهت مطلوب خود سمت و سو بخشد اما در طی فرآیندی ناگزیر و ناگریز، متاثر از انتخاب خریداران می باشد.

مشابه فرایند پیش گفته را می توان بر پروسه ای که امروزه بر تولید انبوه خانه چه در مقیاس مجموعه سازی های بزرگ و چه در مقیاس تولید خانه توسط مفهومی که به نام بساز و بفروشی می­نامیم طی می شود، اما در دوران معماری الگویی که در بستر مناسبات تولید کاملا” متفاوتی قرار داشته مسکن به صورت انبوه تولید نمی شده. البته نمونه های بسیار محدودی از مسکن سازی نسبتا” انبوه در قلعه روستاهایی که توسط متمولین با کندن یک قنات و ایجاد زمینهای کشاورزی ساخته می شده وجود داشته ولی تفاوت آن با تولید مسکن انبوه امروزی در اینجاست که بهره برداران که همان رعایا بوده اند موظف به زندگی در این بناها بوده اند و نقشی در فرآیند انتخاب نداشته اند.

اینکه معمولا” مردم خانه را برای استفاده خود یا برای فرزندان خود سفارش می­داده­اند مانع از این نبوده که در شرایطی دست به فروش ساختمان بزنند این بدان معنی است که برخی به جای سفارش خانه آنرا به صورت آماده خریداری می­کرده­اند. تفاوت این خرید با آنچه امروزه اتفاق می افتد اولا” در حجم ناچیزآن است و دوم اینکه معمولا” خرید به صورت دست دوم و سوم انجام می شده است.

اما چنانکه در آغاز گفتم ادبیاتی برای توصیف بنا ، بنا به هر ضرورتی از جمله خرید و فروش بنا وجود داشته است. مردم عادی از اسامی الگوها [3] استفاده نمی­کرده­اند و الگوها، صرفا مفاهیمی برای خود معماران بوده است آنچه مردم به این فضاها اتلاق می­کردند، صفات این الگوها بوده که متأثر از محل استقرار الگو در سازمان فضایی بنا و یا مجموعه عملکردهای قابل انتصاب به فضای الگویی خاص می باشد. این صفات برای عامه مردم مفهوم بوده و در درک و توصیف بنا به کار می آمده است. نکته جالب، ذکر این مطلب است که حتی در ادبیات فارسی نیز در توصیف ابنیه از همین صفات استفاده می شده است.

 • شاهنشین: مهمترین فضای خانه که درتبریز و دیگر مناطق غربی طنبی گفته می شود.
 • پایوان: فضایی نیمه باز رو به حیاط.
 • تختگاه: ایوانی با تقسیم دوتایی خارج از محور اصلی.
 • گوشواره: فضایی که در دو طرف فضای اصلی قرار گیرد .
 • حوضخانه: فضایی که عملکرد تابستانی داشته باشد معمولاً حوض و بادگیر دارد) اکثراً برروی محور اصلی قرار دارد.
 • سه دری: تقسیم سه تایی که با سه در به حیاط متصل شود.
 • دودری: تقسیم دوتایی که با دو در به حیاط متصل شود.
 • یک در دوپنجره: تقسیم سه تایی که در محور آن درو در دو طرف پنجره قراد دارد.
 • تهرانی: ( یا اتاق اورسی) سه دریکه دارای اورسی باشد و معمولاً در گوشواره قرار دارد.
 • زمستان نشین: وجه شمالی حیاط به اتاق اصلی هم الگوهای سه‌تایی گفته می شود به همه اتاق های این وجه هم گفته می شود.
 • تابستان نشین: وجه جنوبی حیاط به اتاق اصلی هم گفته می شود به همه اتاق های این وجه هم گفته می شود.
 • هشتی: هر فضایی که به عنوان ورودی استفاده شود میتواند الگوی هشتی را استفاده کند، می تواند اتاق ساده باشد.
 • مطبخ: معمولاً در حیاط های فرعی است و به ندرت بر محور اصلی قرار می گیرد.
 • [3] این الگوها در مقاله روش های طراحی در معماری تاریخی ایران توضیح داده شده است. این الگوها عبارتند ازتقسیم یک تایی، دو تایی، سه تایی، پنج تایی، شکم دریده و چلیپا.

اما سئوال اینجاست که آیا این معماری با این الگوها و صفات محدود همه نیازهای مردم را پاسخ می داده اند؟ آیا معمار تاریخی ایران می توانسته است بر اساس این الفبای محدود گستره وسیعی از آثار معماری؛ از کاخ های شاهان و اشراف گرفته تا خانه­ های مردم عادی را طراحی نماید؟

به زعم نگارنده پاسخ سئوال مطروحه مثبت است. چهارصفه ها مثال روشن و بارزی از قابلیت طراحی الگویی واحد از معماری برای ساخت خانه ای محقر زواره تا کاخ های شاهان صفوی در هشت بهشت و چهل ستون اصفهان به شمار می رود. یکی ساده، ابتدایی و دیگری بزرگ تر و پیچیده تر از گونه نخست. اما نکته مهم، ماهیت یکسان هر دو بناست. در هردو بنا، چهار ایوان وجود دارد در یکی با تقسیم سه تایی و در دیگری با تقسیم پنج تایی. مثال دیگر؛ وجود الگوها و صفات فضایی مشابه در اغلب خانه های تاریخی ایران است، بگونه ای که می توان مفاهیمی چون زمستان نشین، تابستان نشین و … را در طیف گسترده ای از خانه ها؛ از خانه بروجردیهای کاشان تا خانه ای کوچک در محله درب مسجد نائین شاه نشین، مشاهده کرد. یکی ترکیبی پیچیده از تقسیم پنج تایی و چلیپا و دیگری تقسیمی سه تایی و ساده. البته طبیعی است که حوض خانه در خانه های فقرا وجود نداشته و از خانه های مردم متوسط تا اعیان به چشم می خورده و تالار آینه و چینی خانه و شربتخانه را تنها در خانه اعیان می توان جستجو کرد.

از جمله مشخصاتی که در ارزش­گذاری یک بنا مؤثر بوده و میزانی برای انتخاب یک بنا برای خریدار مطرح می شده الگوهای تزئینی بوده است . از همین رو خانه ای با پنجره های ارسی، مقرنس کاری های تزئینی- گچ بری و آینه کاری و کاشی کاری به مراتب قیمت بالاتری برای خریدار داشته است، نکته جالب اینکه مردم در توصیف بنا به هر نیتی به این موارد نیز اشاراتی داشته اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.