ویژگی‌های نشانگر آرون


کلینگاتنر گفت: "در داخل کابین، شما واقعا متوجه خواهید شد که ما گام هایی برای ایجاد راحتی برای اپراتور فراهم کرده ایم."

بصیرت رمز اصلی عبور از جنگ شناختی و ادراکی است

بصیرت رمز اصلی عبور از جنگ شناختی و ادراکی دشمن است که در فضای فتنه گون باید مورد توجه قرار گیرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایکنا از خراسان جنوبی، جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، امروز، 31 شهریورماه در مراسم رژه نیروهای مسلح که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: در فضای فتنه گون جنگ شناختی و ادراکی تشخیص مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دوست و دشمن سخت است و بشر تاکنون جنگ های متفاوتی را تجربه کرده از جمله جنگ سرد، نیمه سخت، سخت، جنگ نرم و جنگ شناختی که اکنون با آن مواجه هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم ایران همه این جنگ ها را تجربه کرده اند، تصریح کرد: جنگ سخت دفاع مقدس و جنگ نرم همان جنگ اقتصادی و فرهنگی بوده اما جنگ شناختی و جنگ ادراکی عبارت است از مورد هدف واقع شدن شناخت انسان که روی درک و اعتقادها سرمایه گذاری می کنند.

وی افزود: این گونه افراد مورد اصابت گلوله دشمن در جنگ شناختی قرار می گیرند و جنگ شناختی ویژگی های مختلفی دارد که یکی از آنها متکی بودن بر زیرساخت نوین رسانه های غربی است که ادراک انسان را مورد توجه قرار می دهد؛ این نبرد در مرحله طرح ریزی و اجرا دارای سطوح سه گانه راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی است که نشانگر دامنه عمق و تاثیرگذاری در جامعه هدف خود است.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: جنگ شناختی به ساخت تصویر و قضاوت بر موضوع خاصی اتفاق می افتد و امپراطوری رسانه ای غرب با تکنیک های خاص کاری می کند که قضاوت ها اشتباه باشد و قضاوت ها براساس خواسته آنان اتفاق بیفتد.

رییس شورای تامین خراسان جنوبی با اشاره به حوادث اخیر در کشور افزود: در فضای چند روز گذشته که شاهد آن هستیم اگر جستجو کنیم در مورد شهید حججی بعد از پنج سال 650 هزار مطلب در اینترنت است و در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی 13 میلیون مطلب می توان پیدا کرد اما درخصوص ماجراهای چند روز اخیر 50 میلیون مطلب موجود است چراکه دشمن به جنگ شناختی دل بسته و بدون اینکه مستقیم گلوله ای شلیک کند کاری می کند که افراد بومی کشورها از رویدادها قضاوت هایی داشته باشند که به نفع آنها باشد.

قناعت تصریح کرد: امروز وظیفه همه ما توجه به بیانات مقام معظم رهبری است و حوادثی که در کشور شاهد آن هستیم به خاطر بی عرضه گی نیروهای تکنوکرات در برخی مسندهای کشور است که باید دقت کنیم بهانه ای به طرف مقابل ندهیم بلکه باید تواصی به حق را در دستور کار داشته باشیم و با منور کردن محیط های گوناگون به رنگ خدا همگان را هدایت کنیم؛ سپس تواصی به صبر مدنظر است، یعنی صبر در پایداری، مقاومت و ایستادگی و برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است که باید به آن دقت شود.

انتشارات تیسا

فرصتی برای گسترش افکار؛ فعال در حوزه چاپ و نشر کتابهای علوم انسانی.

