مارجین ضرروی چیست؟


سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * ۱۰۰%

اصول صفحه آرایی کتاب

در بیشتر گرید های کتاب ، حاشیه سفید صفحات دقیقاً مشخص می کنند تا صفحه آرا به هنگام صفحه آرایی ، از شکل صفحه تصور درستی داشته باشد. حاشیه سفید اطراف صفحه ها را در اصطلاح « مارژین » می گویند که واژه ای انگلیسی است به معنی کناره و حاشیه. چهار فاصله اطرف صفحه ، یعنی فاصله سطح نوشته ها در هر صفحه تا عطف و بالا و پهلو و پایین هم اندازه نیستند و اندازه های استاندارد متداول به ترتیب به نسبت اعداد ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ یا ۵/۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ می باشد که از تناسب طلایی این نسبت ها حاصل شده است.

از ابتدای تولید کتاب به روش حروف چینی ، این تناسب طلایی در حاشیه صفحات کتابهای لاتین رعایت می شده است ولی در دهه های اخیر با تحولات هنری جهان و گسترش ارتباطات و پیدایش مکتبهای هنری سنت شکن مانند « دادئیسم » دیگر ، در صفحه آرایی الزام قطعی وجود ندارد که حتما تناسب طلایی رعایت شود. در صفحه آرایی کتاب برحسب روحیه موضوع کتاب و سلیقه صفحه آرا و ناشر حاشیه ها نسبت به حالت طلایی تغییر می یابند. بهتر است رعایت نکردن تناسب طلایی در حاشیه ها براساس منطق کاربردی باشد. در هر حال ، بسیار به ندرت اتفاق می افتد که برای کوچک انتخاب کردن فاصله سطح حروف از لبه مخالف عطف ، از فاصله همین سطح تا عطف داشته باشیم و تقریبا همیشه ، فاصله سطح نوشته های کتاب تا عطف ، از سه حاشیه دیگر باید کمتر باشد زیرا این فاصله از میان ، چهار فاصله حاشیه های صفحه تنها فاصله ای است که در دو صفحه مقابل هم کنار خودش تکرار می شود و از جهت حسی نیز چون دو صفحه مقابل هم یک نمای بصری را به وجود می آورند ، بهتر است بین دو نیمه این نما ، حداقل فاصله ضروری وجود داشته باشد. صفحه آرایی کتاب دو مرحله مختلف دارد که یا هر دو مرحله را یک طراح انجام می دهد و یا طراح به مرحله اول می پردازد و شخص دیگری صفحات را برای لیتوگرافی آماده می شازد و اجرای نهایی می نماید. مرحله اول طراحی کلی کتاب یعنی طرح گرید ، شامل شکل صفحه عنوان اصلی و صفحه حقوق ، طرح سرفصل ها و زیر مجموعه آنها ، چگونگی شروع مطلب پس از سرفصل و مواردی از این قبیل می شود که با فکر و اندیشه و خلاقیت همراه است. مرحله دوم ، جنبه اجرای دقیق این تصمیمات را دارد و نیازمند حوصله و دقت است و ممکن است اندیشه و خلاقیت در آن ، کاربرد بسیار اندکی داشته باشد.

در مورد طراحی سرفصل های کتاب ، معیار ویژه ای نداریم به غیر از این که شکل سرفصل ها باید با شکل صفحات معمولی و موضوع آن ، هماهنگی و تناسب داشته باشد. مثلاً استفاده از نقش اسلیمی در سرفصل کتابی جایز است که موضوع آن به نوعی با فرهنگ اسلامی ارتباط دارد. شکل بعضی از طرح های اسلیمی ، جهت و حرکت مشخصی دارد و چشم را به جهت معینی هدایت می کند. مثلاً نوشته را در مقابل آن قرار می دهیم که چشم را به طرف نوشته عنوان فصل هدایت کند. در کتاب هایی که تعداد فصل ها نسبت به حجم کلی کتاب ، زیاد است ، سر فصل ممکن است هم در صفحه زوج و هم در صفحه فرد قرار گیرد و پس از انتهای هر فصل ، بلافاصله طرح سر فصل بیاید. در سرفصل ها هم ، بهتر است نوشته ها وارد سطح حاشیه هایی نشوند که در گرید مشخص گردیده اند. ولی چنان که خط یا طرح و نقش حاشیه ها را قطع کند و تا برش صفحه ادامه یابد ، اشکال ندارد. در طراحی سرفصل ها ابداع خلاقیت و شخیصت بصری کتاب ، قاعدتاً متناسب با موضوع آن است ، عوامل مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند. طرح سرفصل کتاب غالباً نیازی به نقش و نگار ندارد و نباید به سادگی کتاب صدمه بزند. اگر در کتابی ، یک برگ کامل را به سرفصل اختصاص دهیم ( روی صفحه طرح سرفصل باشد و پشت آن سفید ) ، در صفحه بعد که شروع مطلب فصل است ، باید حدود ۳/۱ بالای صفحه را خالی بگذاریم و سپس مطلب را شروع کنیم و در هیچ حالت نباید مطلب فصل ، کاملاً از بالای صفحه شروع شود. تذکر این نکته ضروری است که در صفحات عادی کتاب و نیز صفحاتی از کتاب که سراسر آن یک جدول و یا یک تصویر باشد ، شماره صفحه و کلمات سرصفحه باید گذاشته شود اما در صفحات سرفصل و نیز پشت آن که سفید است ، نباید شماره صفحه و واژگان مربوط به سرصفحه و چیزهایی از این قبیل را گذاشت.

سرصفحه ها ، تنها واژگانی هستند که مجازند در حاشیه های صفحه قرار گیرند. معمولاً سرصفحه سمت راست ، که در صفحه زوج واقع می شود ، نام کتاب است و سر صفحه سمت چپ ، که در صفحه فرد قرار دارد ، نام فصل می باشد.به بیان کامل تر ، عنوانی که ثابت تر است در صفحه زوج و مارجین ضرروی چیست؟ مارجین ضرروی چیست؟ مطلبی که نسبت به این صفحه زودتر تغییر می کند در صفحه فرد قرار می گیرد.

نکته بسیار مهم این که در به کارگیری هر نقشی که قرار است در تمام صفحات کتاب تکرار شود ، این واقعیت را باید در نظر داشت که نقش مذبور ، از نظر بصری باید بسیار سبک باشد. یعنی یا بسیار ریز و با رنگی تیره و یا کمی درشت تر ولی با رنگی بسیار روشن و نزدیک به رنگ زمینه.استفاده از نقش ، حتی نوع ظریف و کوچک آن ، در کتابهای معدودی جایز است مانند کتاب های معرف اسلامی که ممکن است در بعضی آنها طراح از نقوش اسلیمی بسیار ظریفی برای تزیین صفحه استفاده کند. نکته مهم در صفحه آرایی کتاب ، یکپارچه بودن و هماهنگی کار و ثابت ماندن هر تصمیم و سلیقه ای در تمام کتاب است ؛ به طور مثال ، اگر شروع یک فصل با بالای صفحه ۱۲ سطر فاصله دارد مارجین ضرروی چیست؟ مارجین ضرروی چیست؟ ، این امر ، در فصل های دیگر کتاب هم باید دقیقاً رعایت شود و یا ، اگر سر هر پاراگراف دو سیسیرو داخل می رود ، در سراسر کتاب همین گونه باشد.