هانری لوفور

هانری لوفور

هانری لوفور متولد ۱۹۰۱، زندگی پرحاصل و چشمگیری داشت. او تا سال ۱۹۹۱ حدود ۷۰ کتاب نوشت. در دانشگاه سوربن، در دهه ۱۹۲۰ درس خواند و جذب جنبش های آوانگارد آن زمان شد. لوفور کمک های زیادی به حیات روشنفکری جامعه فرانسه انجام داد. او به طور فزاینده ای در دهه ۱۹۶۰ و به ویژه در پی حوادث ۱۹۶۸ به اهمیت شرایط زندگی روزمره به مثابه مرکزیت در تکامل احساسات و سیاست های انقلا بی واقف شد. تحلیل لوفور از فضامندی و زندگی روزمره، بزرگ ترین دستاورد و میراث او برای نحله مارکسیستی بود. مدتی پیش امیرهوشنگ افتخاری راد ترجمه کتابی از این اندیشمند را به اتمام رساند که همین بهانه گفت وگویی با او را فراهم آورده است. این کتاب نام دارد که نشر فرهنگ صبا (رخداد نو) آن را چاپ می کند. افتخاری راد ترجمه چندین کتاب دیگر را نیز در پرونده کاری خود دارد که از آن جمله است اثر ژاک دریدا (نشر گام نو)، گزیده ای از آثار مارکس (نشر آگاه) و نوشته هربرت مارکوزه(نشر چشمه.)
لوفور از دانشجویان ۱۹۲۰ سوربن و چهره ای موثر در جنبش دانشجویی ۱۹۶۸ بوده، او نظریه پرداز قابل توجهی است. از لوفور اطلا عات دقیق تری بدهید.
لوفور به طور مشخص پدر معنوی جنبش آوانگارد ۶۸ بوده است، بودریار شاگرد او بوده و با سوررئالیست ها نشست و برخاست داشته است. لوفور مانند تاریخ وسعت زیادی دارد. هانری لوفور جزو معدود کسانی است که تا سال ۹۱ یعنی سال مرگش یک مارکسیست باقی ماند. او تقریبا نزدیک به یک قرن زندگی کرد و در این یک قرن هم به عنوان فیلسوف، هم به عنوان جامعه شناس و هم نظریه پرداز حوزه های جغرافیا و شهرسازی مطرح بود. در دهه ۱۹۲۰ با سوررئالیست ها دمخور بود، با آندره برتون هم دوست بود. همان زمان عضو حزب کمونیست نیز بوده است. بعد از این دوره می پردازد. اولین کتاب لوفور در دهه ۴۰ منتشر می شود. سه جلد کتاب مستقل دارد که تا سال ۸۴ آنها را تکمیل می کند. ازجمله اولین مارکسیست هایی است که به دست نوشته های اولیه مارکس رجوع می کند و حتی آنها را همراه گوترمن به فرانسه هم ترجمه می کند. این دست نوشته ها سال ۱۹۳۳ چاپ می شود که تا آن زمان کسی از آنها مطلع نبوده است. همانطور هم که می دانید دست نوشته های اولیه مارکس متن نظری ای ها می شود. بعد هم مکتب بوداپست تشکیل می شود و بعد از آن هم مکتب فرانکفورت و حتی لوکاچ با خواندن این دست نوشته ها تغییر می کند. هانری لوفور هم همینطور بود. این دست نوشته ها را خواند و ترجمه کرد و نگرش انتقادی تاریخی مارکسیسم که لوفور نیز از همان جرگه است از دهه ۳۰ شکل می گیرد. بعد از این با گی دوبور مراوده می کند که بنیانگذار مکتب است و دهه ۵۰ به فرانسه می آید و در سوربن شروع به تدریس می کند. بین فاصله سال های ۶۰ تا ۶۵ کتاب هایی می نویسد و دانشجویانی را پرورش می دهد که از دل همین دانشجویان رهبران جنبش ۶۸ به وجود می آیند.
ـ آیا لوفور منتقد سارتر و مرلیو پونتی هم بوده است؟
بله، راجع به اگزیستانسیالیسم سارتر مقاله دارد. کتاب مستقل در این زمینه را اطلا ع ندارم ولی مقاله دارد. لوفور حتی منتقد مارکوزه هم بوده است. با هم تشابهات فکری هم داشته اند ولی سر قضیه روانکاری و فروید انتقادهایی به مارکوزه داشته است. ازجمله کارهای مهم دیگر لوفور علا وه بر ، است. این را مفسرانی که بعد از آن دو آمده اند می گویند، من هم گفته آنها را نقل می کنم. لوفور را پدر دیالکتیک می دانستند. دیالکتیک در آن زمان به صورت تقابل های دوتایی بوده است. لوفور تقابل دوتایی را دیگر جوابگو نمی داند و می آید و مقوله ای به نام دیگری را در آن وارد می کند. یعنی او می گوید، دیالکتیک دارای سه جزء است نه تقابل های دوتایی که هر جزء می تواند با دو جزء دیگر ارتباط داشته باشد. در واقع وقتی مقوله را مطرح می کند براساس همین دیالکتیک سه گانه است که بحث های مستقلی را می طلبد.
می خواهم بیشتر بحث را از لوفور پی بگیریم تا در نهایت به بحث شهر و جنسیت برسیم. لوفور اهمیت را مطرح می کند و بحث فضامندی را پی می گیرد و بعد تعاریف سه گانه ای ارائه می دهد که یکی از آنها موضوع فضاهای یا است و یا فضاهایی که امکان بودن را فقط ارائه می دهد؛ در اصل مبحث هایی که لوفور درباره فضا مطرح می کند بعدها در بحث جغرافیایی فمینیستی، خودش را نشان می دهد. اینجا پرسش من این است؛ آیا لوفور به طور مشخص ـ درباره فضاهای جنسی بحث می کند یا درباره شهر و جنسیت؟
من تا آنجا که خبر دارم، نه! اما موضوع به دو سه کتاب لوفور برمی گردد. یک کتاب که نام دارد و اثر دیگرش که بسیار مهم است کتابی است با عنوان در این کتاب ها به طور مشخص مساله جنسیت را مطرح نمی کند. همانطور که شما هم اشاره کردید مباحثی که لوفور طرح می کند، معماران و شهرسازان و جغرافیدانان را متاثر کرده است. گروهی در این میان آرایشان برمی گردد به اندیشه های لوفور و اگر دگرگونی ای در این حوزه ها رخ می دهد زیرساخت های نظری لوفور هم در آن دخیل است. البته در ایران این مقولا ت کمتر قابل طرح بوده، خود لوفور را هم خیلی نمی شناسند.
البته بحث جنسیت و شهر هم برای ما بحث تازه ای است. این مدت که من درگیر موضوع بوده ام، دیدم که کار قابل توجهی در این باره نشده است.
بهتر است بحثی هم داشته باشیم درباره معماری و شهرسازی؛ اینکه در این حوزه واقعا چه کارهایی دارد انجام می شود. حتی در حوزه جغرافیا هم بد نیست که نقدی داشته باشیم. فکر می کنم در این حوزه هایی که نام بردم ما هنوز در تعطیلا ت تابستانی به سر می بریم. لوفور یکی از تاکیدهایی که داشت جدا کردن معماری از شهرسازی بوده و مقالا تی که در این باره نوشت بسیار سروصدا ایجاد کرد. ابتدا معماران این پیشنهاد را نمی پذیرفتند، معتقد بودند معماری و شهرسازی به این تفکیک نیاز ندارد. ولی لوفور این تفکیک را انجام داد. ما در دانشگاه های خودمان رشته شهرسازی داریم ولی نمی دانم به واقع به لحاظ کیفی چند شهرساز داشته باشیم. تجلی عینی ما از شهر، این شناخت را به ما می دهد. لا زم است آن چیزی را که مارکس مطرح کرده و خیلی اهمیت دارد، یادآور شوم. این نکته را باید اول می گفتم. صرفا نوشتن سرمایه نیست، بلکه برملا کردن شیوه تولید عصر خودش است؛ مارکس می گوید در هر عصری، اصلی حاکم است. او به کشف قوانین عصر خودش پرداخت که شیوه تولید سرمایه داری بود. این را خیلی مختصر عنوان کردم که بگویم، این شیوه تولید بسیار اهمیت دارد که در اندیشه لوفور هم دیده می شد. وقتی گفته می شود که معماران چه می کنند و چه نمی کنند، براساس چه چیزی این کار انجام می شود؟ اساس شیوه تولید ما از دهه ۷۰ خورشیدی به این سو چه بوده است؟ آنچه بسیار اهمیت پیدا کرد، زمین بود. زمین هم که با یک سری ایدئولوژی ها و منافع گره خورده بود. معماران هم تحت تاثیر این شیوه تولید و نوعی دلا ل صفتی چه می توانستند بکنند؟ در غیر این صورت اگر حرکت بنیادینی قرار بود انجام شود، قطعا شهر تهران به این روز نیفتاده بود. ما به نوعی سرمایه داری قرن هجدهمی بازگشته ایم که تصرف در طبیعت است. یعنی این نگرش حاکم است که طبیعت آن چیزی است که می تواند در دستان انسان به هر شکلی که می خواهیم دربیاید. این را در تهران می بینیم. بعد از ۱۶ ۱۵ سال از سال ۷۰ به این سو این رویه در تهران حاکم بوده است و همچنان هم ادامه پیدا می کند. شما کمی که از مرکز تهران دورتر شوید، به باغها که توجه کنید، همین پیشروی خیابان در باغها تصرف در طبیعت را به خوبی نشان می دهد. بزرگراه های بیشتر ساختن؛ آنچه به کار معماران مربوط است همین شیوه تولید است. شیوه تولید جز دلا ل صفتی، چیز دیگری نبوده. پیش از این هم فقط صنعت مونتاژ وجود داشته است. بر این مبنا معماری ما ادعای زیادی نمی تواند داشته باشد. از مبحث مان دور نشویم! هانری لوفور کار مهمش این بود که مفهوم فضا را وارد مقوله های اجتماعی سیاسی کرد. او وقتی کتاب را می نویسد این را مطرح می کند که ما تا حالا وقتی از فضا حرف می زدیم این فضا یک فضای هندسی بود، یعنی فضایی که روابط ریاضی بر آن حاکم است. درواقع بیجا هم نمی گفت؛ سرمایه داری اولیه و تصرف انسان در طبیعت این نگاه را پیش آورده که انسان با ریاضی و هندسه بتواند این تصرف در طبیعت را متجلی کند. ولی لوفور گفت منظورش از فضا، فضای هندسی نیست. شهر به عنوان یک فضا، فضایی اجتماعی است. درواقع شهر فقط جایی نیست که در آن حمل ونقل صورت می گیرد، یا در آن ساختمان ساخته می شود و. بلکه مکانی است که شهروندان بتوانند خود را متحقق سازند. وقتی واژه َ ( که در فرانسه معنای اثر هنری دارد را به کار می برد و در نقد زندگی روزمره این طور می گوید که هر روز زندگی ما باید یک اثر هنری باشد، در شهر هم همین را می گوید. او می گوید: جامعه شهری یوتوپیای ما، باید یک evreَ € یک اثر هنری باشد.
ـ پس هانری لوفور، آنجا که وارد بحث فضا می شود و تعریف تازه ای از فضا ارائه می کند، یعنی درباره فضایی صحبت می کند که بر تحرک فشار وارد می آورد یا فضاهای ضدتفوق و تسلط گریز را عنوان می کند، اینجاهاست که ما از نظریات لوفور استفاده می کنیم و موضوع را به مساله جنسیت و شهر ارتباط می دهیم!
بله، باید مساله فضا را باز کنیم تا از دل این به شاخه های بعدی برسیم. چون خود لوفور به طور مشخص به مساله جنسیت و شهر نپرداخته، اما تمام مقولا تی که در دهه ۶۰ مطرح شد، مساله زنان، قومیت ها و اقلیت های مذهبی و. را ذیل بحث هایی که داشت منظور کرد. یک کار مهم دیگری که هانری لوفور انجام داد، تعریف فضا و تفکیک آن به سه گونه فضا بود؛
۱) عمل فضایی ( ) spatial practice، که مبتنی است بر اینکه دنیا چگونه درک می شود. با وجود تناقضات زندگی روزمره، فضا با عقل سلیمی که عمل عمومی و نگرش عمومی را به هم می آمیزد، درک می شود. تولید و بازتولید مکان ها و مناظر کلی مربوط به فضا به شکل گیری اجتماعی اختصاص می یابد که شامل شکل شناسی ساختمان ها، ریخت شناسی شهری و ایجاد مناطق خاص برای اهداف خاص است. مانند انواع پارک، گورستان، موزه ها و.
۲) بازنمایی فضا( ) representation of space که گفتمانی در باب فضا و نظام های گفتمانی تحلیل فضا است. طراحی و برنامه ریزی و دانش های تخصصی که باعث می شود ببینیم دنیا چگونه تصور می شود یا چطور درباره اش فکر می شود. بازنمایی فضا، منطق و شکل دانش است، محتوای ایدئولوژیکی رمزها، تئوری ها و شرح مفهومی از فضا است که مناسبات تولید ارتباط پیدا می کند. اینها علم برنامه ریزی هستند که به نظر لوفور جغرافیا و نقشه کشی است و به صورت محاسبات ریاضی به دستگاه مختصات x y تقلیل می یابد.
۳) فضاهای بازنمایی)representional of space( که گفتمان های فضا هستند. از نظر لوفور این فضایی است که یعنی این فضا هم ناشی از رسوبات تاریخی در درون محیط روزمره است و هم ناشی از عناصر یوتوپیایی که فرد را به سمت مفهوم تازه ای از زندگی اجتماعی می برد. فرد با خلق کار، با کار خلا قانه و با خلق ، فضای زیسته را می زید. فضاهای بازنمایی، همان قلمرو انسان است که پیکار برای رهاسازی خود، در مقام که مارکس می گوید، صورت می گیرد. این فضاها تجسم سمبولیسم پیچیده است؛ گاه پنهان، گاه آشکار، که به جنبه مخفی و زیرزمینی زندگی اجتماعی و هنر مربوط می شود. برای همین لوفور از دادائیست ها و رنه ماگریت نقاش سمبولیسیت برای تبیین این فضاها بهره می برد. به عبارتی، براساس همان شیوه تولید، این تعاریف را ارائه داد. او می گفت هر جامعه ای فضای خاص خودش را تولید می کند که مبتنی بر شیوه تولید آن است. آنچه که ما امروز در تهران می بینیم، یک شرایط انتزاعی نیست؛ اتفاقا مبتنی بر شیوه تولید خاصی بوده است. زمین یک کالا بود که مناسبات دلا ل صفتی ویژه ای را پیش آورد. لوفور یکی از نظریات مهمش در رابطه با شهر هم این است، چون یک دوره هم در شهری زندگی کرد که زادگاهش بود و از شهرهای نوین پاریس بود به نام مورنکس. او گفت که در مورنکس مدرنیته صفحه های خودش را به من نشان داد. مارشال برمن هم در تجربه مدرنیته همین حرف را می زند، او می گوید: من مدرنیته را از روی خیابان ها می توانم تبیین و توصیف کنم.
یکی از آثار لوفور هم کتابی است با عنوان تئوری که درواقع وقتی می خواهد مدرنیته را تبیین کند، چیزی به عنوان فضای شهری برایش اهمیت پیدا می کند. نکته ای که لوفور به آن اشاره می کند این است که فضاهای اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک سری مناسبات مربوط به تولید جنسی است؛ تولیدمثل و مناسبات زیست فیزیولوژیک و دسته دیگر مربوط به مناسبات تولید و تقسیم کار و وظایف اجتماعی سلسله مراتبی است. لوفور می گوید که در دوره پیش سرمایه داری این دو دسته مناسبات بر هم تاثیر می گذاشتند. تقسیم کار پیامدهایی بر خانواده دارد و جزئی از آن است. این دو مناسبات با هم عجین بودند، اما با شکل گیری سرمایه داری این مناسبات منفک و این انفکاک منجر به بحران های جدید می شود. اینجا لا زم می دانم روی مفهوم مدرنیته یک پرانتز باز کنم، وقتی از مدرنیته حرف می زنیم بهتر است به یک توافق روی این مفهوم برسیم؛ مدرنیته و سنت نه به منزله یک کل انتزاع و جدا از هم. اجازه دهید بر یک ویژگی خاص مدرنیته تاکید گذاریم که مساله است. ما می دانیم که انسان اسطوره ای با طبیعت و خدایان و تمام چیزهایی که پیرامونش بوده، یکپارچه بوده و وحدت داشته است. وحدت نه منشاء حرکت است و نه تضاد. درواقع انسان دوره مدرن بود که توانست با اندیشه های اسطوره ای فاصله بگیرد و همچنین از اندیشه های کهن الگو، و براساس این فاصله گیری، تضادها و بحران ها پیش آمد و منشاء حرکت شد. مساله ای را هم که دکارت مطرح می کند در بحث تمایز بین سوژه و ابژه ذهن و عین درواقع از همین بحران ناشی می شود. دکارت تلا ش می کرد سوژه و ابژه را به هم وصل کند و مساله را طرح کرد. به هر حال از دکارت به این سو در همه عرصه ها ما با این شکاف و بحران روبه رو هستیم. اساسا در دنیای کهن چیزی به نام زن و مرد وجود نداشته. چه در دوره پدرسالا ری و چه در دوران مادرسالا ری، چیزی به عنوان تناقض یا تعارض بین زن و مرد وجود نداشت. انقلا ب ها و جنبش هایی که شکل گرفت همه متعلق به دوران مدرن است که ناشی از این فاصله گیری است که در تمدن غرب هم شکل گرفت و تا امروز هم پابرجاست و جنبش زنان هم نشانگر از بین رفتن همان وحدت و یکپارچگی و ایجاد شکاف است. اگر امروز مساله ای به نام جنسیت طرح می شود و از طرف دیگر، مدرنیته اساسا به واسطه شهر، ادراک و تجربه می شود، در همین شهر است که مقوله جنسیت پیش می آید که به همان مساله فاصله گیری برمی گردد.
ـ درواقع باید اینجا سر مساله جنسیت هم به یک توافق برسیم؛ همان گونه که بر سر مبحث مدرنیته نیاز به یک اتفاق نظر بود. جنبش های فمینیستی در برخی شاخه ها مشخصا تقابل یا تعارض بین جنس ها زن و مرد را طرح می کنند. شاید آنجاها که بحث جنسیت درست تعریف نمی شود، جنسیت متفاوت از بحث پیرامون جنس یا تفاوت های بیولوژیک زن و مرد است. حوزه جنسیت، حوزه ارتباط زن و مرد با فضای اجتماعی است و کنش و واکنشی که انسان زن و مرد با جامعه دارد. خود بحث جنسیت هم بحث کاملا مدرنی است و نیاز به تعریف دقیق دارد. به طور مشخص به نظر شما می شود برای مبحث جنسیت در شهر، تاریخ دقیق را پیدا کرد؟
برای اینجور مقوله ها که طرح می شود، خیلی نمی شود تاریخ دقیقی پیدا کرد، ولی می شود گفت وقتی چرخ مدرنیته شتاب می گیرد و به جلو می آید، تجلی آن در شهرها است. شهر هم فی نفسه یک مقوله مدرن نیست، ما شهرهای کهن داریم و در کتب مقدس هم این کلمه زیاد به کار رفته ولی آنچه امروز به عنوان شهر به کار می بریم و از پسوند مدرن آن فاکتور می گیریم، همان مقوله شهرهای صنعتی است که در دوره صنعتی سازی شکل گرفت. بنابراین ما اگر از قرن هجدهم در نظر بگیریم، تبادل جنسیتی مطرح نبود، در قرن بیستم بود که رویکردهای فمینیستی شکل گرفت. بنابراین در قرن بیستم صنعتی سازی رشد کرد، شهرهای کلا ن را پدید آورد و بحث جنسیت بسیار مطرح شد و به واقع نمادهای جنسیتی در شهر نیز پدیدار شد. ریخت شناسی شهرها و عناصر شهری همچون پل، زیرگذر، برج، رنگ ها، تابلوهای نئون، پارک ها و. این موضوع را بر ما عیان می کند که بماند برای فرصت دیگر.
کبوتر ارشدی