صفحه آرایی کتابهای بدون تصویر :

در این کتاب ها ، مدیر تولید موسسه نشر یا طراح ، ضوابطی را برای تمام جنبه های بصری کتاب در نظر می گیرد که با استانداردهای تولید کتاب سازگار باشد و تمام صفحات کتاب با رعایت این ضوابط آماده گردد. این ضوابط تعداد سطرهای بالای سرفصل ها ، محل استقرار تیترها و میان تیترها و تیترهای فرعی تر و سرصفحات و شماره صفحات و چگونگی وضعیت سرفصلها و مواردی از این دست را مشخص می کند. در صفخه آرایی رایانه ای ، این ضوابط برای رایانه تعریف می شود و در صفحه آرایی سنتی معروف به « چسب و قیچی » از گرید چاپ شده به رنگ آبی استفاده می کنیم و یا گرید را روی طلق رسامی می نماییم و با استفاده از میز نور و قرار دادن صفحات کاغذ سفید بر روی آن ، عمل صفحه آرایی را انجام می دهیم. هنگام صفحه آرایی ، باید « خبر » یعنی متن دستنویس یا تایپ شده کتاب را کنار دست خود داشته باشیم و با توجه به نظم مطالب ، حروف چینی را در صفحه ماکت ( صفحه ای که گرید روی آن با رنگ آبی چاپ شده است ) بچسبانیم.

در مورد پانوشت صفحات کتاب ، موارد زیر را باید رعایت نمود :

– پانوشت های فارسی و پانوشت های فارسی و لاتین ، همیشه از راست به چپ و با شماره های فارسی چاپ می شوند.

– پانوشت های لاتین ، همیشه از چپ به راست و با شماره های لاتین حروف چینی و صفحه آرایی می گردند.

– در پایان پانوشت های توضیحی و ارجاعی باید نقطه گذاشت. اما اگر در پانوشت فقط نام یا اصطلاح آورده شود ، در پایان آن نیازی به نقطه نیست.

– اگر پانوشت ها کوتاه باشند و بخواهیم آنها را دنبال یکدیگر بیاوریم ، فاصله میان انتهای یک پانوشت و ابتدای پانوشت بعدی ، معمولاً دو سیسیرو یعنی ۹ میلیمتر است. در هر حال ، این مقدار بهتر است ثابت باشد و در سراسر کتاب ثابت بماند.

– در صورتی که در پایین صفحه برای تمام پانوشت یا پانوشت ها جا نباشد ، بقیه آخرین پانوشت پایین صفحه ، به صفحه بعد برده مارجین ضرروی چیست؟ می شود. در این صورت ، باید از نشانه پیکان ظریف و کوچکی هم در پایان صفحه و در منتهی الیه سمت چپ ، زیر آخرین سطر و نیز در شروع پانوشت در صفحه بعد در بالای منتهی الیه سمت راست استفاده نمود.

در صفحه آرایی کتاب ، هرگاه مجبور شویم نمودار یا جدولی را در حالت خلاف جهت متن در صفحه قرار دهیم در کتاب های فارسی زبان محل استقرار شرح جدول یا نمودار را قرار می دهیم. همین مورد را در کتاب های زبان انگلیسی یا هر زبانی که از سمت چپ خوانده می شود نشان می دهد. شماره و عنوان جدول بهتر است در بالای آن قرار گیرد و توضیحات دیگر در زیر آن. در حروف چینی جداول باید در نظر داشت که حروف ترجیحاً باید مختصری از متن کوچکتر باشند ، مقدار این کوچک بودن ، برحسب تعداد واژه هایی که در هر خانه جدول قرار می گیرد ، متفاوت است. گاهی ممکن است مطالب یک جدول از ارتفاع یک صفحه کتاب تجاوز کند. در این صورت ، می توان دنباله جدول را در صفحه یا صفحه های بعد ادامه داد.

صفحه آرایی کتاب های مصور :

در کتاب های مصور ، علاوه بر طرح یک ساختار کلی برای صفحه آرایی کتاب و شکل صفحه عنوان ، صفحه حقوق ، سرفصل ها و . . . نیاز است که صفحه آرا شناخت کافی از مفهوم ترکیب هنری یا کمپوزسیون و به مارجین ضرروی چیست؟ طور کلی مبانی هنرهای تجسمی داشته باشد تا بتواند در صفحه ، درباره عوامل بصری ، تصمیمات مقتضی مناسب و مطلوبی اتخاذ کند. گرید کتابهای مصور باید به صورت دو صفحه مقابل هم طراحی شود زیرا مجموعه دو صفحه مقابل هم میدان عمل صفحه آرا هستند و اگر صفحه را به بوم نقاشی تشبیه کنیم ، دو صفحه مقابل هم یک بوم را برای عرضه خلاقیت هنری می سازند. در کتابهای مصور ، گرید دو صفحه ای حتماً باید تعدادی خط عمودی داشته باشد که برای قرارگیری تصاویر به کار گرفته شوند. تعداد تقسیمات عمودی ، به وسیله طراح ، نوع و تعداد تصاویر بستگی دارد. در کتابهای علمی و درسی که معمولاً تصویر هم دارند ، تصمیم گیری در مورد جای تصاویر باید بسیار کاربردی و منطقی باشد و تصویر ، نهایت نزدیکی را با متن مربوط به آن داشته باشد. باید برای اندازه تصاویر و چگونگی استقرار آنها در متن ، تصمیمی ثابت گرفت.

یکی از انواع پایه کارهای کتاب که طراحی آن نیاز به تجربه و خلاقیت تجسمی دارد ، طراحی پایه کار آلبوم های عکس است. یک شیوه کلاسیک که برای این منظور می توان به ان اشاره نمود ، روش واحد بندی یا گرید « مدوله » می باشد. در این روش ، سطح موثر هر صفحه ، یعنی سطحی را که پس از کسر حاشیه ها باقی می ماند ، به چند واحد مربع یا مربع مستطیل تقسیم می کنیم. یکی از شیوه هایی که در کتابهای مصور می توانیم از آن برای تعیین کادر تصاویر استفاده کنیم ، رعایت نسبت ثابت طول به عرض در چند تصویر است که در مجاورت یا نزدیکی یکدیگر در صفحه واقع شده اند. این شیوه نوعی تعادل ایجاد می کند. در صفحه آرایی ، استفاده از مربع که یکی از سه شکل اصلی است راه مناسبی است که صفحه آرا بتواند به سهولت و سرعت به ترکیب بصری مناسبی برسد. یعنی کادر بعضی از تصاویر یا بعضی از ستونهای حروف ، می تواند مربع شکل باشد تا صفحه آرا برای رسیدن به ترکیب بصری مناسب یاری دهد. کادر تصاویری هم که طول و عرض آنها تفاوت مختصری دارد. در صفحه آرایی کتابهای درسی مصور ، « عملکرد » نقش بسیار مهمی بر عهده دارد و عوامل مرتبط با آن ، مانند گروه سنی خواننده کتاب و معلومات و توانایی های او و نیز ، جنبه های فرهنگی و روان شناسانه مخاطب کتاب باید کاملاً در نظر گرفته شود. صفحه آرایی این گونه کتابها بسیار مهم است و نقش حساسی در امر آموزش دارد. تصمیم گیری در مورد ایده کلی و خطوط مولفان کتاب ، متخصص یا متخصصان روان شناسی کودک و نوجوان و یک یا چند طرح مجرب و یک یا چند آموزگار با سابقه و مجرب انجام شود.

تعیین اندازه تصویر :

برای اندازه زدن تصاویر در صفحه آرایی کتابهای مصور ، از رابطه زیر استفاده می کنیم :

طول تصویر در ارژینال صفحه آرایی طول تصویر یا اسلاید موجود

عرض تصویر در ارژینال صفحه آرایی عرض تصویر یا اسلاید موجود

این مفهوم را با بیان زیر نیز می توان شرح داد :

در بزرگ کردن تصویر ABCD ، اگر طول تصویر جدید را داشته باشیم ، برای یافتن عرض تصویر جدید ، DC را ادامه می دهیم و نقطه C’ را در امتداد آن طوری انتخاب می کنیم که DC’ ، برابر طول تصویر جدید باشد. از C’ ، خطی عمود به DC رسم می کنیم تا امتداد قطر DB را در B’ قطع کند. از B’ خطی موازی DC رسم می کنیم تا امتداد خط DA را در قطع A’ قطع نماید. مستطیل A’B’C’D’ تصویر بزرگ شده ABCD می باشد که همان تناسب طول و عرض را دارد.

جهت تصویر یا زاویه دید :

در کتا بهای مصور ، برای معین کردن جای مناسب تصاویر ، باید جهت عکس ها را هم در نظر گرفت. مفهوم جهت عکس یا « زاویه دید در عکس » به شرح زیر است : دایره یکی از سـه شکل اصـلی است که جهت مشخصی نـدارد و سمـت و سـوی خاصی را القا نمی کند. اما اگر یک دایره بسیار کوچک را در نزدیکی دایره بزرگنمایی تماشا کنیم ، حرکت چشم از دایره بزرگ به طرف دایره کوچک خواهد بود ؛ یعنی ناظر ، ابتدا دایره بزرگ را می بیند و سپس ، نگاهش به طرف دایره کوچک می رود. اگر خطوط ذهنی به وجود آمده را رسم کنیم ، شکل نهایی مانند یک فلش عمل می کند و جهت مشخصی ( از دایره بزرگ به طرف دایره کوچک ) دارد. منظور از « زاویه دید » یا « جهت عکس » همین حرکت و جهت است که مشخص می کند وقتی چشم شیء خاص یا تصویر آن را مشاهده می کند ، نخست منعطف به کدام قسمت می شود و سپس ، در چه جهتی حرکت می نماید.

وقتی به چهره انسان یا صورت حیوانی از روبرو نگاه کنیم از لحاظ جهت عکس ، خنثی است و جهت خاصی ندارد. تصویر یک اتومبیل یا گاری یا قطار از روبرو خنثی است. همان گونه که بعضی از اشکال هندسی مانند دایره هم خنثی هستند و جهت مشخصی را القا نمی کنند. در صفحه آرایی از این زاویه دید یا جهت نگاه تصویر ، فراوان استفاده می کنیم. بر روی جلد کتابها ، جهت نگاه تصویر نباید به طرف عطف باشد بلکه باید به سمت لبه کتاب نگاه کند. اگر تصویری به سمت چپ نگاه کند یا جهت حرکت چشم در آن از راست به چپ باشد ، عمل پیاده کردن و استقرار آن در سمت راست دو صفحه مقابل یکدیگر است. جهت مایل با مفهوم تعادل رابطه معکوس دارد. این جهت بی ثبات ترین و در نتیجه پرتحرک ترین نیروی جهت دار بصری است ودر تصاویر وجود چنین جهتی بیش از همه جلب توجه می کند. معنا و حالت آن ناآرام و تهدید کننده است.

دستگاه حسی انسان به گونه ای عمل می کند که انسان ، هنگام مشاهده یک طرح یا تصویر ، تمایل شدیدی به تعادل دارد. در صفحه آرایی یکی از راه های رسیدن به تعادل ، تقارن است. در کتاب های خطی و نیز کتاب های چاپ سنگی دوره قاجار ، صفحات دارای تعادلی که بر مبنای تقارن آرایش یافته اند ، فراوان یافت می شود. اما باید توجه کرد که امروزه در صفحه آرایی ، ایجاد تعادل به وسیله تقارن راه حل ارزشمند و هوشمندانه ای به شمار نمی رود و تقارن ، زبان بصری مناسب قرن ما نیست. از این رو ، بهتر است با استفاده از روشهایی غیر از تقارن ، تعادل را در دو صفحه مقابل هم ایجاد کرد.

صفحه آرایی کتاب های کودکان :

در صفحه آرایی کتابهای کودکان ، اصل مهم ، رعایت سادگی و پرهیز از پیچیدگی مارجین ضرروی چیست؟ است. سفید خوانی ، یعنی وجود سطوح سفید علاوه بر حاشیه ها و رعایت ان در صفحه آرایی کتاب کودک ، بسیار ضروری است. از این رو ، نباید صفحات از تصویر و نوشته کاملا پر شوند و سفیدی نداشته باشند. اما تقسیم این سفیدی ها در صفحات ، باید با رعایت ضوابط و مبانی بصری صورت گیرد و به سهولت خواندن و درک مفهوم کمک کند. گروه سنی کودک نیز باید در نظر گرفته شود. سفید خوانی کتاب کودک ۶ تا ۷ ساله نسبت به سفید خوانی کتاب های نوجوانا بیشتر است. در صفحه آرایی کتاب های کودکان ، دو صفحه مقابل هم را با تاکید زیاد ، باید یک تابلو و یک صفحه دید و در حد امکان ، این دو صفحه را به هم مربوط نمود که به صورت یک تابلو دیده شود. یکی از روش های رایج برای رسیدن به این هدف ، ادامه تصویر از یک صفحه به صفحه مارجین ضرروی چیست؟ مقابل است.