توزیع کننده صابون در کاویت

مواد ضد عفونی کننده | خرید و قیمت انواع مواد ضد عفونی . - توزیع کننده صابون در کاویت ,329. مواد ضد عفونی کننده عموما در مراکز بهداشتی و پزشکی برای جلوگیری از انتقال انواع بیماری ها ، میکروب ها و باکتری به وفور استفاده می شود ولی در سال های اخیر به دلیل وجود ویروس کرونا استفاده از آنها به صورت عمومی چند . صابون سفارشی تولید کنندگان Dispenser ، تامین کنندگان . ITAS یکی از حرفه ای ترین تولیدکنندگان و تامین کنندگان صابون در چین است. کارخانه ما ارائه می دهد صابون سفارشی dispenser ساخته شده در چین با قیمت رقابتی. به سفارش دادن خوش اومدين

توزیع صابون های آرایشی و بهداشتی میامی | توزیع صابون های .

توزیع و پخش مستقیم صابون های آرایشی و بهداشتی میامی در مرکز بازار ایران صورت می گیرد. کودکان پوست بسیار حساس و آسیب پذیری دارند به همین دلیل مادران باید از همان اویل کودکی، موظب پوست کودکان خود باشند تا پوستشان آسیب .

کووید ۱۹ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در پژوهش مهمی که در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۰ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹) در مجلهٔ «هوش مصنوعی نیچر» منتشر شد، پژوهشگران با استفاده از ۳ نشانگر زیستی توانستند احتمال مرگ در بیماران مبتلا به نوع شدیدِ کووید-۱۹ .

قطب فروش مواد شوینده صحت - مواد شوینده

قطب شوینده صحت, قطب مواد شوینده, مواد شوینده صحت - قطب فروش مواد شوینده صحت - شرکت صنعتی و بازرگانی صحت یکی از فعالان بخش خصوصی در صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران است. شرکت محصولات خود را در دو گروه فردی و خانگی، در .

صادرات پودر رختشویی ایرانی - shosteshou

صادرات یکی از مهم ترین راه های کسب درآمد برای کشورها می باشد. در چند سال اخیر، تولید کنندگان داخلی مواد شوینده و بهداشتی، توانستند محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه نمایند و از این راه به جذب سرمایه های ارزی برای .

سفیر آمریکا در کویت: فعالیت‌های ایران در منطقه به شدت بی .

Feb 20, 2022·آلینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در کویت می‌گوید از نظر ایالات متحده ایران در حال ترویج فعالیت‌های «به شدت بی‌ثبات‌کننده» در منطقه است. او که قرار است به زودی سفیر آمریکا در عراق.

کانال های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی

کانال های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی. دکتر مرتضی ملکی. امین نوروززاده ثانی، محمّد عالیشاه، رضا نعمتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان)- چکیده: یکی از مسائل مهمی که .

پمپ توزیع کننده صابون حمام 40 میلی متری هتل JL-FP101A

کیفیت بالا پمپ توزیع کننده صابون حمام 40 میلی متری هتل jl-fp101a از چین, پیشرو چین است 30 410 پمپ توزیع کننده صابون تولید - محصول, با کنترل کیفیت دقیق پمپ توزیع کننده صابون iso9001 کارخانه, تولید با کیفیت بالا پمپ توزیع کننده صابون .

صابون مایع کرمی و رطوبت رسان آکواسیلک | فروشگاه دندانپزشکی .

تولید کننده: REZA RAD. صابون مایع کرمی و رطوبت رسان آکواسیلک یک مایع دستشویی رطوبت رسان است . این مایع بر خلاف صابون های معمولی که در مراکز بهداشتی درمانی به صورت مکرر استفاده می شود و چربی پوست را .

خرید صابون مول 10 + کاربردها و ویژگیها | نونیل فنول .

فروش صابون مول 10. آریانا شیمی بعنوان یکی از بهترین توزیع کنندگان مواد شیمیایی در منطقه و با سابقه ای درخشان، آماده خدمت رسانی به شما خریداران محترم می باشد. برای اطلاع از قیمت فروش این محصول و تهیه سایر مواد اولیه شوینده .

پن (غیر صابونی ) شفاف کاهش دهنده چربی پوست سبولیفت .

تفاوت صابون و پن : صابون ها بعنوان شوینده پوست محصولاتی قلیایی محسوب می شوند. pH آنها عددی مابین ۹ تا ۱۰ می باشد که از pH طبیعی پوست بسیار بالاتر بوده و در نتیجه علاوه بر از بین بردن آلودگی ها و چربی اضافی پوست، به چربی طبیعی و همچنین باکتری های مفید پوست آسیب می رساند. استفاده مکرر از صابون ها موجب خشکی، قرمزی و التهاب پوست خواهد شد.

شرایط ارسال و تحویل کالا - پوست کالا

در صورت کثرت سفارشات و شلوغی واحد توزیع ممکن است تحویل با پیک پوست کالا تا قبل از 48 ساعت انجام گردد. در صورت ارسال سفارش با پیک پوست کالا، زمان ارسال توسط مسئول حمل در روز ارسال سفارش با .

بایگانی‌های رانی - فروشگاه اینترنتی مواد غذایی و بهداشتی .

صابون، مایع و فوم دستشویی . بزرگترین بازارپرداز خصوصی و مستقل، نوشابه و شیرینی سازی ، تولید کننده و توزیع مستقیم در خاور میانه است و در میان ۱۰۰ شرکت برتر در عربستان سعودی قرار دارد.با گردش .

پلن ویژگی‌های نشانگر آرون ویژگی‌های نشانگر آرون فوراور | پلن درآمدزایی فوراور | همکاری در فروش فوراور .

سیاست (policy) کمپانی برای شروع کار به عنوان نتورک مارکتینگ. سیاست کمپانی یا policy شرکت برای همکاری مستقیم) این است که توزیع کننده جدید که نتورکر نامیده میشود باید در ابتدا 2 سی سی از محصولات را خود خرید کند و خود و اطرافیانش .

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت مصوب ۱۳۷۳ - مجله .