راهنمای استفاده از صرافی Bitget

راهنمای استفاده از صرافی Bitget

صرافی Bitget یکی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال است که سریع‌ترین رشد را داشته و در سال 2018 تاسیس شد و در حال حاضر ادعا می کند که بیش از 2 میلیون کاربر ثبت شده در سراسر جهان دارد. همچنین شایان ذکر است که صرافی Bitget در پایان سال گذشته در یک اقدام بازاریابی قابل توجه به عنوان اولین حامی مالی باشگاه فوتبال افسانه ای یوونتوس معرفی شد. هدف این پلتفرم ارائه یک تجربه معاملاتی منصفانه برای مشتریان خود است. این صرافی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، استرالیا و کانادا قابل استفاده است. این صرافی قابلیت نصب بر روی دسکتاپ و موبایل را دارد. در این مقاله می خواهیم در مورد نصب و راه اندازی نسخه دسکتاپ صحبت کنیم. برای آشنایی با این صرافی، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

نحوه ایجاد و ثبت نام اکانت در صرافی بیت گت

روش ایجاد حساب در صرافی Bitget، نسبتا ساده بوده و به راحتی با کلیک بر روی دکمه ثبت نام در منوی بالایی و با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل ثبت نام انجام می شود.

ثبت نام در صرافی Bitget

پس از ثبت حساب، بسیار توصیه می شود که مستقیماً به تنظیمات امنیتی خود بروید و تمام مراحل اضافی مانند افزودن یک شماره تلفن برای احراز هویت اضافی، استفاده از Google Authenticator's 2FA، تنظیم یک کد بودجه برای زمانی که واریز می کنید و برداشت را انجام دهید. اگر می‌خواهید محدودیت‌های برداشت خود را به 200 بیت کوین در روز برای افراد و مؤسسات افزایش دهید، تأیید هویت ضروری است.

روش واریز و برداشت در صرافی Bitget

هنگامی که حساب خود را باز کردید و آماده راه اندازی شد، باید آن را شارژ کنید تا بتوانید معامله خود را شروع کنید. واریز و برداشت در این صرافی به راحتی انجام خواهد شد. مطابق با شکل بالا می توانید به راحتی بر روی دارایی های خود نظارت کرده، واریز و برداشت را انجام دهید. برای واریز کافیست دکمه کنار دارایی را زده و در نهایت وجه مورد نیاز را به آدرس مربوطه واریز کنید. عملیات برداشت نیز دقیقا همان فرآیند است اما باید آدرس دریافت کننده را وارد کنید.

در این حالت که سرمایه مورد نیاز برای معامله را فراهم کردید، می توانید معامله خود را شروع کنید.

واریز و برداشت در صرافی bitget

انجام معامله فیوچر در صرافی Bitget

معاملات فیوچر از جمله معاملاتی هستند که تاریخ انقضا نداشته و کاربر هر زمان که بخواهد می تواند معامله فیوچر خود را ببندد. به همین خاطر است که معاملات فیوچری به رایج ترین ابزار برای معامله گران اهرمی تبدیل شده است. مزیت اصلی این گونه معاملات این است که با داشتن اهرم می توانید معاملاتی را با سرمایه ای بیش از آنچه در کیف پول خود دارید، انجام دهید. در جفت های معاملاتی همچون مانند BTC/USDT می توانید اهرم خود را تا 125 برابر مارجینی که وارد معامله می کنید، افزایش دهید. این بدان معناست که با کوچکترین حرکتی برخلاف موقعیت خود شما، موجب از بین رفتن سرمایه شما خواهد شد.

بنابراین استفاده از معاملات اهرمی بسیار ریسک پذیر است و به همین خاطر توصیه می شود از اهرم 3 الی 5 برابر استفاده نشود. چرا که در این حالت خطر از دست دادن سرمایه به صورت تصاعدی افزایش می یابد. به همین دلیل، مهم است که بدانید معاملات اهرمی ریسک بالایی دارد. استفاده از چیزی بالاتر از 3-5 برابر توصیه نمی شود و حتی در آن زمان، خطرات از دست دادن سرمایه به طور تصاعدی افزایش می یابد. فقط باید با متخصصان مجرب تمرین شود و هرگز نباید با چیزی بیش از آنچه که از دست دادن توانایی دارید معامله کنید. برای اینکه توانایی انجام معامله به صورت فیوچری را داشته باشید، باید سرمایه خود را وارد حساب فیوچری خود کنید. در شکل زیر می توانید این شرایط را مشاهده کنید.

انجام معامله فیوچر در صرافی Bitget

استفاده از این روش معاملاتی بسیار راحت است و می توانید به راحتی جفت های معاملاتی را انجام دهید. در وسط نموداری وجود دارد که با استفاده از TradingView طراحی شده است و تمامی سفارشات و تاریخچه معاملات در سمت راست وجود دارد.

مارجین کراس و ایزولیت

در این صرافی می توانید بین Isolated و Cross Margin یکی را انتخاب کنید.

مارجین کراس و ایزولیت در صرافی بیت گت

معامله ایزوله به موقعیتی گفته می شود که به مقدار معینی محدود شده است. زمانی مارجین ضرروی چیست؟ که مارجین تخصص یافته کمتر از PNL تحقق نیافته است، موقعیت از بین می رود اما دیگر وجوه تحت تاثیر قرار نمی گیرد. در مارجین ایزوله انعطاف پذیری بهتری با توانایی تقسیم وجوه کاربر ارائه می دهد. در زمان پامپ و دامپ های بازار به دلیل عدم وجود مارجین زمانی که کاربر یک اهرم بالا را انتخاب می کند، ریسک بالاتری را خواهند داشت. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در معاملات ایزوله، کاربر این توانایی را خواهد داشت، مقدار مارجین خود را تنظیم کند و قبل از بین رفتن مارجین، موجودی خود را اضافه و یا کم کند.

در مارجین کراس از تمام حاشیه کاربر به عنوان موجودی در پلتفرم معاملاتی استفاده می کند. یعنی مارجین بین تمام موقعیت های کاربر به اشتراک گذاشته می شود. با استفاده از مارجین کراس، کاربر وجوه بیشتری در موجودی حساب خود خواهد داشت تا در صورت انتخاب اهرم مناسب، از لیکوئید شدن جلوگیری کند.

سفارشات بازار

این سفارشات بلافاصله براساس بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شوند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که اهرم را تنظیم کنید و براساس موقعیت خود وارد بازار شوید.

سفارش Limit

سفارش Limit در صرافی Bitget، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهید با قیمتی متفاوت از قیمت فعلی خرید و فروش کنید.

سفارش limit

سفارش در دفترچه سفارش ثبت می شود و به محض اینکه قیمت به حد مجاز رسید، اجرا می شود. بنابراین باید یک قیمت محدود و هم چنین اندازه موقعیت خود را وارد کنید.

سفارش Trigger

سفارش Trigger در صرافی Bitget، به عنوان معاملاتی توقف ضرر یا برداشت سود نیز شناخته می شود و توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

سفارش trigger در صرافی Bitget

در این حالت معامله، شما اجازه خواهید داشت که موقعیت خود را با قیمت از پیش تعیین شده مشخص کنید. قیمت راه اندازی، سفارشی را در دفترچه سفارش خواهد داشت، جایی که قیمت اجرا می شود، زمانی است که سفارش اجرا می شود.

نحوه باز کردن یک موقعیت سفارش صرافی Bitget

برای اینکه وارد یک معامله شویم، مطابق با شکل زیر عمل می کنیم:

نحوه باز کردن یک موقعیت سفارش صرافی bitget

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید می خواهیم یک موقعیت خرید از یک اهرم 10 برابری استفاده کنیم و می خواهیم یک موقعیت برای 0.008 بیت کوین باز کنیم. این مقدار معادل 340 دلار است. از آنجایی که از اهرم استفاده می کنیم، برای باز کردن موقعیت خرید، تنها به سرمایه 34.5 USDT نیاز دارید. بعد از تامین سرمایه خود تنها کافیست بر روی دکمه خرید کلیک کنید.

نحوه بستن یک موقعیت سفارش

برای بستن سفارش معامله خود در بازار می توانید از پنل زیر اقدام کنید.

نحوه بستن موقعیت سفارش در صرافی بیت گت

از این قسمت می توانید معیارهای مختلفی مانند قیمت فعلی، قیمت نقدینگی، سود و یا زیان ایجاد شده در این معامله را پیگیری کنید. برای بستن یک موقعیت، می توانید به سادگی بر روی Flash close در قسمت پایین سمت چپ کلیک کنید. با کلیک بر روی این گزینه، می توانید با بهترین قیمت بازار، موقعیت معاملاتی خود را ببندید. تمام فرآیندی است که در صرافی Bitget باید انجام دهید. حالا بیایید به عنوان ویژگی جالب بعدی معامله کپی را توضیح دهیم.

نحوه کپی معامله در صرافی Bitget

معامله کپی در بین افرادی که تجربه کافی ندارند اما می‌خواهند وارد معامله ارزهای دیجیتال انجام دهند، تبدیل به یک مفهوم محبوب شده است. اساساً، آنچه به شما امکان می دهد انجام دهید این است که به طور خودکار معاملات سایر کاربران را تکرار کنید. شما می توانید عملکرد معاملاتی و سود کلی آنها را در یک دوره زمانی مشخص پیگیری کنید تا مشخص کنید کدام یک را می خواهید کپی کنید. داشبورد معامله کپی به این صورت است:

نحوه کپی معامله در صرافی Bitget

از اینجا، می‌توانید به تمام کاربرانی که مجاز به کپی هستند نگاهی بیندازید و براساس طیف وسیعی از متغیرها مانند نمایه ریسک، دنبال‌کنندگان، دارایی‌های تحت مدیریت، نرخ برد، بازگشت سرمایه و آن‌هایی را انتخاب کنید که بیشترین ریسک پذیری را به همین ترتیب دارید:

باید فردی را پیدا کنید که برچسب "کامل" را در بالا نداشته باشد که نشان می دهد فالوورهای بیشتری می توانند وارد شوند. به محض انجام این کار، فقط روی نمایه او کلیک کنید و دکمه دنبال کردن را در بالا سمت راست فشار دهید. سپس، می‌توانید جزئیات دقیق حالت را براساس ترجیحات شخصی خود اصلاح کنید:

نحوه کپی معامله در صرافی Bitget با اصلاح جزئیات

امنیت صرافی Bitget و پشتیبانی مشتری

Bitget به سرعت توانسته است به یکی از بزرگترین مبادلات مشتقه براساس حجم معاملات 24 ساعته تبدیل شود. با توجه به داده های بزرگترین منبع نظارت بر داده ها، کوین مارکت کپ در زمان نگارش این مقاله، Bitget درست بعد از Binance و Okex در رتبه سوم قرار دارد. هیچ اطلاعاتی در مورد صرافی وجود ندارد که تا به حال هک شده باشد که همیشه نشانه خوبی است. از نظر مارجین ضرروی چیست؟ امنیت، به نظر می رسد این پلتفرم از بهترین شیوه ها استفاده می کند. همانطور که در بالا اشاره شد، کاربران می توانند چندین روش احراز هویت را فعال کنند.

علاوه بر این، Bitget 12 رتبه A+ را از آزمایشگاه SSL دریافت کرده است و توسط شرکت های امنیتی مانند Suntwin Technology، Armors، HEAP و دیگران پشتیبانی می شود. در مورد پشتیبانی مشتری، ما چت زنده آنها را از یک حساب ناشناس آزمایش کردیم و آنها در عرض یک دقیقه پاسخ دادند. این نیز نشانه خوبی است.

کارمزد معاملات صرافی Bitget

کارمزدهای Bitget بسته به اینکه آیا در بورس معامله می‌کنید یا در بورس آتی متفاوت است اما در هر صورت، می‌توانید تفکیک دقیقی را در اینجا پیدا کنید.

اما برای ساده کردن آن، کارمزدهای معاملات فیوچر عبارتند از:

کارمزد Maker: 0.02٪

کارمزد Taker: 0.06٪

کارمزد معاملات اسپات مشابه موارد زیر است:

Taker(BGB payment fee) Maker(BGB payment fee) Taker Maker Trading Pair
0.08% 0.08% 0.10% 0.10% BGB/USDT
0.08% 0.08% 0.10% 0.10% BTC/USDT
0.08% 0.08% 0.10% 0.10% ETH/USDT
0.08% 0.08% 0.10% 0.10% LTC/USDT
0.08% 0.08% 0.10% 0.10% EOS/USDT
0.08% 0.08% 0.10% 0.10% XRP/USDT

لانچ پد

لانچ پد صرافی بیت گت، تنها با این هدف طراحی شده است که این قابلیت را به کاربران می دهد تا دسترسی سریع تری به درخشان ترین پروژه ها برای مشارکت و پاداش را بدهد.

نتیجه گیری

در مجموع، Bitget به نظر یک پلتفرم عالی با ویژگی های فراوانی است که کاربران می توانند با آن کار کنند. این واقعیت که این شرکت اسپانسر رسمی یوونتوس است همچنین در مورد حفاظت از مشتری، شهرت، مقررات و آگاهی از برند، یک لایه امنیتی ایجاد می کند.