5 . صابون وترجیحا ً صابون مایع باید در تمام اوقات در محل دستشویی وجود داشته باشد . 6 . جهت خشک کردن دست وجود خشک کن الکتریکی یا حوله کاغذی ضروری است . 7 . دستشویی باید بدون ترک خوردگی وقابل شستشو .

مراکز توزیع صابون رختشویی بسته ای پژمان - مواد شوینده

مراکز توزیع صابون رختشویی بسته ای پژمان . به دلیل نرمی و لطافتی که شست و شوی با این صابون در لباس ها ایجاد می کند، استفاده از نرم کننده ضرورتی ندارد. از خصوصیات دیگر این صابون می توان به .

تهران پخت آرون TEHRAN POKHTE ARON | 2017/5/22 - 2017/6/21

مقررات ایمنی اصلی(اساسی) در کترینگ. تمام کنترل کننده های مواد غذایی بایستی با قوانین اصلی در مورد یک کترینگ ایمن، آشنا شوند و قبل ار این که برای اولین بار کار خود را در یک کترینگ شروع کنند، اموزش های لازم را گذرانده باشند.

سفارش مایع ظرفشویی صحت 4 لیتری - محصولات بهداشتی صحت .

مایع ظرفشویی صحت 4 لیتری در طرح و رایحه های مختلف رابه صورت و عمده اینترنتی بخرید. فروشگاه مجازی شما را در این راه کمک خواهد کرد. سفارش خود را در سایت این محصول به راحتی انجام دهید.

مرکز توزیع انواع صابون حمام - بازار خرید و فروش مواد .

مرکز توزیع انواع صابون حمام . کارخانه های تولید کننده صابون در ایران با توجه به اینکه استفاده از رنگهای گوناگون در تولید صابون باعث جذاب تر شدن و خشک شدن آن در موقع فروش می‌شود از رنگهای مجاز .

توزیع صابون های آرایشی و بهداشتی میامی | توزیع صابون های .

توزیع و پخش مستقیم صابون های آرایشی و بهداشتی میامی در مرکز بازار ایران صورت می گیرد. کودکان پوست بسیار حساس و آسیب پذیری دارند به همین دلیل مادران باید از همان اویل کودکی، موظب پوست کودکان خود باشند تا پوستشان آسیب .

مرکز عرضه کننده صابون 75 گرمی آینا بازار مواد شوینده ایران

مرکز عرضه کننده صابون 75 گرمی آینا را با کیفیت استثنایی و قیمت خارق العاده ای به شکل حضوری و غیرحضوری برای مصرف کنندگان عزیز ارائه می‌کند که این محصولات دارای بازار فروش خوبی می‌باشد.

معرفی بهترین صابون روشن کننده صورت - پن های روشن کننده .

چه صابون هایی روشن کننده پوست به شمار می آیند چه ویژگی دارند؟ معرفی بهترین پن و صابون های روشن کننده صورت شامل پن ملافیت درمالیفت + پن پیگمازوم فیس دوکس + صابون روشن کننده گیاهی گل سیتو + پن درماتولوژیک.

صابون ایران

توزیع کننده صابون نیدل (رشته صابون) توسط فروشندگان برتر به صورت عمده با قیمت های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم به متقاضیان خرید و فروش عرضه می شود. رش. توزیع کننده صابون نیدل (رشته صابون)

توزیع مستقیم سیلکات قلیایی صابون سازی - مرکز خرید و فروش .

توزیع مستقیم سیلکات قلیایی صابون سازی در همه جای ایران و جهان امکان دارد و این محصول بسیار کاربرد دارد، و در اینجا واسطه ها به نوعی حذف می شوند و قیمت توزیع مناسب می شود، البته تولیدی که از کیفیت و مرغوبیت بالا برخوردار .

گزارش کارآموزی شوینده‌ ها در شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو

در سل 1345 مایع سفید کننده گلرنگ و در سال 1346 جرم گیر گلرنگ را وارد بازار نمود. در سال‌های 1353 و 1354 محصولاتی چون پودر لباسشویی و مایع ظرفشویی و صابون را تولید کرد.

انتشارات تیسا

فرصتی برای گسترش افکار؛ فعال در حوزه چاپ و نشر کتابهای علوم انسانی.