آمینو اسید چیست

آمینو اسیدها اغلب به عنوان بلوک های ساختاری پروتئین شناخته شده و نقش بسیار حیاتی در بدن انسان دارند. آن ها برای فرآیندهای حیاتی مانند ایجاد پروتئین و سنتز هورمون ها و سیستم انتقال دهنده عصبی مورد نیاز می باشند. برخی از ورزشکاران به منظور بهبود عملکرد خود از مکمل های آمینو اسید استفاده می کنند. در این مقاله سعی کرده ایم درباره آمینو اسیدهای ضروری ، عملکرد آن ها , منابغ غذایی آن ها برای شما توضیح دهیم. پس با کیمیا مکمل همراه باشید! آمینو اسیدها به سه دسته کلی تقسیم شده اند :

 • آمینو اسیدهای ضروری
 • آمینو اسیدهای غیر ضروری
 • آمینو اسیدهای ضروری شرطی

آمینو ای ای ای گلد کور لاین ترک نوتریشن

آمینو مگا 3200 بایوتک ( 500 عددی )

آمینو سیترولین مالات سایتک نوتریشن

اچ ام بی 1000 بایوتک

ISOLATE AMINO

آمینو EAA ترک نوتریشن

آمینو اسید چیست ؟

آمینو اسید ترکیبی ارگانیک متشکل از نیتروژن ، کربن ، هیدروژن و اکسیژن ، همراه با گروه زنجیره ای متغیر است. بدن انسان برای رشد و عملکرد مناسب ، نیاز به 20 نوع آمینو اسید متفاوت دارد. گرچه تمامی این 20 نوع آمینو اسید برای سلامتی شما مهم هستند ، اما تنها 9 آمینو اسید به عنوان ” آمینو اسیدهای ضروری ” طبقه بندی شده اند. آن ها عبارتند از هیستیدین ، ایزولیسین ، لوسین ، لیزین ، متیونین ، فنیل آلانین ، ترونین ، تریپتوفان و والین. برخلاف آمینو اسیدهای غیر ضروری ، آمینو اسیدهای ضروری توسط بدن تولید نمی شوند و باید از طریق رژیم غذایی تامین گردند. بهترین منابع آمینو اسیدهای ضروری پروتئین های حیوانی مانند گوشت ، تخم مرغ و بوقلمون است. زمانی که بدن پروتئین دریافت می کند ، آن را به آمینو اسیدها تجزیه کرده و به بدن در انجام فرآیندهای مختلفی همچون ایجاد عضلات و تنظیم سیستم ایمنی بدن کمک شایانی می کند.

آمینو اسیدهای غیر ضروری زیادی وجود دارد که به عنوان آمینو اسیدهای ضروری شرطی طبقه بندی شده و تنها تحت شرایط خاصی ( مانند بیماری و یا استرس ) به صورت ضروری در نظر گرفته می شوند. در مارجین ضرروی چیست؟ میان اسیدهای آمینه پروتئینوژنیک ( عامل ایجاد کننده پروتئین ) ، سه BCAA وجود دارد : ال-ایزولیسین ، ال-والین و ال-لوسین. BCAAها ضروری تلقی می شوند ، زیرا بدن انسان نمی تواند به تنهایی آنها را سنتز کند. اساسا این فرآیند همان چیزی است که باعث رشد عضلات در بدن می شود. هنگامی که صحبت ازمصرف مکمل های BCAA است ، نسبت لوسین و ایزولیسین و والین 2: 1: 1 برای حمایت از سنتز پروتئین عضله موثرترین است.

بی سی ای ای های اسپید گلد کور لاین ترک نوتریشن ( 600 گرم)

بی سی ای ای 6400 سایتک ( 125 عددی )

بی سی ای ای 100% بایوتک

بی سی ای ای گلد کور لاین های اسپید ترک نوتریشن ( 300 گرم )

بی سی ای ای اینترا ورک اوت ترک نوتریشن ( 600 گرمی )

بی سی ای ای وی-تک ترک نوتریشن ( 360 عددی )

علاوه بر این ، عضلات می توانند از BCAA به عنوان منبع انرژی در هنگام ورزش استفاده کنند. لوسین BCAA شناخته شده به عنوان اصلی ترین اسید آمینه برای تامین انرژی بدن در هنگام ورزش است. از بین این سه مورد لوسین مهمترین BCAA شناخته شده است ، زیرا تحقیقات انجام شده نشان داده است که باعث سنتز پروتئین عضله می شود و این مسیر بیولوژیکی است که آنابولیسم را تسهیل می کند. تحقیقات انجام شده بر روی ” امینو اسید چیست ” نشان می دهد :

مصرف اسید آمینه های BCAA قبل از شروع تمرین می تواند منجر به بهبود استقامت عضلات و کاهش میزان خستگی گردد و همین امر به شما کمک می کند تا بتوانید آخرین تکرارهای هر ست را که برای رشد و پیشرفت بسیار مهم است ، به بهترین نحو ممکن انجام دهید.

نقش آمینو اسیدها در بدن چیست :

اکنون می دانیم آمینو اسید چیست. 9 آمینو اسید ضروری نقش های مهم و مارجین ضرروی چیست؟ متفاوتی در بدن انسان دارند و در ادامه قصد داریم عملکردهای متفاوت انواع آمینو اسید را برایتان شرح دهیم :

 • فنیل آلانین : فنیل آلانین ماده تشکیل دهنده فرارسان عصبی ( ماده‌ای که موجب انتقال انگیزه‌ ها و پیام‌ ها در اعصاب می ‌شود ) تیروزین ، دوپامین ، آدرنالین و نوراپی نفرین است. فنیل آلانین نقش بسیار مهمی در ساختار و عملکرد پروتئین ها و آنزیم ها و همچنین تولید آمینو اسیدها دارد.
 • والین : والین یکی از 3 آمینو اسید زنجیره ای است ، بدین معنا که زنجیره ای به یک سمت ساختار مولکولی خود دارد. والین منجر به تحریک رشد و بازسازی عضلات شده و در تولید انرژی نقش مهمی دارد.
 • ترونین : ترونین نقش مهمی در پروتئین های ساختاری مانند کلاژن و الاستین ( اجزای حیاتی در پوست و بافت های همبند ) داشته و همچنین نقش مهمی در متابولیسم و سیستم ایمنی بدن دارد.
 • تریپتوفان : تریپتوفان برای حفظ تعادل نیتروژن اهمیت دارد و ماده تشکیل دهنده سروتونین ، انتقال دهنده عصبی که اشتها ، خواب و خلق و خو را تنظیم می کند ، می باشد.
 • متیونین : متیونین نقش مهمی در متابولیسم و دفع سموم بدن دارد. همچنین برای رشد بافت ها و جذب زینک ، سلنیوم و مواد معدنی ضروری است.
 • لوسین : لوسین یک آمینو اسید زنجیره ای است که برای سنتز پروتئین و بازسازی عضلات ضروری است. لوسین همچنین به تنظیم سطح قند خون ، بهبود زخم و تولید هورمون رشد کمک شایانی می کند.
 • ایزولیسین : سومین آمینو اسید زنجیره ای ، ایزولیسین است. ایزولیسین در متابولیسم عضلات نقش داشته و در بافت عضلات متمرکز می شود. همچنین برای بهبود سیستم ایمنی بدن ، تولید هموگلوبین و تنظیم انرژی اهمیت دارد.
 • لیزین : لیزین نقش حیاتی در سنتز پروتئین ، هورمون ها ، تولید آنزیم ها و جذب کلسیم دارد. لیزین همچنین برای تولید انرژی ، بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و تولید کلاژن و الاستین ضروری است.
 • هیستیدین : هیستیدین برای تولید هیستامین ، انتقال دهنده عصبی که برای پاسخ ایمنی ، هضم ، عملکرد جنسی و چرخه خواب حیاتی است ، مورد استفاده قرار می گیرد.

با توضیحات فوق می دانید که آمینو اسید چیست. همانطور که می بینید ، اسید آمینه های ضروری هسته بسیاری از فرآیندهای حیاتی هستند.

آمینو اسید EAAs چیست ؟

نه آمینو اسید ضروری وجود دارد که شامل سه آمینو اسید شاخه ای می باشد. ال-لوسین ، ال-لیزین ، ال-والین ، ال-ایزولیسین ، ال-ترئونین ، ال-فنیل آلانین ، ال-متیونین ، ال-هیستیدین و ال-تریپتوفان نه EAA را تشکیل می دهند. تفاوت اصلی بین انواع اسید آمینه EAA و BCAA این است که EAA طیف کاملی از اسیدهای آمینه را فراهم می کند. در حالی که لوسین سنتز پروتئین عضله را افزایش می دهد ، بدن شما برای پیشرفت به مواردی بیش از لوسین به تنهایی نیاز دارد. مکمل با طیف کامل اسیدهای آمینه ضروری به طور قابل توجهی به عملکرد کمک کرده و از عملکرد سالم عضلات پشتیبانی می کند.

هر دو BCAA و EAA جایگاه خود را در رژیم غذایی روزانه شما دارند ، اما برای به حداکثر رساندن مزایای آنها باید در زمان های مختلف استفاده کنید. مصرف انواع اسید آمینه BCAA قبل از تمرین از انرژی عضلانی پشتیبانی کرده و به شما کمک می کند تا خستگی را از بین ببرید ، به ویژه در دوره های طولانی کمبود کالری ( به عنوان مثال در دوران رژیم های غذایی یا مراحل آماده سازی رقابت برای بدنسازان ). مصرف BCAA همراه با وعده های غذایی می تواند به تأمین لوسین اضافی به محتوای پروتئین کمک کند و اطمینان حاصل شود که سنتز پروتئین عضله به بیشترین حد خود رسیده است!

آمینوها بلوک های ساختاری بدن انسان هستند. آمینوها فرم خاصی از پروتئین هستند که بدن انسان برای رشد و ترمیم از آن استفاده می کنند ، بدین معنی که وجود آمینواسید هنگام ساخت عضلات ضروری می باشد. به طور کلی 2 نوع آمینواسید وجود دارد : آمینواسیدهای ضروری و آمینو اسیدهای غیر ضروری. مکمل های آمینوی مختلفی وجود دارند که خاصیت های متفاوتی داشته و از منابع مختلفی یافت می شوند.

اگر بدن قادر به سنتز مقادیر زیادی اسید آمینه غیر ضروری نباشد ، و یا اگر از طریق رژیم غذایی به اندازه کافی اسید آمینه ضروری مصرف نکنید ، باید از مکمل های آمینو استفاده نمایید. این مکمل ها تجزیه پروتئین و عضلات را کاهش می دهند. مکمل های آمینواسید به صورت گروهی نیز وجود دارند ، مانند آمینوهای ضروری EAAs و آمینوهای زنجیره ای BCAAs. این مکمل ها را می توانید قبل ، همزمان و بعد از تمرین استفاده نمایید.

انواع آمینو اسید EAA بهتر است قبل و بعد از جلسات کاردیو و همچنین بعد از تمرینات با وزنه استفاده شود. به دنبال تمرینات با وزنه بدن شما تخلیه شده و نیاز آن برای بهبود روند ریکاوری بالا رفته و این جاییست که به 9 آمینو اسید ضروری نیاز خواهد داشت! زمان حیاتی دیگر برای استفاده EAA در طول جلسات طولانی مدت حرکات کاردیو است. در این شرایط ، توصیه می شود که EAA را در طول جلسه مصرف کنید.

در واقع هدف اصلی از مصرف انواع آمینو اسید چیست ! هدف اصلی کاهش تجزیه عضلات و بهبود سنتز پروتئین عضلات می باشد. علاوه بر این تامین اسیدهای آمینه لازم برای بدن ، سلامت عضلات را افزایش می دهد. هم BCAA و هم EAA به این اهداف کمک می کنند ، اما به روش های مختلف! استفاده مناسب قبل و در حین و بعد از اتمام تمرین – متناسب با نیازهای شما – مزایای بهینه ای خواهد داشت.

منابع اصلی آمینو اسید چیست :

از آنجایی که بدن انسان قادر به تولید آمینو اسیدهای ضروری نیست ، باید از طریق رژیم های غذایی تامین شوند. غذاهایی که شامل هر 9 آمینو اسید ضروری باشند ، به عنوان ” پروتئین کامل ” شناخته شده اند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد مصرف روزانه 1 کیلوگرم از وزن بدن ، از 9 آمینو اسید ضروری کافی است.

 • هیستیدین : 14 میلی گرم
 • ایزولیسین : 19 میلی گرم
 • لوسین : 42 میلی گرم
 • لیزین : 38 میلی گرم
 • متیونین ( + آمینو اسید غیر ضروری سیستئین ) : 19 میلی گرم
 • فنیل آلانین ( + آمینو اسید غیر ضروری تیروزین ) : 33 میلی گرم
 • ترونین : 20 میلی گرم
 • تریپتوفان : 5 میلی گرم
 • والین : 24 میلی گرم

منابع پروتئین کامل عبارتند از :

 • گوشت
 • غذاهای دریایی
 • بوقلمون
 • تخم مرغ
 • محصولات لبنی
 • سویا ، کوینولا ، گندم سیاه و غذاهای گیاهی

نحوه انتخاب یک مکمل آمینو اسید با کیفیت چگونه است ؟

همانند سایر مکمل های بدنسازی که خریداری می کنید ، هنگام انتخاب انواع مکمل اسید آمینه نیز باید ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود. اول اینکه کیفیت مواد تشکیل دهنده انواع مکمل ها بسیار حائز اهمیت است. زیرا بسیاری از شرکت ها از مواد اولیه نامرغوب برای تولید محصولات اسید آمینه خود استفاده می کنند. استفاده از این مواد اولیه ارزان بوده و هیچ کیفیتی ندارند. هنگام انتخاب انواع مکمل اسید آمینه ، فرمول هایی را انتخاب کنید که تخمیر شده اند و از منابع گیاهی گرفته شده اند تا از مصرف محصولات فرعی انسانی و حیوانی جلوگیری کنید.

همچنین باید مکمل های خریداری کنید که آزمایشان لازم روی آن انجام شده باشد و فاقد مواد ممنوعه باشد. هنگامی که این کار انجام می شود ، یک شرکت بی طرف محصول را برای رونمایی از مواد تشکیل دهنده و همچنین دوز خاص آن آزمایش می کند. تعداد کمی از شرکت ها تصمیم دارند محصولات خود را توسط شخص ثالث آزمایش کنند و این موضوع یا به دلیل هزینه آزمایشات است و یا احتمالا به این دلیل که محصولات آنها از بالاترین کیفیت برخوردار نیستند.