هانری لوفور

هانری لوفور

هانری لوفور متولد ۱۹۰۱، زندگی پرحاصل و چشمگیری داشت. او تا سال ۱۹۹۱ حدود ۷۰ کتاب نوشت. در دانشگاه سوربن، در دهه ۱۹۲۰ درس خواند و جذب جنبش های آوانگارد آن زمان شد. لوفور کمک های زیادی به حیات روشنفکری جامعه فرانسه انجام داد. او به طور فزاینده ای در دهه ۱۹۶۰ و به ویژه در پی حوادث ۱۹۶۸ به اهمیت شرایط زندگی روزمره به مثابه مرکزیت در تکامل احساسات و سیاست های انقلا بی واقف شد. تحلیل لوفور از فضامندی و زندگی روزمره، بزرگ ترین دستاورد و میراث او برای نحله مارکسیستی بود. مدتی پیش امیرهوشنگ افتخاری راد ترجمه کتابی از این اندیشمند را به اتمام رساند که همین بهانه گفت وگویی با او را فراهم آورده است. این کتاب نام دارد که نشر فرهنگ صبا (رخداد نو) آن را چاپ می کند. افتخاری راد ترجمه چندین کتاب دیگر را نیز در پرونده کاری خود دارد که از آن جمله است اثر ژاک دریدا (نشر گام نو)، گزیده ای از آثار مارکس (نشر آگاه) و نوشته هربرت مارکوزه(نشر چشمه.)
لوفور از دانشجویان ۱۹۲۰ سوربن و چهره ای موثر در جنبش دانشجویی ۱۹۶۸ بوده، او نظریه پرداز قابل توجهی است. از لوفور اطلا عات دقیق تری بدهید.
لوفور به طور مشخص پدر معنوی جنبش آوانگارد ۶۸ بوده است، بودریار شاگرد او بوده و با سوررئالیست ها نشست و برخاست داشته است. لوفور مانند تاریخ وسعت زیادی دارد. هانری لوفور جزو معدود کسانی است که تا سال ۹۱ یعنی سال مرگش یک مارکسیست باقی ماند. او تقریبا نزدیک به یک قرن زندگی کرد و در این یک قرن هم به عنوان فیلسوف، هم به عنوان جامعه شناس و هم نظریه پرداز حوزه های جغرافیا و شهرسازی مطرح بود. در دهه ۱۹۲۰ با سوررئالیست ها دمخور بود، با آندره برتون هم دوست بود. همان زمان عضو حزب کمونیست نیز بوده است. بعد از این دوره می پردازد. اولین کتاب لوفور در دهه ۴۰ منتشر می شود. سه جلد کتاب مستقل دارد که تا سال ۸۴ آنها را تکمیل می کند. ازجمله اولین مارکسیست هایی است که به دست نوشته های اولیه مارکس رجوع می کند و حتی آنها را همراه گوترمن به فرانسه هم ترجمه می کند. این دست نوشته ها سال ۱۹۳۳ چاپ می شود که تا آن زمان کسی از آنها مطلع نبوده است. همانطور هم که می دانید دست نوشته های اولیه مارکس متن نظری ای ها می شود. بعد هم مکتب بوداپست تشکیل می شود و بعد از آن هم مکتب فرانکفورت و حتی لوکاچ با خواندن این دست نوشته ها تغییر می کند. هانری لوفور هم همینطور بود. این دست نوشته ها را خواند و ترجمه کرد و نگرش انتقادی تاریخی مارکسیسم که لوفور نیز از همان جرگه است از دهه ۳۰ شکل می گیرد. بعد از این با گی دوبور مراوده می کند که بنیانگذار مکتب است و دهه ۵۰ به فرانسه می آید و در سوربن شروع به تدریس می کند. بین فاصله سال های ۶۰ تا ۶۵ کتاب هایی می نویسد و دانشجویانی را پرورش می دهد که از دل همین دانشجویان رهبران جنبش ۶۸ به وجود می آیند.
ـ آیا لوفور منتقد سارتر و مرلیو پونتی هم بوده است؟
بله، راجع به اگزیستانسیالیسم سارتر مقاله دارد. کتاب مستقل در این زمینه را اطلا ع ندارم ولی مقاله دارد. لوفور حتی منتقد مارکوزه هم بوده است. با هم تشابهات فکری هم داشته اند ولی سر قضیه روانکاری و فروید انتقادهایی به مارکوزه داشته است. ازجمله کارهای مهم دیگر لوفور علا وه بر ، است. این را مفسرانی که بعد از آن دو آمده اند می گویند، من هم گفته آنها را نقل می کنم. لوفور را پدر دیالکتیک می دانستند. دیالکتیک در آن زمان به صورت تقابل های دوتایی بوده است. لوفور تقابل دوتایی را دیگر جوابگو نمی داند و می آید و مقوله ای به نام دیگری را در آن وارد می کند. یعنی او می گوید، دیالکتیک دارای سه جزء است نه تقابل های دوتایی که هر جزء می تواند با دو جزء دیگر ارتباط داشته باشد. در واقع وقتی مقوله را مطرح می کند براساس همین دیالکتیک سه گانه است که بحث های مستقلی را می طلبد.
می خواهم بیشتر بحث را از لوفور پی بگیریم تا در نهایت به بحث شهر و جنسیت برسیم. لوفور اهمیت را مطرح می کند و بحث فضامندی را پی می گیرد و بعد تعاریف سه گانه ای ارائه می دهد که یکی از آنها موضوع فضاهای یا است و یا فضاهایی که امکان بودن را فقط ارائه می دهد؛ در اصل مبحث هایی که لوفور درباره فضا مطرح می کند بعدها در بحث جغرافیایی فمینیستی، خودش را نشان می دهد. اینجا پرسش من این است؛ آیا لوفور به طور مشخص ـ درباره فضاهای جنسی بحث می کند یا درباره شهر و جنسیت؟
من تا آنجا که خبر دارم، نه! اما موضوع به دو سه کتاب لوفور برمی گردد. یک کتاب که نام دارد و اثر دیگرش که بسیار مهم است کتابی است با عنوان در این کتاب ها به طور مشخص مساله جنسیت را مطرح نمی کند. همانطور که شما هم اشاره کردید مباحثی که لوفور طرح می کند، معماران و شهرسازان و جغرافیدانان را متاثر کرده است. گروهی در این میان آرایشان برمی گردد به اندیشه های لوفور و اگر دگرگونی ای در این حوزه ها رخ می دهد زیرساخت های نظری لوفور هم در آن ویژگی‌های نشانگر آرون دخیل است. البته در ایران این مقولا ت کمتر قابل طرح بوده، خود لوفور را هم خیلی نمی شناسند.
البته بحث جنسیت و شهر هم برای ما بحث تازه ای است. این مدت که من درگیر موضوع بوده ام، دیدم که کار قابل توجهی در این باره نشده است.
بهتر است بحثی هم داشته باشیم درباره معماری و شهرسازی؛ اینکه در این حوزه واقعا چه کارهایی دارد انجام می شود. حتی در حوزه جغرافیا هم بد نیست که نقدی داشته باشیم. فکر می کنم در این حوزه هایی که نام بردم ما هنوز در تعطیلا ت تابستانی به سر می بریم. لوفور یکی از تاکیدهایی که داشت جدا کردن معماری از شهرسازی بوده و مقالا تی که در این باره نوشت بسیار سروصدا ایجاد کرد. ابتدا معماران این پیشنهاد را نمی پذیرفتند، معتقد بودند معماری و شهرسازی به این تفکیک نیاز ندارد. ولی لوفور این تفکیک را انجام داد. ما در دانشگاه های خودمان رشته شهرسازی داریم ولی نمی دانم به واقع به لحاظ کیفی چند شهرساز داشته باشیم. تجلی عینی ما از شهر، این شناخت را به ما می دهد. لا زم است آن چیزی را که مارکس مطرح کرده و خیلی اهمیت دارد، یادآور شوم. این نکته را باید اول می گفتم. صرفا نوشتن سرمایه نیست، بلکه برملا کردن شیوه تولید عصر خودش است؛ مارکس می گوید در هر عصری، اصلی حاکم است. او به کشف قوانین عصر خودش پرداخت که شیوه تولید سرمایه داری بود. این را خیلی مختصر عنوان کردم که بگویم، این شیوه تولید بسیار اهمیت دارد که در اندیشه لوفور هم دیده می شد. وقتی گفته می شود که معماران چه می کنند و چه نمی کنند، براساس چه چیزی این کار انجام می شود؟ اساس شیوه تولید ما از دهه ۷۰ خورشیدی به این سو چه بوده است؟ آنچه بسیار اهمیت پیدا کرد، زمین بود. زمین هم که با یک سری ایدئولوژی ها و منافع گره خورده بود. معماران هم تحت تاثیر این شیوه تولید و نوعی دلا ل صفتی چه می توانستند بکنند؟ در غیر این صورت اگر حرکت بنیادینی قرار بود انجام شود، قطعا شهر تهران به این روز نیفتاده بود. ما به نوعی سرمایه داری قرن هجدهمی بازگشته ایم که تصرف در طبیعت است. یعنی این نگرش حاکم است که طبیعت آن چیزی است که می تواند در دستان انسان به هر شکلی که می خواهیم دربیاید. این را در تهران می بینیم. بعد از ۱۶ ۱۵ سال از سال ۷۰ به این سو این رویه در تهران حاکم بوده است و همچنان هم ادامه پیدا می کند. شما کمی که از مرکز تهران دورتر شوید، به باغها که توجه کنید، همین پیشروی خیابان در باغها تصرف در طبیعت را به خوبی نشان می دهد. بزرگراه های بیشتر ساختن؛ آنچه به کار معماران مربوط است همین شیوه تولید است. شیوه تولید جز دلا ل صفتی، چیز دیگری نبوده. پیش از این هم فقط صنعت مونتاژ وجود داشته است. بر این مبنا معماری ما ادعای زیادی نمی تواند داشته باشد. از مبحث مان دور نشویم! هانری لوفور کار مهمش این بود که مفهوم فضا را وارد مقوله های اجتماعی سیاسی کرد. او وقتی کتاب را می نویسد این را مطرح می کند که ما تا حالا وقتی از فضا حرف می زدیم این فضا یک فضای هندسی بود، یعنی فضایی که روابط ریاضی بر آن حاکم است. درواقع بیجا هم نمی گفت؛ سرمایه داری اولیه و تصرف انسان در طبیعت این نگاه را پیش آورده که انسان با ریاضی و هندسه بتواند این تصرف در طبیعت را متجلی کند. ولی لوفور گفت منظورش از فضا، فضای هندسی نیست. شهر به عنوان یک فضا، فضایی اجتماعی است. درواقع شهر فقط جایی نیست که در آن حمل ونقل صورت می گیرد، یا در آن ساختمان ساخته می شود و. بلکه مکانی است که شهروندان بتوانند خود را متحقق سازند. وقتی واژه َ ( که در فرانسه معنای اثر هنری دارد را به کار می برد و در نقد زندگی روزمره این طور می گوید که هر روز زندگی ما باید یک اثر هنری باشد، در شهر هم همین را می گوید. او می گوید: جامعه شهری یوتوپیای ما، باید یک evreَ € یک اثر هنری باشد.
ـ پس هانری لوفور، آنجا که وارد بحث فضا می شود و تعریف تازه ای از فضا ارائه می کند، یعنی درباره فضایی صحبت می کند که بر تحرک فشار وارد می آورد یا فضاهای ضدتفوق و تسلط گریز را عنوان می کند، اینجاهاست که ما از نظریات لوفور استفاده می کنیم و موضوع را به مساله جنسیت و شهر ارتباط می دهیم!
بله، باید مساله فضا را باز کنیم تا از دل این به شاخه های بعدی برسیم. چون خود لوفور به طور مشخص به مساله جنسیت و شهر نپرداخته، اما تمام مقولا تی که در دهه ۶۰ مطرح شد، مساله زنان، قومیت ها و اقلیت های مذهبی و. را ذیل بحث هایی که داشت منظور کرد. یک کار مهم دیگری که هانری لوفور انجام داد، تعریف فضا و تفکیک آن به سه گونه فضا بود؛
۱) عمل فضایی ( ) spatial practice، که مبتنی است بر اینکه دنیا چگونه درک می شود. با وجود تناقضات زندگی روزمره، فضا با عقل سلیمی که عمل عمومی و نگرش عمومی را به هم می آمیزد، درک می شود. تولید و بازتولید مکان ها و مناظر کلی مربوط به فضا به شکل گیری اجتماعی اختصاص می یابد که شامل شکل شناسی ساختمان ها، ریخت شناسی شهری و ایجاد مناطق خاص برای اهداف خاص است. مانند انواع پارک، گورستان، موزه ها و.
۲) بازنمایی فضا( ) representation of space ویژگی‌های نشانگر آرون که گفتمانی در باب فضا و نظام های گفتمانی تحلیل فضا است. طراحی و برنامه ریزی و دانش های تخصصی که باعث می شود ببینیم دنیا چگونه تصور می شود یا چطور درباره اش فکر می شود. بازنمایی فضا، منطق و شکل دانش است، محتوای ایدئولوژیکی رمزها، تئوری ها و شرح مفهومی از فضا است که مناسبات تولید ارتباط پیدا می کند. اینها علم برنامه ریزی هستند که به نظر لوفور جغرافیا و نقشه کشی است و به صورت محاسبات ریاضی به دستگاه مختصات x y تقلیل می یابد.
۳) فضاهای بازنمایی)representional of space( که گفتمان های فضا هستند. از نظر لوفور این فضایی است که یعنی این فضا هم ناشی از رسوبات تاریخی در درون محیط روزمره است و هم ناشی از عناصر یوتوپیایی که فرد را به سمت مفهوم تازه ای از زندگی اجتماعی می برد. فرد با خلق کار، با کار خلا قانه و با خلق ، فضای زیسته را می زید. فضاهای بازنمایی، همان قلمرو انسان است که پیکار برای رهاسازی خود، در مقام که مارکس می گوید، صورت می گیرد. این فضاها تجسم سمبولیسم پیچیده است؛ گاه پنهان، گاه آشکار، که به جنبه مخفی و زیرزمینی زندگی اجتماعی و هنر مربوط می شود. برای همین لوفور از دادائیست ها و رنه ماگریت نقاش سمبولیسیت برای تبیین این فضاها بهره می برد. به عبارتی، براساس همان شیوه تولید، این تعاریف را ارائه داد. او می گفت هر جامعه ای فضای خاص خودش را تولید می کند که مبتنی بر شیوه تولید آن است. آنچه که ما امروز در تهران می بینیم، یک شرایط انتزاعی نیست؛ اتفاقا مبتنی بر شیوه تولید خاصی بوده است. زمین یک کالا بود که مناسبات دلا ل صفتی ویژه ای را پیش آورد. لوفور یکی از نظریات مهمش در رابطه با شهر هم این است، چون یک دوره هم در شهری زندگی کرد که زادگاهش بود و از شهرهای نوین پاریس بود به نام مورنکس. او گفت که در مورنکس مدرنیته صفحه های خودش را به من نشان داد. مارشال ویژگی‌های نشانگر آرون برمن هم در تجربه مدرنیته همین حرف را می زند، او می گوید: من مدرنیته را از روی خیابان ها می توانم تبیین و توصیف کنم.
یکی از آثار لوفور هم کتابی است با عنوان تئوری که درواقع وقتی می خواهد مدرنیته را تبیین کند، چیزی به عنوان فضای شهری برایش اهمیت پیدا می کند. نکته ای که لوفور به آن اشاره می کند این است که فضاهای اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک سری مناسبات مربوط به تولید جنسی است؛ تولیدمثل و مناسبات زیست فیزیولوژیک و دسته دیگر مربوط به مناسبات تولید و تقسیم کار و وظایف اجتماعی سلسله مراتبی است. لوفور می گوید که در دوره پیش سرمایه داری این دو دسته مناسبات بر هم تاثیر می گذاشتند. تقسیم کار پیامدهایی بر خانواده دارد و جزئی از آن است. این دو مناسبات با هم عجین بودند، اما با شکل گیری سرمایه داری این مناسبات منفک و این انفکاک منجر به بحران های جدید می شود. اینجا لا زم می دانم روی ویژگی‌های نشانگر آرون مفهوم مدرنیته یک پرانتز باز کنم، وقتی از مدرنیته حرف می زنیم بهتر است به یک توافق روی این مفهوم برسیم؛ مدرنیته و سنت نه به منزله یک کل انتزاع و جدا از هم. اجازه دهید بر یک ویژگی خاص مدرنیته تاکید گذاریم که مساله است. ما می دانیم که انسان اسطوره ای با طبیعت و خدایان و تمام چیزهایی که پیرامونش بوده، یکپارچه بوده و وحدت داشته است. وحدت نه منشاء حرکت است و نه تضاد. درواقع انسان دوره مدرن بود که توانست با اندیشه های اسطوره ای فاصله بگیرد و همچنین از اندیشه های کهن الگو، و براساس این فاصله گیری، تضادها و بحران ها پیش آمد و منشاء حرکت شد. مساله ای را هم که دکارت مطرح می کند در بحث تمایز بین سوژه و ابژه ذهن و عین درواقع از همین بحران ناشی می شود. دکارت تلا ش می کرد سوژه و ابژه را به هم وصل کند و مساله را طرح کرد. به هر حال از دکارت به این سو در همه عرصه ها ما با این شکاف و بحران روبه رو هستیم. اساسا در دنیای کهن چیزی به نام زن و مرد وجود نداشته. چه در دوره پدرسالا ری و چه در دوران مادرسالا ری، چیزی به عنوان تناقض یا تعارض بین زن و مرد وجود نداشت. انقلا ب ها و جنبش هایی که شکل گرفت همه متعلق به دوران مدرن است که ناشی از این فاصله گیری است که در تمدن غرب هم شکل گرفت و تا امروز هم پابرجاست و جنبش زنان هم نشانگر از بین رفتن همان وحدت و یکپارچگی و ایجاد شکاف است. اگر امروز مساله ای به نام جنسیت طرح می شود و از طرف دیگر، مدرنیته اساسا به واسطه شهر، ادراک و تجربه می شود، در همین شهر است که مقوله جنسیت پیش می آید که به همان مساله فاصله گیری برمی گردد.
ـ درواقع باید اینجا سر مساله جنسیت هم به یک توافق برسیم؛ همان گونه که بر سر مبحث مدرنیته نیاز به یک اتفاق نظر بود. جنبش های فمینیستی در برخی شاخه ها مشخصا تقابل یا تعارض بین جنس ها زن و مرد را طرح می کنند. شاید آنجاها که بحث جنسیت درست تعریف نمی شود، جنسیت متفاوت از بحث پیرامون جنس یا تفاوت های بیولوژیک زن و مرد است. حوزه جنسیت، حوزه ارتباط زن و مرد با فضای اجتماعی است و کنش و واکنشی که انسان زن و مرد با جامعه دارد. خود بحث جنسیت هم بحث کاملا مدرنی است و نیاز به تعریف دقیق دارد. به طور مشخص به نظر شما می شود برای مبحث جنسیت در شهر، تاریخ دقیق را پیدا کرد؟
برای اینجور مقوله ها که طرح می شود، خیلی نمی شود تاریخ دقیقی پیدا کرد، ولی می شود گفت وقتی چرخ مدرنیته شتاب می گیرد و به جلو می آید، تجلی آن در شهرها است. شهر هم فی نفسه یک مقوله مدرن نیست، ما شهرهای کهن داریم و در کتب مقدس هم این کلمه زیاد به کار رفته ولی آنچه امروز به عنوان شهر به کار می بریم و از پسوند مدرن آن فاکتور می گیریم، همان مقوله شهرهای صنعتی است که در دوره صنعتی سازی شکل گرفت. بنابراین ما اگر از قرن هجدهم در نظر بگیریم، تبادل جنسیتی مطرح نبود، در قرن بیستم بود که رویکردهای فمینیستی شکل گرفت. بنابراین در قرن بیستم صنعتی سازی رشد کرد، شهرهای کلا ن را پدید آورد و بحث جنسیت بسیار مطرح شد و به واقع نمادهای جنسیتی در شهر نیز پدیدار شد. ریخت شناسی شهرها و عناصر شهری همچون پل، زیرگذر، برج، رنگ ها، تابلوهای نئون، پارک ها و. این موضوع را بر ما عیان می کند که بماند برای فرصت دیگر.
کبوتر ارشدی