برای بسیاری از ورزشکاران ، مواد ممنوع یک نگرانی جدی است. برای کشف استفاده از چنین موادی – که لیست آنها بسیار باورنکردنی است – آزمایش های دوپینگ می توان انجام داد. محصولی که فاقد مواد ممنوعه باشد ، به شما این امکان را می دهد که ورزشکار با اطمینان از آن استفاده کند. هر دو محصول BCAA و EAA در عملکرد ورزشی و پیشرفت فیزیکی ورزشکاران نقش دارند ، به ویژه هنگامی که در زمان های بهینه در طول جلسات تمرینی استفاده می شوند.

جهت مشاهده مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه مکمل بدنسازی و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط

هورمون بدنسازی تستسترون

هورمون بدنسازی تستسترون

هورمون بدنسازی تستسترون

خواص تستسترون در بدنسازی

خواص تستسترون در بدنسازی

خواص تستسترون در بدنسازی

تستسترون در بدنسازی

تستسترون در بدنسازی

تستسترون در بدنسازی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی محصولات

پرطرفدارترین محصولات

جهت اطلاع از قیمت محصولات باما تماس بگیرید!

[mkd_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-mobile-phone” title_font_weight=”600″ title_font_family=”default-font-family” icon_size=”36″ icon_color=”#35de80″ title=”09359575216″ title_size=”18″ title_color=”#808080″ space_title_and_icon=”18″ margin_bottom=”5px” ]

قطع استاندارد کتاب – اندازه استاندارد کتاب

انتخاب قطع کتاب نباید برخلاف ظاهر ساده آن دست کم یا نادیده گرفته شود. انتخاب قطع کوچک در چاپ کتاب سبب دشواری در خواندن میشود و ممکن است کتاب یا مقاله شما جذابیتش را برای خواننده از دست بدهد. پس داشتن دانش و اطلاعات درباره قطع کتاب ضروری به نظر میرسد.

در این مقاله هر انچه که نیاز است تا درباره قطع کتاب و انواع قطع کتاب بدانید را خواهیم گفت.

قطع کتاب چیست ؟

قطع کتاب، همان اندازه‌ی درازا و پهنای کتاب است، به عبارت دیگر به اندازه های یک صفحه از کتاب (طول و عرض) قطع آن کتاب میگویند. کتاب‌ ها بسته به تعداد صفحات و موضوع می‌توانند انواع قطع‌ های مختلفی داشته باشند. انتخاب قطع مناسب برای یک کتاب از مسائل مهمی هست که هر طراح و صفحه‌ آرایی باید به آن توجه داشت باشد.

هدف از تنوع در اندازه و قطع کتاب، استفاده آسان و متناسب با کاربرد آن است.

قطع استاندارد کتاب

اهمیت استاندارد بودن قطع کتاب

قطع کتاب یا اندازه کتاب و انتخاب درست آن اهمیت ویژه ای دارد ،ابعاد کتاب باید طوری انتخاب شود که مناسب و قابل‌ استفاده در کتابخانه‌ های مناطق مختلف و کیف‌ ها باشد و مطالب را به وضوح در معرض دید مخاطب قرار دهد؛ اگر ابعادی که در نظر گرفته می‌شود تناسبی با محتویات آن نداشته باشد یا استفاده از نوشته‌ ها را سخت گرداند و یا از جذابیت کتاب بکاهد، تمام زحمات نویسنده و ناشر کتاب از بین خواهد رفت.
بنابراین هنگامی که قطع کتاب متناسب با نوع کتاب باشد، مطالعه‌ی آن را برای خواننده آسان و لذت‌بخش می‌کند؛ و اینجاست که اهمیت قطع کتاب مطرح می‌شود.

مارجین چیست ؟ اصطلاحات مارجین در متاتریدر ۴ و ۵

اصطلاحات مارجین در متاتریدر 4 و 5 را بشناسید

مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معاملاتی خود سپرده گذاری کنید تا قادر به سفارش گذاری و حفظ پوزیشن خود در بازار فارکس باشید. از مارجین به عنوان وثیقه ای استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما ۱۰۰۰ دلار است.

نیاز مارجین (Margin Requirement)

نیاز مارجین ، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت درصدی (٪) از اندازه “واقعی معامله” ای که می خواهید باز کنید بیان می شود. مثلا گفته می شود نایز مارجینی ۱% ، ۲% ، ۳% یا ۱۰% است به این معنی که شما باید مثلا ۱% از کل حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

مارجین مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم. به عنوان مثال ، اگر یک پوزیشن ۱۰،۰۰۰ دلاری (مینی لات) ، با نیاز مارجین ۲٪ (یا لورج ۵۰: ۱) باز کنید ، در طول این معامله مبلغ ۲۰۰ دلار “قفل” می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی توان از این ۲۰۰ دلار برای باز کردن موقعیت های دیگر استفاده کرد. با بسته شدن معامله ، این ۲۰۰ دلار مارجین “آزاد” می شود.

سایر نام ها:

 • مارجین ورود
 • مارجین اولیه
 • مارجین انتری اولیه
 • مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)

مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معاملات باز حفظ شوند.

سایر نام ها:

 • مارجین استفاده شده
 • مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
 • “مارجین کل”

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است.

مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

مارجین آزاد (Free Margin)

مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “قفل” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقتی این مقدار در صفر یا کمتر باشد ، هشدار مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری این مارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.

سایر نام ها:

 • مارجین آزاد
 • مارجین موجود
 • مارجین قابل استفاده
 • مارجین قابل استفاده برای نگهداری
 • “موجود برای معامله”

نحوه محاسبه:

مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)

سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما ۵۰۰۰ دلار و مارجین استفاده شده ۱۰۰۰ دلار است ، مارجین لول ۵۰۰ درصد است.

سایر نام ها:

نحوه محاسبه:

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * ۱۰۰%

مارجین کال چیست (Margin Call)

مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت هستید.

مارجین کال یک هشدار است ، و به شما می گوید حال حساب شما چندان خوب نیست و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند.

شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی شارژ حساب. در این کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شود. تریدری که نمی داند مارجین چیست و یا آن را به درستی رعایت نمی کند ، بیشتر احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود.

سطح مارجین کال چیست؟ (Margin Call Level)

سطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود ۵۰% است.

به عنوان مثال ، اگر سطح مارجین کال ۵۰٪ باشد ، این بدان معناست که اگر سطح مارجین شما به ۵۰٪ برسد ، هیچ پوزیشن (معامله) جدیدی نمی توانید باز کنید. در این لحظه ، حساب شما اصطلاحا تحت مارجین کال است.

شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است معامله (ها) ی آنها بسته شود ، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.

سایر نام ها:

 • حداقل مارجین مورد نیاز
 • حداقل نیاز مارجین

نحوه محاسبه:

سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شوداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.