دوسان دامپ تراک قدیمی خود DA30-5 را ترمیم می کند

Doosan DA30-5

دوسان دامپ تراک قدیمی خود (DA30-5) را برای به روز رسانی عملکرد و بهره وری زیاد ارتقاء داده است.

پیشرفت قابل توجه در DA30-5 جدید در تعلیق جلو است. تعلیق جلو به یک سیستم آبرسانی، خودسنجی به منظور جذب بیشتر شوک ارتقا یافته است.

آرون کلینگاتنر، مدیر بازاریابی شرکت دوسان، گفت:" تعدادی از مشتریان گفتند که پیشرفت در تعلیق جلو لازم است. مهندسان این کار را انجام دادند و تصمیم به استفاده از یک مفهوم مشابه برای DA40 داشتند."

در ترکیب، این ویژگی های سیستم تعلیق امکان رانندگی راحت هنگامی که کامیون خالی در محل کار و یا در عملیات استخراج است را می دهد.

از لحاظ فنی، سیلندرهای هیدروژن کامیون به باتریهای فشار متصل می شوند، و باتری ها و سیستم هیدرولیک جایگزین کمک فنرهای قبلی و یک فنر لاستیکی می شوند. تعلیق DA30-5 به روز شده شامل ویژگی خود تنظیم و توانایی تغییر ویژگی ها با تنظیم فشار است.
کابین دوباره طراحی شده

داخلی کابین DA30-5 طراحی شده است تا ارگونومی بهتر و راحتی بیشتر اپراتور را فراهم کند. بیش از دوازده ویژگی جدید در طرح کاملا جدید DA30-5 وجود دارد تا تجربه رانندگی را افزایش دهد.

کلینگاتنر گفت: "در داخل کابین، شما واقعا متوجه خواهید شد که ما گام هایی برای ایجاد راحتی برای اپراتور فراهم کرده ایم."

مانیتور جدید کامیون در کابین دارای نشانگرهای بزرگتر برای خواندن آسانتر است. گرافیک و آیکون های کاربر پسند را می توان با استفاده از دکمه های روی صفحه نمایش کنترل کرد و پنل در حال حاضر قابلیت نمایش چندین دوربین را برای افزایش دید در اطراف کامیون دارد.

کلینگاتنر گفت: "همانطور که رانندگان رانندگی می کنند، ما می خواهیم آنها را در محیط کارشان متمرکز کنیم. همچنین می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که آنها از عملکرد ماشین چگونه آگاه هستند."
هزینه عملیاتی پایین ویژگی‌های نشانگر آرون ویژگی‌های نشانگر آرون تر

به روز رسانی های DA30-5 هزینه های عملیاتی پایین تر را برای صاحبان بهمراه دارد.

کلینگاتنر گفت: "یک روغن برای ذخیره وجود دارد. یک روغن برای نگه داشتن در قفسه برای مشتری یا فروشنده وجود دارد. این به بهبود قابلیت تعمیرپذیری کمک می کند."

یک سیستم کیبورد جدید اجازه می دهد تا تکنسین های خدماتی در عرض چند دقیقه کابین را بلند و ببندند. همچنین کامیون دیگر با فنرهای لاستیکی در تعلیق ساخته نمی شود و تنها چهار اجزای لاستیک در کل تعلیق جلو و عقب وجود دارد.

ویژگی های ایمنی

ویژگی های ایمنی جدید DA30-5 شامل یک پنل کنترل جدید با کلید قطع برق و یک چراغ نشانگر LED هنگامی که برای قطع برق امن باشد روشن میشود. در مدل های قبلی دامپ تراک، دیفرانسیل لغزشی محدود به صورت دستی اعمال میشد. ویژگی های دیگر شامل یک اهرم آسان قابل استفاده برای فرمان عقب - سیستم ترمز جدید و دقیق تر برای افزایش حساسیت و عملکرد - و دستگیره های اضافی در سمت راست است. بیرون کابین DA30-5، دستگیره های ریلی جدید دور تا دور کامیون برای ایمنی بهتر هنگام تعمیر و نگهداری و تمیز کردن نصب شده است.
طرح رنگ جدید

یک طرح رنگ جدید در DA30-5 ارتقا یافته طراحی شده است تا برای مجموعه تجهیزات دوسان مناسب باشد. ساختار پایین کامیون خاکستری رنگ است. فن ها، گلگیر ها، هیدرولیک و مخزن دیزل، مفصل، قاب عقب و هاب های چرخ رنگ خاکستری رنگ هستند.

کلینگاتنر گفت: "این کاملا مشابه لودرهای چرخشی ما است که در سال جاری معرفی شده است تا هویت نام تجاری ما را تقویت کند. تیم هویت نام تجاری ما واقعا برای تغییر نگاه و احساس دستگاه سخت تلاش کرد."

با موتور دیزل 370 اسب بخار، DA30-5 ارتقا یافته با سیستم ترمز الکترونیکی، یکی از چهار ترمز سیستم در کامیون ها، نیازی به فیلتر ذرات دیزلی (DPF) برای مقابله با مقررات انتشار در شمال امریکا ندارد.

انتظار می رود نسخه جدید DA30-5 که در کارخانه نروژ شرکت دوسان تولید شده است در ماه جولای عرضه شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.